Η σημασία του πλανήτη Ερμή, από τον Γιάννη Ριζόπουλο

Ο Ερμής σχετίζεται με την αντίληψη, τον τρόπο σκέψης του ατόμου, το νευρικό σύστημα και όλους τους τρόπους και τα είδη επικοινωνίας

Η σημασία του πλανήτη Ερμή, από τον Γιάννη Ριζόπουλο

Η Φύση του Ερμή

Ο Ερμής σχετίζεται με την αντίληψη, τον τρόπο σκέψης του ατόμου, το νευρικό σύστημα και γενικότερα με όλους τους τρόπους και τα είδη της επικοινωνίας. Παράλληλα συνδέεται με εμπορικές πράξεις, συμβόλαια και μεσολαβήσεις, ενώ η «δράση» του επεκτείνεται στο σχέδιο, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις μικροσυσκευές και τα διάφορα εξαρτήματα.

Στο ζωδιακό υπάρχουν τύποι Ερμή που είναι ικανότεροι στην άμεση επικοινωνία και άλλοι προικισμένοι με άλλα προσόντα που τους επιτρέπουν να «ειδικεύονται» σε ξεχωριστές ...αποστολές.

Όλοι όμως έχουν τον τρόπο να αντεπεξέρχονται στα καθήκοντα τους, πολύ περισσότερο που ο Ερμής είναι γενικά «συνεργάσιμος» και προσαρμόζεται με σχετική ευκολία στις ανάγκες του κάθε ρόλου που καλείται να παίξει.

Μερικές λέξεις-κλειδιά που βοηθούν στην κατανόηση του είναι: Νόηση, γραπτά, πληροφόρηση, καταγραφή, μετακινήσεις, νευρικό σύστημα.

Παραδοσιακά, στα ωροσκόπια ο Ερμής δείχνει άτομα νεαρής ηλικίας.

Τα δυσκολότερα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από ένα δυσαρμονικό Ερμή (κυρίως σε «σκληρές» όψεις με τον Άρη, τον Κρόνο η τον Ουρανό) είναι οι δυσλειτουργίες στο λόγο, τις αισθήσεις, το νευρικό και το αναπνευστικό σύστημα.

Για να εκδηλωθούν όμως σοβαρά προβλήματα απαιτείται και η συμβολή άλλων παραγόντων, για παράδειγμα ενός πολύ επιβαρυμένου 3ου η 12ου οίκου, που παρεμποδίζεται να βρει διέξοδο σε δημιουργικές εφαρμογές.

Διάβασε επίσης: Η σημασία της Σελήνης από τον Γιάννη Ριζόπουλο

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved