Το καθένα κάνει τις δικές του ευχές και ελπίζει να πραγματοποιηθούν...