Προειδοποιητικοί κανόνες στην Ωριαία αστρολογία

Λαμβάνονται υπόψη ή αγνοούνται;

Προειδοποιητικοί κανόνες στην Ωριαία αστρολογία

Ένα σημαντικό κεφάλαιο, στην Ωριαία αστρολογία είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στους προειδοποιητικούς κανόνες, που εξετάζονται πριν από την ερμηνεία οποιουδήποτε ωριαίου χάρτη.

Δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαετίες, από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται ευρέως η ωραία αστρολογία, ορισμένοι αστρολόγοι μετέτρεψαν σταδιακά τους κανόνες αυτούς από προειδοποιητικούς σε απαγορευτικούς, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα πολλοί ωριαίοι χάρτες να απορρίπτονται ή να αγνοούνται εντελώς. Η αυστηρή τήρηση των κανόνων είναι, όμως, αναγκαία – υποχρεωτική, θα λέγαμε – κυρίως για τους αρχάριους, τουλάχιστον ωσότου αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία.

Τα τελευταία χρόνια, πάντως, οι προειδοποιητικοι κανόνες έπαψαν, αν μη τι άλλο, να θεωρούνται απαγορευτικοί, οπότε, σήμερα, ο έμπειρος μελετητής γνωρίζει πότε και ποιους από αυτούς πρέπει να τηρήσουν και πότε μπορεί να τους παρακάμψει προκειμένου να συνεχιστεί η ερμηνεία του χάρτη.

Επίσης, η εμπειρία έδειξε ότι μόνο τυχαία δεν είναι η παρουσία προειδοποιητικών κανόνων μέσα σε έναν ωριαίο χάρτη και η διερεύνηση της ύπαρξής τους εκεί είναι απαραίτητη, ώστε να συνεκτιμηθούν στην τελική απάντηση που θα δοθεί. Έτσι, οι διαφορές στην ερμηνεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα κατασταλαγμένης μεθοδολογίας, ως προς τον τρόπο ανάλυσης.

Έχει αποδειχθεί ότι όποιος επιχειρεί να προσεγγίσει χάρτες, όπου ισχύουν οι προειδοποιητικοι κανόνες, μαθαίνει πολλά από αυτούς. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η ικανότητα που πρέπει να διαθέτει ο ερμηνευτής, για να διακρίνει, αν με την απάντησή του κάνει περισσότερο κακό, παρά καλό.

Από την άλλη, αυτοί που διατυπώνουν πολύ σοβαρές ερωτήσεις, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουν τί ακριβώς ρωτούν να μάθουν και πόσο θα τους βοηθήσει η πληροφορία που θα τους δοθεί.

Οι απαντήσεις ή οι διάφορες πληροφορίες που απορρέουν από έναν χάρτη πρέπει να δίδονται με μεγάλη προσοχή, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο τι καλό μπορεί να προκύψει από αυτές.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved