Τα δομικά στοιχεία της αστρολογίας-Ο συμβολισμός των οίκων

Στα προηγούμενα άρθρα αναφερθήκαμε στη σημασία των οίκων και προσπαθήσαμε να αναπαραστήσουμε συμβολικά την ερμηνεία τους

Παπασταύρου Λίντα

από το Β. Παπαδολιά

Στα προηγούμενα άρθρα αναφερθήκαμε στη σημασία των οίκων και προσπαθήσαμε να αναπαραστήσουμε συμβολικά την ερμηνεία τους. Είπαμε, ότι, αν οι πλανήτες δείχνουν τις ενέργειες, τα ζώδια δείχνουν το πώς αυτές εκφράζονται και οι οίκοι το πού εκφράζονται. Όπως επίσης ότι, αν θέλαμε να το δούμε πιο παραστατικά, οι πλανήτες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι ηθοποιοί ενός θεατρικού έργου, τα ζώδια οι ρόλοι και η ερμηνεία και οι οίκοι το σενάριο και οι σκηνές που διαδραματίζονται τα γεγονότα.

Συμβολισμούς όμως μπορούμε να πάρουμε κι από τα ζώδια που σχετίζονται εννοιολογικά με τους οίκους. Γιατί, όπως οι πλανήτες σχετίζονται με τα ζώδια μέσω του κυβερνήτη, έτσι και οι οίκοι σχετίζονται συμβολικά με τα ζώδια, αυτή τη φορά με βάση τη σειρά τους. Έτσι ο 1ος οίκος μας θυμίζει τον Κριό, ο 2ος οίκος τον Ταύρο, ο 3ος οίκος τους Διδύμους, κοκ. Και βέβαια, εάν συνεχίσουμε την αντιστοιχία ο 1ος οίκος σχετίζεται με τον Άρη, ο 2ος οίκος με την Αφροδίτη, ο 3ος οίκος με τους Διδύμους, κοκ

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε εύκολα να απομνημονεύσουμε τις ιδιότητες των οίκων, αν τις συσχετίσουμε με το αντίστοιχο ζώδιο και τον κυβερνήτη του.

Ένας άλλος τρόπος να καταλάβουμε τις ιδιότητες των οίκων είναι να τους δούμε σε ομάδες όπως κάναμε και με τα ζώδια. Όπως θα δούμε σε επόμενη δημοσίευση οι οίκοι χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με το μέρος του χάρτη που καταλαμβάνουν, το στοιχείο που αντιστοιχούν αλλά και το πόσο κοντά βρίσκονται στις γωνίες του χάρτη.

Πριν το κάνουμε αυτό όμως, αξίζει να αναφέρουμε και μία διαφορετική οπτική γωνία, που ιστορικά προηγήθηκε στην ερμηνεία των οίκων. Είναι οι ερμηνείες που έδιναν στους οίκους οι αρχαίοι Ελληνιστές αστρολόγοι και η οποία προέκυπτε από ένα διαφορετικό τρόπο θέασης της κίνησης του Ήλιου (τρόπο θέασης που η πλήρης παρουσίαση του ξεφεύγει του πλαισίου αυτής της δημοσίευσης). Οι ερμηνείες αυτές αντιπροσωπεύονταν από συγκεκριμένα ονόματα, που δεν ήταν τυχαία, αλλά συμβόλιζαν ακριβώς την κρυμμένη ερμηνεία. Τα ονόματα αυτά στην πορεία του χρόνου σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται και σήμερα έχουμε καταλήξει να ονομάζουμε τους οίκους με ένα αύξοντα αριθμό, όμως αξίζει τον κόπο να τα θυμηθούμε γιατί κι αυτά ίσως μας δώσουν κάποια βοήθεια στον αποσυμβολισμό τους.

Οι οίκοι στους αρχαίους Έλληνες

1ος οίκος: Ανατολή ή Ερωτών.
2ος οίκος: Αναφορά, συσχετιζόταν όπως και σε μας με τα υλικά εργαλεία. Αφορούσε γενικά τα πράγματα που δημιουργούσε ο ερωτών.
3ος οίκος: Θεά, επίσης όπως και σήμερα συσχετιζόταν με τους συγγενείς. Ήταν ένας χώρος που δραστηριοποιούνταν με «χαρά» η Σελήνη.
4ος οίκος: Υπόγειον, συσχετιζόταν με το τέλος της υπόθεσης, αλλά κυρίως με το τέλος που έρχεται μετά την αποχώρηση μας από τη ζωή και το πού καταλήγουμε. Επίσης με τον κόσμο των θεοτήτων που δραστηριοποιείται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
5ος οίκος: Καλή τύχη, συσχετιζόταν με τη καλή τύχη, που συναντούσαμε στη ζωή. Ήταν ένας χώρος που δραστηριοποιούνταν με «χαρά» η Αφροδίτη.
6ος οίκος: Κακή τύχη, συσχετιζόταν με την κακή τύχη. Ήταν ένας χώρος που δραστηριοποιούνταν με «χαρά» ο Άρης.
7ος οίκος: Δύσις, συσχετιζόταν με το θάνατο ως πέρασμα σε μία άλλη διάσταση. Μέσω αυτού με τους εχθρούς και κάθε αντίπαλο σε μία αναμέτρηση ένα προς ένα.*
8ος οίκος: Επικαταφορά, συσχετιζόταν με την προετοιμασία μας για το θάνατο. Επομένως με θέματα κληρονομικά, διαθήκης, κλπ.
9ος οίκος: Θεός, συσχετιζόταν με θέματα που είχαμε τάξει στους θεούς, στο μαντείο, κάποιο χρησμό που έπρεπε να τηρήσουμε. Ήταν ένας τόπος που δραστηριοποιούνταν με «χαρά» ο Ήλιος.
10ος: Μεσουράνημα, συσχετιζόταν με τη δική μας ατομική δράση στη ζωή.
11ος οίκος: Αγαθός Δαίμων, συσχετιζόταν με αυτούς που ωφελούνταν από τη δράση μας και γι’ αυτό ήταν ο κύκλος των επιδράσεων μας (οι φίλοι μας, οι «οπαδοί» μας). Ήταν ένας τόπος που δραστηριοποιούνταν με «χαρά» ο Δίας.
12ος οίκος: Κακός Δαίμων, συσχετιζόταν με αυτούς που έρχονταν να πάρουν κάτι από μας, επομένως τους εχθρούς μας. Προοδευτικά και μέχρι το Μεσαίωνα οι εχθροί θεωρήθηκαν κρυφοί, αλλά στην αρχή θεωρούνταν ως φανεροί. Ήταν ένας τόπος που δραστηριοποιούνταν με «χαρά» ο Κρόνος.

* Προοδευτικά ή αναμέτρηση οδήγησε στο να σημάνει και τον οίκο του συντρόφου (sic) και έτσι καταλήξαμε στη σημερινή σημασία του συντρόφου.

Οι ερμηνείες αυτές μας δίνουν ήδη μία γεύση της λογικής της ερμηνείας των οίκων, αν και στην πορεία του χρόνου, αρκετές από αυτές άλλαξαν, ενώ οι «χαρές» των πλανητών σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται. Περισσότερα όμως για το πώς ερμηνεύουμε σήμερα τους οίκους θα δώσουμε στην επόμενη δημοσίευση.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved