Ο 12ος οίκος κρύβει πολλά μυστικά

Η σημασία του 12ου Οίκου του ωροσκοπίου

Ο 12ος οίκος κρύβει πολλά μυστικά

Παραδοσιακά ο 12ος οίκος έχει πολύ ...κακό όνομα και θεωρείται ότι τα θέματα του οίκου που κυβερνά ένας πλανήτης που είναι εκεί, βρίσκονται «σε αιχμαλωσία» και η πρακτική τους υλοποίηση δεν μπορεί να γίνει με «φυσιολογικό» τρόπο. Για παράδειγμα: αν ο Ερμής είναι κυβερνήτης του 2ου οίκου και βρίσκεται στο 12ο, τότε τα οικονομικά του ατόμου, θεωρητικά, είναι «εγκλωβισμένα». Ωστόσο, η σύγχρονη ερμηνεία προσανατολίζεται σε λιγότερο απόλυτα συμπεράσματα, αφού ουσιαστικά κάθε πρόβλημα δίνεται μαζί με τη λύση του.

Πρακτικά ο 12ος οίκος συνδέεται:

1) Με την προσφορά και το φιλανθρωπικό έργο.

2) Τα κρυφά, εσωτερικά ή ανεκδήλωτα περιεχόμενα (ο ψυχικός κόσμος και οι διεργασίες του, οι μυστικοί εχθροί αλλά και ο φύλακας-άγγελος).

3) Την ψυχική και τη σωματική υγεία (ιατροί, θεραπευτές, πάσχοντες νοσοκομεία)

4) Την επαφή με τη μη αντιληπτή πραγματικότητα (παραίσθηση αντίληψη, μεταφυσική)

5) Την Τέχνη σε όλες της τις μορφές.

6) Με όλους τους χώρους απομόνωσης ή ηρεμίας (φυλακές, μοναστήρια, ησυχαστήρια κλπ).

Ο άδειος 12ος

Ο κυβερνήτης του οίκου, το ζώδιο που τον φιλοξενεί αλλά και οι πλανήτες στον 6ο οίκο (αν υπάρχουν) μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για κάποια από τα θέματα του 12ου, όταν αυτός είναι άδειος. Ακόμη, ένας ισχυρός η «κτυπημένος» Ποσειδώνας στο ωροσκόπιο ενδέχεται να εκδηλώσει τάσεις που παραπέμπουν στη θεματολογία ή το «στιλ» του οίκου, όπως είναι, για παράδειγμα, ο ιδιαίτερος ψυχισμός, η διαίσθηση, οι καλλιτεχνικές τάσεις ή τα μεταφυσικά ενδιαφέροντα.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved