Η δημιουργία του κόσμου και η γέννηση της φιλοσοφίας

H Φιλοσοφία είναι μία καθαρά Ελληνική υπόθεση, αλλά επιπλέον ισχυρίζεται ότι το ίδιο το Ανθρώπινο γένος ξεκίνησε από τον Μουσαίο και τον Λίνο που εμφανίστηκαν σαν τους πρώτους Έλληνες!

Η δημιουργία του κόσμου και η γέννηση της φιλοσοφίας

Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της αρχαιότητας.

Στο σπουδαίο έργο του «ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ» μας μεταφέρει μοναδικής σπουδαιότητας πληροφορίες για τον Βίο αλλά και το Έργο των σημαντικότερων Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων.

Όπως συμφωνούν οι ειδικοί επιστήμονες σε ολόκληρο τον Κόσμο, οι γνώσεις μας για τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό θα ήταν πολύ φτωχότερες, αν δεν είχαν διασωθεί τα αρχαία κείμενα του Διογένη Λαερτίου, καθώς για πολλούς από τους Φιλοσόφους στους οποίους αναφέρεται, δεν υπάρχει καμμία άλλη πηγή από την οποία θα μπορούσαμε να αντλήσουμε αντίστοιχες πληροφορίες.

Στο ΠΡΟΟΙΜΙΟ του έργου του, ο Διογένης Λαέρτιος, όπως είναι λογικό, αναζητάει την αρχή της Φιλοσοφίας και επιχειρεί μια σύντομη περιγραφή και ανάλυση των απόψεων που επικρατούν.

Έτσι λοιπόν, διερωτάται αν θα ήταν δυνατόν η Φιλοσοφία να ξεκίνησε από τους βαρβάρους, και πιο συγκεκριμένα,

Αν ξεκίνησε από τους Πέρσες με τους λεγόμενους Μάγους,

Αν ξεκίνησε από τους Βαβυλώνιους και τους Χαλδαίους

Αν ξεκίνησε από τους Ινδούς με τους λεγόμενους Γυμνοσοφιστές ή τέλος

Αν ξεκίνησε από τους Κέλτες και τους Γαλάτες με τους λεγόμενους Δρυίδες.

Από την άλλη πλευρά αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι ισχυρίζονται ότι η Φιλοσοφία ξεκίνησε από τον Ήφαιστο που ήταν ο γιος του Νείλου και ότι πρώτοι διδάσκαλοι υπήρξαν Ιερείς και Προφήτες.

Παραθέτει μάλιστα ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό στοιχείο. Μας μεταφέρει την πληροφορία ότι από την εμφάνιση του Ηφαίστου, μέχρι την εμφάνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου πέρασαν 48863 χρόνια, κατά την διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκαν 373 εκλείψεις Ηλίου και 832 εκλείψεις Σελήνης.

Έχοντας λοιπόν παραθέσει όλα τα στοιχεία που υπήρχαν σχετικά με το πού και πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά η Φιλοσοφία, συνεχίζει με μία μοναδικής αξίας αποκάλυψη.

Ανακοινώνει προς όλους, ότι όλοι αυτοί οι συγγραφείς που υποστηρίζουν τις προαναφερθείσες απόψεις, ΠΛΑΝΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ αποδίδοντας στους ξένους τα επιτεύγματα των Ελλήνων…

Ας δούμε όμως αναλυτικά το αρχαίο ιερό κείμενο:

Λανθάνουσι δ' αὑτοὺς τὰ τῶν Ἑλλήνων κατορθώματα,

Όλοι όμως αυτοί οι συγγραφείς, πλανώνται από άγνοια, αποδίδοντες στους ξένους τα επιτεύγματα των Ελλήνων,

ἀφ' ὧν μὴ ὅτι γε φιλοσοφία, ἀλλὰ καὶ γένος ἀνθρώπων ἦρξε, βαρβάροις προσάπτοντες.

διότι οι Έλληνες όχι μόνο την Φιλοσοφία δημιούργησαν ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ!

ἰδοὺ γοῦν παρὰ μὲν Ἀθηναίοις γέγονε Μουσαῖος, παρὰ δὲ Θηβαίοις Λίνος.

Στην Αθήνα, για παράδειγμα, γεννήθηκε ο Μουσαίος και την Θήβα γεννήθηκε ο Λίνος.

καὶ τὸν μὲν Εὐμόλπου παῖδά φασι, ποιῆσαι δὲ Θεογονίαν καὶ Σφαῖραν πρῶτον·

Και ο Μουσαίος ήταν ο γιος του Ευμόλπου που έγραψε όπως λέει η παράδοση, την πρώτη ΘΕΟΓΟΝΙΑ και την πρώτη πραγματεία ΠΕΡΙ ΣΦΑΙΡΑΣ.

φάναι τε ἐξ ἑνὸς τὰ πάντα γίνεσθαι καὶ εἰς ταὐτὸν ἀναλύεσθαι.

Και ήταν ο πρώτος που είπε ότι τα πάντα γίνονται από το ένα και αναλυόμενα καταλήγουν και πάλι σε αυτό το ίδιο ένα.

(βλέπε άρθρο μου ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ;)

τοῦτον τελευτῆσαι Φαληροῖ, καὶ αὐτῷ ἐπιγεγράφθαι τόδε τὸ ἐλεγεῖον·

Ο Μουσαίος πέθανε στο Φάληρο και στον τάφο του γράψανε το ακόλουθο ελεγείο:

Εὐμόλπου φίλον υἱὸν ἔχει τὸ Φαληρικὸν οὖδας,

«Τον αγαπημένο γιο του Ευμόλπου φυλάει το Φαληρικό έδαφος

Μουσαῖον, φθίμενον σῶμ', ὑπὸ τῷδε τάφῳ.

Τον Μουσαίο, το σώμα του οποίου βρίσκεται σε αυτόν εδώ τον τάφο»

ἀπὸ δὲ τοῦ πατρὸς τοῦ Μουσαίου καὶ Εὐμολπίδαι καλοῦνται παρ' Ἀθηναίοις.

Από τον πατέρα δε του Μουσαίου έχουν πάρει το όνομά τους το ιερό γένος των Ευμολπίδων των Αθηνών.

Τὸν δὲ Λίνον παῖδα εἶναι Ἑρμοῦ καὶ Μούσης Οὐρανίας·

Όσο για τον Λίνο, αυτός ήταν γιος του ΕΡΜΗ και της ΜΟΥΣΑΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ.

ποιῆσαι δὲ κοσμογονίαν, ἡλίου καὶ σελήνης πορείαν, καὶ ζῴων καὶ καρπῶν γενέσεις.

Έγραψε ποιήματα στα οποία περιγράφει την δημιουργία του Κόσμου, την πορεία του Ήλιου και της Σελήνης και την γέννηση των ζώων και την δημιουργία των καρπών.

τούτῳ ἀρχὴ τῶν ποιημάτων ἥδε·

Αυτά τα ποιήματά του, άρχιζαν ως εξής:

ἦν ποτέ τοι χρόνος οὗτος, ἐν ᾧ ἅμα πάντ' ἐπεφύκει.

Ήτανε κάποτε χρόνος που τα πάντα μαζί συνυπήρχαν.

ὅθεν λαβὼν Ἀναξαγόρας πάντα ἔφη χρήματα γεγονέναι ὁμοῦ,

Και από την ιδέα αυτή ξεκίνησε ο Αναξαγόρας την θεωρία του, κατά την οποία υποστήριξε ότι στην αρχή του κόσμου όλα τα πράγματα ήταν μαζί.

νοῦν δὲ ἐλθόντα αὐτὰ διακοσμῆσαι.

και ότι ο Κόσμος τακτοποιήθηκε όταν προστέθηκε σε αυτόν ο ΝΟΥΣ.

τὸν δὲ Λίνον τελευτῆσαι ἐν Εὐβοίᾳ τοξευθέντα ὑπ' Ἀπόλλωνος, καὶ αὐτῷ ἐπιγεγράφθαι·

Ο Λίνος πέθανε στην Εύβοια, αφού χτυπήθηκε με βέλος από τον Απόλλωνα και στον τάφο του έγραψαν:

ὧδε Λίνον Θηβαῖον ἐδέξατο γαῖα θανόντα, Μούσης Οὐρανίης υἱὸν ἐϋστεφάνου.

Εδώ δέχτηκε η Γη τον αποθανόντα Λίνο τον Θηβαίο, τον γιο της Μούσας Ουρανίας με το ωραίο στεφάνι.

καὶ ὧδε μὲν ἀφ' Ἑλλήνων ἦρξε φιλοσοφία, ἧς καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα τὴν βάρβαρον ἀπέστραπται προσηγορίαν.

Σαν συμπέρασμα λοιπόν μπορούμε να πούμε, ότι οι Έλληνες ήταν εκείνοι που δημιούργησαν την Φιλοσοφία, που ακόμα και το όνομά της αρνήθηκε να διατυπωθεί με κάποια λέξη που να μην είναι Ελληνική!

Διαπιστώνουμε λοιπόν κάτι εξαιρετικά σημαντικό.

Ο Διογένης Λαέρτιος όχι μόνο διατυπώνει σαφέστατα την άποψη ότι η Φιλοσοφία είναι μία καθαρά Ελληνική υπόθεση, αλλά επιπλέον ισχυρίζεται ότι το ίδιο το Ανθρώπινο γένος ξεκίνησε από τον Μουσαίο και τον Λίνο που εμφανίστηκαν σαν τους πρώτους Έλληνες!

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved