Ωριαία αστρολογία και Προειδοποιητικοί κανόνες: Τι ίσχυε τότε; Ισχύει και σήμερα;

Οι προειδοποιητικοί κανόνες που πρέπει να εξετάζονται πριν την ερμηνεία οποιουδήποτε ωριαίου χάρτη

Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Ωριαία αστρολογία και Προειδοποιητικοί κανόνες: Τι ίσχυε τότε; Ισχύει και σήμερα;

Ένα ευαίσθητο κεφάλαιο, που φαίνεται ότι δεν έχει κατανοηθεί πλήρως από τους ασκούντες την Ωριαία, είναι οι προειδοποιητικοί κανόνες που πρέπει να εξετάζονται πριν την ερµηνεία οποιουδήποτε ωριαίου χάρτη (Considerations before judgment).

Το παλαιότερο κείµενο που έχει βρεθεί και µας εισάγει στην έννοια αυτών των προειδοποιητικών κανόνων είναι το Astrologer's Guide του Guido Bonatti, που γράφτηκε τον 13ο αιώνα. Θεωρείται ότι ο Bonatti ήταν ο πρώτος που επινόησε αυτούς τους κανόνες, αφού δεν τους συναντάµε σε κανένα από τα, µέχρι στιγµής γνωστά, αρχαία ελληνικά, λατινικά ή αραβικά κείµενα.

Έτσι, λοιπόν, υποθέτει κανείς πως ο Bonatti, ο οποίος γνωρίζουµε ότι ήταν επαγγελµατίας, εφηύρε τις οδηγίες αυτές και τις χρησιµοποιούσε ως προϋποθέσεις για την περαιτέρω εξέταση ή απόρριψη των ερωτήσεων που του έθεταν. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερνε να ξεπερνά µε διπλωµατικότητα τους σκοπέλους σε περιπτώσεις ανεπιθύµητων ή δύσκολων ερωτήσεων.

Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι οι κανόνες αυτοί θεσπίστηκαν για προστασία. Αν η απάντηση ήταν λανθασµένη ή ο ερωτών δεν έµενε ευχαριστηµένος, η ζωή του αστρολόγου κινδύνευε. Σήµερα, απλώς διακυβεύεται η φήµη του.

Ο William Lilly πρωτοσυνάντησε τους προειδοποιητικούς κανόνες, όταν το 1675 εξέδωσε το Astrologer's Guide του Guido Bonatti, το οποίο µετέφρασε από τα λατινικά στα αγγλικά ο Henry Coley.

Στη συνέχεια, όσα αστρολογικά κείµενα γράφτηκαν περιείχαν αυτούς τους κανόνες, οι οποίοι προειδοποιούν τον ερµηνευτή ότι, πριν κρίνει ένα χάρτη, πρέπει να αναλογιστεί αν είναι σε θέση να του δώσει απάντηση.

Οι προειδοποιητικοί αυτοί κανόνες, που εξετάζονται πριν την ερµηνεία ενός ωριαίου χάρτη είναι οι ακόλουθοι:

Συµβατότητα πλανητικής ώρας

Η συµβατότητα της πλανητικής ώρας µε τον Ωροσκόπο διαπιστώνεται µε βάση τρία κριτήρια:

α) Ο κυβερνήτης της πλανητικής ώρας και ο Ωροσκόπος πρέπει να ανήκουν στην ίδια τριπλότητα. Για παράδειγµα, αν η πλανητική ώρα κυβερνάται από τον Άρη και ο Ωροσκόπος είναι στο Σκορπιό, τον Καρκίνο ή τους Ιχθύς, τότε η ερώτηση είναι έγκυρη, διότι ο Άρης είναι ο κυβερνήτης της τριπλότητας του νερού.

β) Ο κυβερνήτης του Ωροσκόπου και της πλανητικής ώρας να είναι ο ίδιος πλανήτης, π.χ. πλανητική ώρα Αφροδίτης µε Ωροσκόπο στον Ταύρο ή πλανητική ώρα Άρη µε Ωροσκόπο στον Κριό.

γ) Η πλανητική ώρα και ο κυβερνήτης του Ωροσκόπου να είναι της ίδιας φύσης.

Αν δεν βρεθεί στο χάρτη ένα από τα τρία παραπάνω, εναπόκειται στην κρίση του αστρολόγου αν θα τον δεχθεί ή θα τον απορρίψει, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη του κατά πόσο ο χάρτης περιγράφει το θέµα για το οποίο έγινε η ερώτηση.

Μικρές µοίρες στον Ωροσκόπο 0°, 1°, 2°

Ο κανόνας αυτός ισχύει όταν ο Ωροσκόπος ανατέλλει από τη 0° µέχρι τη 2° ενός ζωδίου. Στην περίπτωση αυτή, ο κανόνας µας προειδοποιεί ότι είναι πολύ νωρίς ακόµα για να κριθεί ο χάρτης. Τα θέµατα που αφορούν στην υπόθεση δεν έχουν ωριµάσει και διαµορφωθεί πλήρως - ιδιαίτερα αν ο Ωροσκόπος βρεθεί στα εξής ζώδια: Αιγόκερω, Υδροχόο, Ιχθύς, Κριό, Ταύρο, ∆ίδυµους.

Αν όµως ο ερωτών ανήκει στο ίδιο ζώδιο µε αυτό του Ωροσκόπου ή το ζώδιο αυτό περιγράφει απόλυτα τον ερωτώντα, τότε ο χάρτης κρίνεται έγκυρος.

Μεγάλες µοίρες στον Ωροσκόπο: 27°, 28° ή 29°

Στην περίπτωση που ανατέλλουν οι µεγάλες µοίρες ενός ζωδίου σηµαίνει ότι είναι πολύ αργά πια να γίνει η ερώτηση, αφού τα πάντα έχουν ήδη κριθεί στο θέµα που απασχολεί τον ενδιαφερόµενο. ∆εν υπάρχουν άλλες µελλοντικές εξελίξεις, είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος πραγµάτων και ετοιµάζεται να ανοίξει ένας καινούργιος στο µέλλον.

Ωστόσο, ο χάρτης καθίσταται έγκυρος στην περίπτωση που ο ερωτών έχει την ίδια ηλικία µε τη µοίρα που ανατέλλει στο χάρτη, π.χ. ο ερωτών είναι 28 ετών και ανατέλλει η 28η µοίρα στον Ωροσκόπο.

Ένας άλλος τρόπος ερµηνείας των τελευταίων µοιρών στον Ωροσκόπο είναι η εξής: Ο ερωτών έχει ήδη, βαθιά µέσα του, αποφασίσει τι θα κάνει ή γνωρίζει την απάντηση του προβλήµατος, που τον απασχολεί και πηγαίνει στον αστρολόγο ζητώντας απλώς µια δεύτερη γνώµη.

Η Σελήνη στον Πύρινο δρόµο

Η εξέταση του χάρτη απαιτεί προσοχή αν η Σελήνη βρεθεί στον Πύρινο δρόµο (15°♎︎ έως 15°♏︎), µε εξαίρεση την 23°- 24° του Ζυγού, διότι εκεί έχει σύνοδο µε τον ευνοϊκό απλανή αστέρα Spica και έτσι, αυτόµατα, ακυρώνεται η δυσµενής θέση της σ' αυτήν την περιοχή.

Πάρε απαντήσεις σε ό,τι σε απασχολεί! Απόκτησε ΤΩΡΑ την Προσωπική σου Πρόβλεψη και μάθε τι θα συμβεί!

Η Σελήνη στις τελευταίες µοίρες των ζωδίων

Δεν είναι ασφαλές να προχωρήσουµε στην ερµηνεία του χάρτη όταν η Σελήνη βρίσκεται στις τελευταίες µοίρες ενός ζωδίου και ιδιαίτερα σε Διδύµους, Σκορπιό και Αιγόκερω.

Η Σελήνη κενή πορείας

Προσοχή επίσης χρειάζεται όταν η Σελήνη βρεθεί κενή πορείας, εκτός αν οι σηµειοδότες είναι πολύ δυνατοί και ικανοί να λειτουργήσουν από µόνοι τους. Η εξαίρεση εδώ υφίσταται αν η Σελήνη βρεθεί στα εξής ζώδια: Ταύρο, Καρκίνο, Τοξότη και Ιχθύς*.

Ο Κρόνος στον 7ο οίκο

Όταν ο Κρόνος βρεθεί τοποθετηµένος στον 7ο οίκο σηµαίνει ότι αλλοιώνεται η κρίση του αστρολόγου, η εκτίµησή του θα είναι πιθανότατα λανθασµένη και το θέµα στο οποίο αφορά ο χάρτης θα πηγαίνει από τη µια ατυχία στην άλλη. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει, όταν ο Κρόνος θεωρείται βασικός σηµειοδότης του χάρτη.

Ο Κρόνος στον 1ο οίκο

Όταν ο Κρόνος βρεθεί στον Ωροσκόπο και ειδικά ανάδροµος, η υπόθεση στην οποία αναφέρεται ο χάρτης πολύ σπάνια (ή ποτέ) θα έχει ευνοϊκό αποτέλεσµα. Με τον κανόνα αυτό συµφωνούσαν και όλοι οι Άραβες, ιδίως ο Al-Kindi.

* Στο σηµείο αυτό δικαιολογηµένα κάποιος µπορεί να αναρωτηθεί γιατί στις εξαιρέσεις συµπεριλαµβάνεται το ζώδιο των Ιχθύων. Η άµεση απάντηση βέβαια είναι ότι εξουσιάζεται από τον ∆ία. Αρκεί, όµως, αυτό για να ακυρώσει το φαινόµενο της κενής πορείας της, τη στιγµή που η Σελήνη στους Ιχθύς είναι περιπλανώµενη και συνεπώς έχει παντελή έλλειψη θεµελιωδών δυνάµεων;

Όταν ο κυβερνήτης του Ωροσκόπου είναι καµένος

Σ' αυτήν την περίπτωση ο ερωτών βρίσκεται σε σύγχυση, δεν θα πάρει την απάντηση που θα ήθελε να ακούσει ούτε θα µείνει ικανοποιηµένος από την ερµηνεία.

Όταν προσβάλλεται η ακµή του 7ου και ο κυβερνήτης του 7ου είναι ανάδροµος ή προσβάλλεται*

Στις περιπτώσεις αυτές ο αστρολόγος δεν θα ευχαριστήσει τον ερωτώντα και θα αντιµετωπίσει δυσκολία ως προς τη σωστή εκτίµηση και ερµηνεία του χάρτη.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Για τους αρχάριους στην Ωριαία αστρολογία, η τήρηση αυτών των προειδοποιητικών κανόνων παρέχει ασφάλεια. Αν, λοιπόν, ένας αρχάριος συναντήσει µια απ' αυτές τις προειδοποιήσεις, καλό θα είναι, είτε να απορρίψει εντελώς το χάρτη είτε να προχωρήσει στην εξέτασή του µε µεγάλη προσοχή.

*Ως προς τον τελευταίο αυτό προειδοποιητικό κανόνα, στο C.A. παρατηρούµε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις του θέµατος:

α) Αν η ερώτηση έχει γίνει από τον ίδιο τον αστρολόγο και δεν αφορά θέµατα 7ου οίκου, τότε ο αστρολόγος προχωρά κανονικά στην ερµηνεία του χάρτη.

β) Αν η ερώτηση έχει γίνει από κάποιον άλλο και ο αστρολόγος καλείται να ερµηνεύσει το χάρτη, οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός, ακόµα και να µην προχωρήσει στην ερµηνεία του.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα διαβάζουµε στη σελίδα 166 του C.A., όπου βλέπουµε τη Σελήνη, που είναι κυβερνήτης του 7ου, να βρίσκεται σε πτώση στις 15°♏︎29΄ και ως εκ τούτου να προσβάλλεται. Ας µην ξεχνάµε ότι σ’ αυτή την περίπτωση ο κανόνας ισχύει για τον αστρολόγο. Ειδικά σ’ αυτόν το χάρτη, όµως, έχουµε καλές όψεις της Σελήνης, αφού σχηµατίζει τρίγωνο µε την ακµή του 7ου (20°♋︎27΄) και επίσης τρίγωνο µε τον Δία, ο οποίος βρίσκεται σε έξαρση (4°♋︎55΄). Άρα, εδώ ο αστρολόγος έχει µεγάλη προστασία και µπορεί να προχωρήσει στην ερµηνεία του χάρτη.

γ) Επίσης, στη σελίδα 415 του C.A., στην ερώτηση ενός άνδρα “Ποιος θα πεθάνει πρώτος, εγώ ή η σύζυγός µου;”, βλέπουµε ότι, επειδή η σωστή εκτίµηση του χάρτη βασιζόταν στην ερµηνεία των θεµάτων του 1ου και του 7ου οίκου, ο συγγραφέας δεν εξέλαβε τον Κρόνο στην ακµή του 7ου ως απαγορευτικό παράγοντα για την περαιτέρω ερµηνεία.

Ένα άλλο παράδειγµα υπάρχει στο χάρτη της σελ. 200 του ίδιου βιβλίου, στον οποίο όµως, επειδή είναι χάρτης γεγονότος, οι προειδοποιητικοί κανόνες δεν ισχύουν, παρόλο που το θέµα σχετίζεται µε τον 7ο οίκο.

Πριν από λίγες δεκαετίες, όµως, αρκετοί γνωστοί αστρολόγοι, αλλοίωσαν και µετέτρεψαν την έννοια των κανόνων αυτών από προειδοποιητική σε απαγορευτική. Έτσι, µε τη µετατροπή αυτών των προειδοποιήσεων σε κρόνιες αρχές, πολλοί σηµαντικοί χάρτες αγνοήθηκαν και απορρίφθηκαν από τους ασκούντες την Ωριαία.

Η σύγχυση και η παρανόηση που δηµιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, σε σχέση µε την εφαρµογή των προειδοποιητικών κανόνων, από τότε δηλαδή που άρχισε να εξαπλώνεται και να εφαρµόζεται ευρέως η Ωριαία αστρολογία, φαίνεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται ακόµα, αν και οι κανόνες αυτοί σταµάτησαν να αποκαλούνται απαγορευτικοί (strictures), πράγµα που είναι ήδη ένα σηµαντικό βήµα.

Έτσι, στη σηµερινή εποχή, αστρολόγοι µε πολύχρονη πείρα όταν δουν ότι η υπόθεση αντανακλάται ακριβώς και περιγράφεται πλήρως από το χάρτη, προχωρούν στην ερµηνεία του και παρακάµπτουν τους κανόνες αυτούς.

Ένας παράγων, που συµβάλλει πολύ στην συνέχιση της ερµηνείας του χάρτη παρά την παρουσία προειδοποιητικών κανόνων, είναι όταν γνωρίζουµε πολύ καλά τον ερωτώντα. Όµως, αν ο ερωτών είναι εντελώς άγνωστος, ο ερµηνευτής του χάρτη είναι καλύτερα να συγκρατηθεί και να αποφύγει την απάντηση. Ένας άλλοςπαράγων που γίνεται αιτία για να προχωρήσει η ερµηνεία του χάρτη, παρά τους προειδοποιητικούς κανόνες, είναι η σαφής περιγραφή της υπόθεσης µέσα σ' αυτόν.

Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί, ότι οι προειδοποιητικοί κανόνες δεν αποτρέπουν την εκτίµηση του χάρτη, αλλά η ύπαρξή τους έχει σκοπό να καταστήσει προσεκτικό τον ερµηνευτή και να τον προτρέψει να έχει σύνεση και επιφυλακτικότητα, όταν δώσει απάντηση στον ερωτώντα. Και πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να µην απορριφθεί ένας χάρτης· λόγοι που είναι πλέον γνωστοί στους έµπειρους ερµηνευτές.

Είναι αξιοσηµείωτο, πάντως το γεγονός ότι, ακόµα και ο Lilly, ενώ προτρέπει το µελετητή του Christian Astrology να ακολουθήσει τους προειδοποιητικούς κανόνες, ο ίδιος δεν ακολουθεί πιστά όσα διδάσκει. Όποιος έχει µελετήσει και έχει εξασκηθεί µε την ύλη του βιβλίου αυτού, θα έχει παρατηρήσει ότι, από τα 35 ωροσκόπια που παραθέτει ο Lilly, µόνο στα 14 η πλανητική ώρα συµφωνεί µε τον ωροσκόπο ή τον κυβερνήτη του.

Το πιο σηµαντικό, όταν συναντάµε έναν από τους προειδοποιητικούς κανόνες, είναι να βρούµε για ποιό λόγο υπάρχει µέσα στο χάρτη, πριν προχωρήσουµε σε περαιτέρω ερµηνεία. Έχει διαπιστωθεί κατ' επανάληψιν, ότι οι προειδοποιητικοί κανόνες ενσκύπτουν κατά κύριο λόγο όταν κάτι «δεν πάει καλά» µε την ερώτηση. Συχνά, αυτό συµβαίνει όταν έχουµε να κάνουµε µε «πλάγιες» ερωτήσεις στις οποίες δεν διαφαίνονται οι πραγµατικοί σκοποί του ερωτώντα. Ας δούµε ένα παράδειγµα: Ένας κύριος ρωτά αν θα πουληθεί η επιχείρησή του µέσα στο επόµενο τρίµηνο. Στην ουσία όµως, αυτό που τον ενδιαφέρει, αλλά δεν το αποκαλύπτει, είναι αν θα χωρίσει µε την σύζυγό του, αφού η επιχείρηση ανήκει από κοινού στους δύο συζύγους και, σε περίπτωση διαζυγίου, θα µοιραστεί στη µέση.

Αυτός είναι ο λόγος που οι προειδοποιητικοί κανόνες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: για να ερευνηθεί η αιτία της ύπαρξής τους. Διαφορετικά, ο χάρτης δεν θα εκτιµηθεί σωστά. Οφείλουµε, δηλαδή, να εντοπίζουµε τους προειδοποιητικούς κανόνες, µε το σκεπτικό ότι για να υπάρχουν εκεί, µπορεί να είναι σε θέση να επηρεάσουν κάποιες καταστάσεις ή γεγονότα και, σε καµµία περίπτωση, δεν πρέπει να τους αγνοούµε και να πετάµε το χάρτη στα σκουπίδια.

Άλλωστε, η επιµονή στην εξέταση των προειδοποιητικών κανόνων σε ένα χάρτη εξασφαλίζει ότι η ερµηνεία του βασίστηκε σε αστρολογικά κριτήρια και όχι στα συναισθήµατα του ερµηνευτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η απάντηση στον ερωτώντα να δοθεί µε µεγαλύτερη σιγουριά και αντικειµενικότητα.

Πως γίνεται, λοιπόν, ένας χάρτης να µην είναι έγκυρος; Ουσιαστικά όλοι οι ωριαίοι χάρτες είναι έγκυροι και µπορούν να "διαγνωστούν". Όταν έχει γεννηθεί µία ωριαία ερώτηση, δεν µπορεί κανείς να την πάρει πίσω, ούτε να ακυρώσει την ύπαρξή της. Είναι ήδη µια γέννηση. ∆ιότι για γέννηση πρόκειται, αφού την ίδια στιγµή που πραγµατοποιείται µια ερώτηση, γεννιέται και ένας χάρτης.

Ας δούµε τώρα µερικά παραδείγµατα για τον τρόπο που ερµηνεύονται ή λειτουργούν οι ωριαίοι χάρτες, όταν περιέχονται σε αυτούς κάποιοι από τους προειδοποιητικούς κανόνες.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣ

Ένας επιχειρηµατίας ρωτά, εάν ο επόµενος µήνας θα είναι το κατάλληλο χρονικό διάστηµα για να πραγµατοποιήσει τα εγκαίνια ενός οίκου µόδας. Στον ωριαίο χάρτη που καταστρώνεται, η πλανητική ώρα δεν είναι συµβατή µε τον Ωροσκόπο. Αφού εξεταστούν όλα τα στοιχεία και γίνει η τελική εκτίµηση του χάρτη, διαπιστώνεται ότι στο χρονικό διάστηµα που ενδιαφέρει τον ερωτώντα προοιωνίζονται ανυπέρβλητα προβλήµατα και δυσκολίες και συνεπώς είναι εντελώς ακατάλληλο για εγκαίνια. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι ο προειδοποιητικός κανόνας στη συγκεκριµένη ερώτηση, δεν προέκυψε τυχαία. Η προειδοποίηση περί ασύµβατης πλανητικής ώρας υπάρχει εκεί για να επισηµάνει στον επιχειρηµατία ότι δεν είναι ο σωστός χρόνος για πραγµατοποίηση εγκαινίων.

ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΙΚΡΩΝ (0°- 2°) & ΜΕΓΑΛΩΝ (27°- 29°) ΜΟΙΡΩΝ

Όπως είδαµε, όταν ανατέλλουν µικρές ή µεγάλες µοίρες στον ωροσκόπο, δηλώνουν ότι είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά για να κριθεί η υπόθεση του χάρτη.

Μερικές φορές, όµως, αυτός ο προειδοποιητικός κανόνας είναι σε θέση να δώσει από µόνος του µία άµεση απάντηση στον ερωτώντα. Για παράδειγµα έχουµε την ερώτηση «Θα κάνω ποτέ παιδιά;», που διατυπώνεται από µια άτεκνη γυναίκα ηλικίας 45-50 ετών. Αν ο Ωροσκόπος του ωριαίου χάρτη βρίσκεται στις τελευταίες µοίρες ενός ζωδίου και το υπόλοιπο ωροσκόπιο συνηγορεί, τότε αρχίζει να διαφαίνεται µια αρνητική απάντηση στη γυναίκα αυτή.

Σηµειώνουµε εδώ ότι, στις περιπτώσεις που συναντώνται µικρές ή µεγάλες µοίρες στον Ωροσκόπο ενός ωριαίου χάρτη, το να απαντήσει κάποιος «είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά για να ρωτάς», αποτελεί µια καθαρή απάντηση στο θέµα που αφορά ο χάρτης και, µάλιστα, η απάντηση αυτή µπορεί να είναι άκρως χρήσιµη, έως και πολύτιµη για τον ερωτώντα.

ΚΡΟΝΟΣ ΣΤΟΝ 7Ο ΟΙΚΟ

Η παρουσία του Κρόνου στον 7ο οίκο είναι ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει την κρίση του ερµηνευτή ενός χάρτη και γι' αυτό, στις µέρες µας, οι έµπειροι µελετητές της ωριαίας αστρολογίας, όταν δουν τον Κρόνο στον 7ο, σταµατούν αµέσως την ερµηνεία του χάρτη. Αυτό συµβαίνει διότι, όντως, έχει παρατηρηθεί πως µε τον Κρόνο εκεί η εκτίµηση τους θα είναι λανθασµένη. Ένα άλλο ενδεχόµενο µε τον Κρόνο στον 7ο οίκο είναι, ο ερµηνευτής του χάρτη να δώσει µια ακριβέστατη απάντηση στον ερωτώντα, που όµως δεν θα τον ικανοποιήσει καθόλου. Αλλά και εδώ χρειάζεται σύνεση και προσοχή, αφού πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, ανάλογα µε τα διάφορα θέµατα που αφορά ένας ωριαίος χάρτης. Ένα από αυτά είναι οι αγοραπωλησίες (όλων των ειδών) που σηµατοδοτούνται καθαρά από τον άξονα 1ου-7ου.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις ανθρωπίνων σχέσεων, είτε αφορούν γάµους είτε ροµαντικούς δεσµούς ή διαζύγια. Στις περιπτώσεις αυτές ένας Κρόνος τοποθετηµένος µέσα στον 7ο οίκο, µπορεί να αποδειχτεί λαλίστατος για τις συνθήκες που επικρατούν στην υπόθεση του χάρτη.

Άλλη περίπτωση είναι ο Κρόνος να αντιπροσωπεύει κάποιο χαµένο αντικείµενο, να είναι δηλαδή ο κυβερνήτης του 2ου οίκου του ερωτώντος και να βρίσκεται τοποθετηµένος στον 7ο. Τότε δίνει άµεση απάντηση στην ερώτηση, αφού προτείνει ότι το χαµένο αντικείµενο µπορεί να το έχει στη κατοχή του ο/η σύζυγος, ο/η συνεταίρος κ.λ.π.

**************************************************************************************************

Έχει αποδειχτεί ότι όποιος επιχειρεί να προσεγγίσει χάρτες, όπου ισχύουν οι προειδοποιητικοί κανόνες, µαθαίνει πολλά από αυτούς. Το σηµαντικότερο, όµως, είναι η ικανότητα που πρέπει να διαθέτει ο ερµηνευτής, για να διακρίνει, αν µε την απάντησή του κάνει περισσότερο κακό, παρά καλό. Από την άλλη, αυτοί που διατυπώνουν πολύ σοβαρές ερωτήσεις, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουν τί ακριβώς ρωτούν να µάθουν και πόσο θα τους βοηθήσει η πληροφορία που θα τους δοθεί. Οι απαντήσεις ή οι διάφορες πληροφορίες που απορρέουν από έναν χάρτη πρέπει να δίνονται µε µεγάλη προσοχή, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο τι καλό µπορεί να προκύψει από αυτές.

kanones 3

Διαβάστε επίσης: Πώς φαίνεται σε εναν Ωριαίο χάρτη το ποιος θα κερδίσει τον πόλεμο ή μια εκστρατεία;

Vettius Valens: Ο πιο αντιπροσωπευτικός εκφραστής της ελληνιστικής αστρολογικής παράδοσης

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved