Οίκοι: Μέρος Πρώτο

Η σημασία των Οίκων της Αστρολογίας από το Γιάννη Ριζόπουλο

Οίκοι: Μέρος Πρώτο

Οι 12 Οίκοι

Οι οίκοι (εναλλακτικά αποκαλούνται και «σπίτια») προέρχονται από τη διαίρεση του αστρολογικού χάρτη, αρχικά σε τέσσερα τμήματα (τεταρτημόρια), που ορίζονται από δύο άξονες: Του Ωροσκόπου (Ascendant) με τη Δύση (Descendant) και του Μεσουρανήματος (MC) με το Ναδίρ (IC).
Ακολούθως τα τεταρτημόρια τριχοτομούνται με αποτέλεσμα την ύπαρξη 3Χ4=12 τμημάτων. Κάθε τμήμα (οίκος) ορίζεται από την ακμή του, που θεωρείται περιοχή εξαιρετικής ευαισθησίας.Οι οίκοι ερμηνευτικά επισημαίνουν περιοχές συμβάντων, συσχετίζονται δηλαδή, με διάφορους τομείς της ζωής μας: Γάμος, καριέρα, υγεία, παιδιά κλπ.

Ο 1ος, ο 4ος, ο 7ος και ο 10ος καλούνται γωνιακοί οίκοι και η παρουσία πλανητών σε αυτούς επηρεάζει συνολικά το ωροσκόπιο και τις επιλογές μας.
Έχουν δηλαδή μια δυναμική που ξεπερνά τα στενά όρια μιας συγκεκριμένης «περιοχής συμβάντων». Σαν παράδειγμα μπορώ να αναφέρω τον οικογενειακό τομέα (4ος οίκος), που η κατάσταση του και τα παιδικά μας βιώματα μας ακολουθούν για ...μια ζωή.

Υπάρχουν αρκετά συστήματα οικοθεσίας, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι οι ακμές των οίκων μπορεί να παίρνουν διαφορετικές τιμές (μόνον ο Ωροσκόπος είναι κοινός σε όλα σχεδόν τα συστήματα).
Εξ αιτίας αυτής της διαφορετικότητας κάποιοι πλανήτες ενδέχεται να βρεθούν σε άλλον οίκο.
Κανένα σύστημα δεν είναι εξ ορισμού σωστό. Γι αυτό κάθε μελετητής της Αστρολογίας είναι ...υποχρεωμένος να τσεκάρει κάθε χάρτη χωριστά, μέχρι να καταλήξει στην ορθότερη επιλογή.
Τα πιο δημοφιλή συστήματα οικοθεσίας είναι σήμερα το Placidus και το Koch.Το Campanus χρησιμοποιείται κυρίως από τους χρήστες του αστρικού ζωδιακού, ενώ το Regiomontanus από όσους ασκούν την Ωριαία Αστρολογία (Horary).

Σε όλα αυτά τα συστήματα ο Ωροσκόπος, το Μεσουράνημα και βέβαια τα απέναντι τους σημεία (η ακμή του 7ου και του 4ου οίκου) είναι κοινά.
Οι οίκοι είναι άνισοι μεταξύ τους, μπορεί δηλαδή κάποιος να εκτείνεται σε 20 μοίρες και ένας άλλος σε 40.
Για πολύ βόρεια η νότια πλάτη, όπου η ανισότητα των οίκων ...ξεπερνάει τα όρια χρησιμοποιείται συχνά το σύστημα των Ίσων Οίκων, όπου η ακμή του 4ου και του 10ου οίκου δεν συμπίπτει συνήθως με το Μεσουράνημα.

Μια από τις βασικές αρχές που διέπει τη λειτουργικότητα των οίκων είναι η πολικότητα, η συσχέτιση δηλαδή και η «ανταλλαγή περιεχομένων» του κάθε οίκου με τον απέναντι του. Για παράδειγμα μπορεί να διαπιστώσουμε ότι ένας πλανήτης στον 6ο οίκο λειτουργεί πρακτικά και στον 12ο.
Γι αυτό είναι ασφαλέστερο να εξετάζουμε τους οίκους σαν ζευγάρια (1-7, 2-8, 3-9, 4-10, 5-11, 6-12) και όχι τον καθένα μόνο του.

Ο 1ος οίκος

Ο 1ος οίκος αναφέρεται σε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου αλλά και σε κεντρικές του επιλογές, στη σταδιοδρομία, τον τρόπο ζωής του η τις σχέσεις του. Αν ο οίκος περιέχει κάποιο πλανήτη, τότε αυτός αναλαμβάνει ένα ρόλο ισότιμο του Ηλίου η της Σελήνης, έχοντας, μάλιστα, συχνά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον τρόπο εκδήλωσης της προσωπικότητας. Στην περίπτωση που οι πλανήτες είναι περισσότεροι, τότε όλοι «δικαιούνται» μερίδιο στην έκφραση και δεν υπάρχει κάποιος ασφαλής κανόνας που να ορίζει ποιός προηγείται. Πρακτικά υπάρχει το ενδεχόμενο είτε να εναλλάσσονται στην ...πρωθυπουργία, είτε να λειτουργούν ενιαία.

Ο Ωροσκόπος, που δεν είναι παρά η ακμή του 1ου οίκου, σχετίζεται άμεσα με τη φυσική παρουσία (την εμφάνιση και τη συμπεριφορά ) του ατόμου αλλά και με την υγεία του.
Γι αυτό μας ενδιαφέρουν πάντα και οι όψεις που τυχόν σχηματίζει με τα Φώτα η τους πλανήτες. Ο Ωροσκόπος, όπως και το Μεσουράνημα είναι ένας δείκτης των γενικότερων κατευθύνσεων του ατόμου, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής. Ο αστρικός Ωροσκόπος δεν αναφέρεται σε στοιχεία του χαρακτήρα αλλά αν έχει κύριες όψεις με κάποιον πλανήτη, τότε δίνει πληροφορίες για την εξωτερική εμφάνιση, την υγεία, τις επαγγελματικές επιλογές και τον τύπο των σχέσεων του ατόμου. Αστρονομικά ο ωροσκόπος είναι το σημείο που ανατέλλει στον ορίζοντα τη στιγμή της γέννησης. Αστρολογικά ο ωροσκόπος συγκροτεί μαζί με τον Ήλιο η τη Σελήνη τα θεωρούμενα ως βασικά δίπολα, που δίνουν στοιχεία τόσο για τον χαρακτήρα και τις βασικές επιλογές του ατόμου, όσο και για κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά του.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το ζώδιο και τη μοίρα ενός ωροσκόπου αν δεν έχουμε μια ακριβή ώρα γέννησης και τις γεωγραφικές συντεταγμένες του τόπου γέννησης. Η γενική αρχή είναι ότι τη στιγμή της ανατολής του Ήλιου ο ωροσκόπος βρίσκεται στο ίδιο ακριβώς σημείο με αυτόν. Από εκεί και ύστερα ο ωροσκόπος αλλάζει ζώδιο κάθε δύο ώρες περίπου. Αυτό το «περίπου» όμως είναι που ...μπερδεύει όσους προσπαθούν να τον εντοπίσουν χωρίς μαθηματικούς υπολογισμούς. Κι αυτό γιατί σε κάποια ζώδια, όπως οι Ιχθύες και ο Κριός (για το Β Ημισφαίριο) ο ωροσκόπος «τρέχει» πιο γρήγορα (shortascention) ενώ σε άλλα (Παρθένο και Ζυγό) πάει με το ...πάσο του (longascention). Στο Ν. Ημισφαίριο τα ζώδια αντιστρέφονται. Έτσι το «δίωρο» μπορεί κατά περίπτωση να είναι ...τρίωρο η αντίθετα να προσεγγίζει τη μια ώρα. Για τον ακριβή προσδιορισμό του λοιπόν, θα πρέπει να καταφεύγετε είτε στα υπολογιστικά προγράμματα, είτε στους απαιτούμενους αριθμητικούς υπολογισμούς με τη χρήση του «αστρικού χρόνου».

Σε ένα μεγάλο βαθμό ο Ωροσκόπος, ο Ήλιος και η Σελήνη συνθέτουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της προσωπικότητας του ατόμου. Ο τρόπος που μπορεί να συνδυάζονται, να συγκρούονται και να ισορροπούν μεταξύ τους δίνει και το βασικό περίγραμμα των επιλογών και του χαρακτήρα του ατόμου.

**Απόκτησε εδώ το βιβλίο του Γιάννη Ριζόπουλου «Το σταυροδρόμι της Αστρολογίας»**

Ο 2ος οίκος

Είναι ο δείκτης των κτήσεων, υλικών και συναισθηματικών. Από αυτόν τον οίκο παίρνουμε πληροφορίες όχι μόνο για τις οικονομικές δυνατότητες του ατόμου αλλά πρωταρχικά για τον τρόπο που συμπεριφέρεται στα οικονομικά θέματα. Για παράδειγμα ένας Δίας στο 2ο οίκο δεν δείχνει απαραίτητα οικονομική ευμάρεια αλλά ότι το άτομο ...χαίρεται τα χρήματα και τα αποκτήματα του. Ακολουθεί δηλαδή, μια «χαλαρή» πολιτική, που συχνά έχει σαν αποτέλεσμα την διόγκωση των εξόδων. Η διαχρονική τύχη του πλανήτη ενδέχεται να σπαταλιέται χωρίς τελικά να υπάρξει κάποια συσσώρευση πλούτου. Βέβαια από την άλλη πλευρά, σε φυσιολογικές συνθήκες το άτομο θα μπορεί να βρίσκει πόρους πολύ εύκολα, είτε από καθαρή τύχη, είτε επειδή ακριβώς έχει την τάση να μην υπολογίζει τις ανάγκες των άλλων και να απαιτεί ακόμη κι όταν δεν το δικαιούται. Και όταν κάποιος γίνεται «παρτάκιας», τότε η πολυδιαφημισμένη γενναιοδωρία του Δία πάει ...περίπατο.
Αντίστοιχα ένας Κρόνος στο 2ο οίκο δεν σημαίνει ότι το άτομο θα έχει περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες αλλά κυρίως ότι λειτουργεί υπεύθυνα και αγχωμένα σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες. Διέπεται από κανόνες και ηθικές αρχές κάτι που τον καθιστά ιδανικό διαχειριστή της περιουσίας άλλων.

Όσον αφορά τα δικά του οικονομικά, γνωρίζει ότι όλο και κάποια ατυχία η μια έκτακτη ανάγκη θα προκύψει και γι αυτό φυλάγεται. Ωστόσο συχνά αυτές οι ανάγκες δεν είναι δικές του αλλά βοήθειες που νοιώθει υποχρέωση να προσφέρει σε όσους κρίνει ότι τις χρειάζονται πραγματικά. Πρακτικά μπορεί να δανείσει χρήματα και να μην τα πάρει ποτέ πίσω, ενώ αντίθετα ο Δίας στην ίδια θέση θα δάνειζε μόνον αν είχε εξασφαλισμένο κάποιο κέρδος. Με το πέρασμα του χρόνου το άτομο μαθαίνει από τα λάθη του, θέτει όρια και κανόνες, που αφορούν και τη δική του διασφάλιση και σταδιακά κτίζει μια οικονομική ισορροπία, που είναι δύσκολο να διαταραχθεί. Τελικά, σε ένα εύρος χρόνου, μπορεί ο Κρόνιος και ο Δίιος τύπος να έχουν συγκεντρώσει ακριβώς το ίδιο ποσόν χρημάτων. Η διαφορά είναι ότι ο πρώτος δεν θα έχει χαρεί τις επιτυχίες και τα αποκτήματα του. Κινούμενος με γνώμονα την ανασφάλεια για το μέλλον του, αμύνεται μόνιμα ενάντια στις «αναποδιές», που ...ξέρει ότι θα έρθουν.

Ο άδειος 2ος

Όταν ο 2ος οίκος είναι άδειος, τότε μπορούμε να ανατρέξουμε στον 8ο, ιδιαίτερα αν κάποιος πλανήτης βρίσκεται κοντά στην ακμή του. Επίσης, μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία για τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών από τη θέση της Αφροδίτης σε ζώδιο και οίκο η από τη θέση (σε οίκο, κυρίως) του Δία και του Κρόνου. Ο πρώτος, όπου και αν βρίσκεται παρέχει υλικά πλεονεκτήματα, ενώ αντίθετα ο δεύτερος σηματοδοτεί ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν.
Ένα άτομο με το Δία στον Ταύρο σε γωνιακό οίκο είναι σχεδόν αδύνατον να μην έχει στην κατοχή του ένα γερό …κομπόδεμα.
Βέβαια, η παραδοσιακή αστρολογική θεώρηση σε ανάλογες περιπτώσεις κάνει χρήση του κυβερνήτη πλανήτη του οίκου, που δεν είναι άλλος από τον πλανήτη που κυβερνά το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται η ακμή του οίκου.
Για παράδειγμα αν ο 2ος οίκος ξεκινά από τον Κριό, τότε ο Άρης-ο κυβερνήτης του ζωδίου-είναι και ο κυβερνήτης του οίκου.
Θεωρητικά, η θέση, όσο και οι όψεις του Άρη μπορούν να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες ανάλογα με το που βρίσκεται.
Για παράδειγμα αν είναι στον 4ο οίκο, τότε συνδέει τις «οικογενειακές διαφορές» με οικονομικά θέματα.

Ο 3ος οίκος

Είναι ένας οίκος που μας δίνει πληροφορίες για πολλά θέματα-είναι ίσως ο πιο πλούσιος σε περιεχόμενα, μαζί με τον 9ο-και με αυτήν την έννοια στην περίπτωση του πάντα καλούμαστε να κρίνουμε και να αξιολογήσουμε που πρέπει να επικεντρωθούμε. Όσον αφορά τα πρόσωπα, η παρουσία πλανητών στον 3ο οίκο μας βοηθά να ανιχνεύσουμε ποιες είναι οι σχέσεις του ατόμου με τα αδέλφια, τους συγγενείς η τους γείτονες του. Ακόμη ποια μπορεί να είναι η κατάσταση αυτών των προσώπων.
Όμως ο 3ος οίκος συνδέεται άμεσα με οτιδήποτε μπορεί να αφορά την επικοινωνία του ατόμου με τον έξω κόσμο. Οι σπουδές αλλά και τα γενικότερα ενδιαφέροντα, η δεξιοτεχνία, ο τρόπος σκέψης και οι νοητικές η επικοινωνιακές ιδιαιτερότητες του ατόμου, ακόμη και η νευρική ισορροπία η οι πέντε αισθήσεις ....κατοικοεδρεύουν στον 3ο οίκο, που όπως καταλαβαίνετε είναι προτιμότερο να μην βρίσκεται σε ...τραγική κατάσταση. Γι αυτό συνήθως όσοι έχουν κάποιο από τα Φώτα η τους προσωπικούς πλανήτες σε αυτήν την περιοχή του ζωδιακού διακρίνονται από την τάση τους να μιλούν, να γράφουν, να κινούνται, να ταξιδεύουν η ακόμη να ειδικεύονται σε κάποια τεχνική. Ο τρόπος που θα επιλέξουν να τα κάνουν όλα αυτά εξαρτάται από τη φύση του εκάστοτε πλανήτη που φιλοξενείται στον οίκο. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-θετικά η αρνητικά-προκύπτουν συνήθως από την παρουσία η την εμπλοκή (μέσω όψεων) κάποιου αργού πλανήτη.
Αν για παράδειγμα πρόκειται για τον Κρόνο η τον Πλούτωνα, τότε το βάρος πέφτει σε «σοβαρές» έρευνες και μελέτες, που αναζητούν την ουσία των πραγμάτων. Σε μια τέτοια περίπτωση το άτομο μπορεί να χάνει σε εξωστρέφεια, έχοντας ενίοτε και καταθλιπτικές τάσεις αλλά κερδίζει σε ουσία. Αντίθετα με τον Άρη η το Δία στην ίδια θέση η αμεσότητα και η εξωστρέφεια επικρατούν σε βάρος της ...μουρτζουφλιάς. Βέβαια, όσοι είναι προικισμένοι νοητικά, έχουν δηλαδή την ικανότητα να επεξεργάζονται ένα θέμα με πολλούς τρόπους, έχουν συνήθως αρκετούς πλανήτες στον 3ο οίκο, με δυσαρμονικές, κυρίως, όψεις.

Ο άδειος 3ος

Μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για όλα τα θέματα του οίκου και από πλανήτες που βρίσκονται απέναντι στον 9ο οίκο.Όσον αφορά τον τρόπο σκέψης, τις αισθήσεις και τη νευρική ισορροπία, η θέση και οι όψεις του Ερμή λειτουργούν πάντα συμπληρωματικά με τον 3ο οίκο, γι αυτό είναι σκόπιμο να τον συνυπολογίζουμε στην ερμηνεία, ακόμη και όταν ο οίκος δεν είναι κενός. Φυσικά, ο εκάστοτε κυβερνήτης του 3ου οίκου, ανάλογα με τη θέση και τις όψεις του μπορεί επίσης να μας δώσει ένα μέτρο των δυνατοτήτων του ατόμου και μια εικόνα για το πως διαμορφώνεται η κατάσταση σε κάποια από τα θέματα του οίκου.

Ο 4ος οίκος

Είναι ένας από τους τέσσερεις γωνιακούς οίκους του ωροσκοπίου, κάτι που σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τα επιμέρους θέματα που κυβερνά, «δικαιούται» να έχει λόγο σε άλλους βασικούς τομείς της ζωής όπως για παράδειγμα ο γάμος και η καριέρα. Αυτή η επιρροή γίνεται ακόμη πιο καθοριστική αν κάποιο ουράνιο σώμα έχει σύνοδο με την ακμή του οίκου, έχοντας παράλληλα, όπως είναι φυσικό και αντίθεση με το Μεσουράνημα. Τυπικά ο 4ος οίκος σχετίζεται με τις ρίζες, την πατρίδα, την οικογένεια και τα παιδικά χρόνια του ατόμου αλλά στην πράξη αυτό επεκτείνεται και στην αίσθηση για κάθε «οικείο χώρο». Συχνά σε γυναικείους χάρτες ο οίκος δίνει μια απ’ ευθείας ένδειξη για τον τύπο και τις συνθήκες του γάμου.
Ένα ακόμη θέμα του είναι η ακίνητη περιουσία. Η παρουσία πλανητών με ...επιβαρυμένο μητρώο, όπως ο Κρόνος η ο Άρης δημιουργεί συνήθως δυσάρεστα βιώματα. Θεωρητικά ο 4ος οίκος αναφέρεται στη μητέρα αλλά η πράξη έχει δείξει ότι πολλές φορές ότι και ο πατέρας μπορεί να είναι το κεντρικό του πρόσωπο. Γενικότερα, οι σχέσεις με τους γονείς η όποιον άλλο έπαιξε αυτόν τον ρόλο καθορίζουν πολλές από τις μετέπειτα επιλογές του ατόμου και ο ερμηνευτής καλείται ουσιαστικά να προχωρήσει σε μια ψυχανάλυση, μέσα από την οποία θα βγάλει τα συμπεράσματα του.

Πρακτικά, τα αρχικά πρότυπα επαναβιώνονται μέχρι να αφομοιωθούν η να απορριφθούν. Τα όσα συμβαίνουν στα πρώτα χρόνια της ζωής μας είναι ουσιαστικά «μοιραία» αφού η δυνατότητα μιας συνειδητής παρέμβασης είναι σχεδόν μηδενική. Έτσι ο καθένας μας, μεγαλώνοντας, βάζει ένα εσωτερικό στοίχημα με τον εαυτό του να πάρει κατά κάποιο τρόπο τη «ρεβάνς της συνειδητότητας». Και κατά τη διάρκεια της ζωής του προσπαθεί να αναπλάσει τα όσα έζησε μικρός, με τους δικούς του πλέον όρους.Ο 4ος οίκος συνδέεται παραδοσιακά και με το τέλος της ζωής.

**Φτιάξε ΔΩΡΕΑΝ τον αστρολογικό σου χάρτη εδώ**

Ο 5ος οίκος

Είναι από τους πιο ...δημοφιλείς οίκους, αφού κάτω από τον γενικό τίτλο «αγαπημένα πρόσωπα» εννοούνται και οι ερωτικές σχέσεις. Όταν στον 5ο οίκο υπάρχουν πλανήτες, τότε ο τύπος αλλά και οι συνθήκες των σχέσεων, τόσο σε συναισθηματικό, όσο και σε ...σεξουαλικό επίπεδο μπορεί να περιγραφεί με ουσιαστικό τρόπο. Όταν ο οίκος είναι άδειος ανατρέχουμε στον 11ο η στις όψεις και τη θέση της Αφροδίτης, που δεν παύει να αποτελεί παράλληλα μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών για όλα τα σχετικά θέματα. Φυσικά υπάρχει πάντα και η λύση της χρήσης του κυβερνήτη του οίκου.

Ο 5ος οίκος σχετίζεται ακόμη με τα παιδιά και με μια ευρεία έννοια με τη δημιουργικότητα, τις διασκεδάσεις, τα τυχερά παινίδια και τον τρόπο ζωής.

Διάβασε επίσης: Οίκοι: Μέρος Δέυτερο

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved