Θέλεις να μάθεις βασικά στοιχεία του χαρακτήρα σου; Δες τον 1ο σου οίκο!

Ο Ωροσκόπος είναι η ακμή του 1ου οίκου και σχετίζεται άμεσα με την εμφάνιση, την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ατόμου

Θέλεις να μάθεις βασικά στοιχεία του χαρακτήρα σου; Δες τον 1ο σου οίκο!

Αν διαιρέσουμε τον αστρολογικό χάρτη, αρχικά σε τέσσερα τμήματα (που ορίζονται από δύο άξονες: Του Ωροσκόπου (Ascendant) με τη Δύση (Descendant) και του Μεσουρανήματος (MC) με το Ναδίρ (IC)) και έπειτα τριχοτομήσουμε κάθε τεταρτημόριο, προκύπτουν οι 12 οίκοι της Αστρολογίας (εναλλακτικά αποκαλούνται και «σπίτια»).

Κάθε τμήμα (οίκος) ορίζεται από την ακμή του, που θεωρείται περιοχή εξαιρετικής ευαισθησίας. Οι οίκοι ερμηνευτικά επισημαίνουν περιοχές συμβάντων, συσχετίζονται δηλαδή, με διάφορους τομείς της ζωής μας: Γάμος, καριέρα, υγεία, παιδιά κλπ.

Ο 1ος οίκος αναφέρεται σε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου αλλά και σε κεντρικές του επιλογές, στη σταδιοδρομία, τον τρόπο ζωής του ή τις σχέσεις του. Αν ο οίκος περιέχει κάποιο πλανήτη, τότε αυτός αναλαμβάνει ένα ρόλο ισότιμο του Ηλίου ή της Σελήνης, έχοντας, μάλιστα, συχνά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον τρόπο εκδήλωσης της προσωπικότητας. Στην περίπτωση που οι πλανήτες είναι περισσότεροι, τότε όλοι «δικαιούνται» μερίδιο στην έκφραση και δεν υπάρχει κάποιος ασφαλής κανόνας που να ορίζει ποιος προηγείται. Πρακτικά, υπάρχει το ενδεχόμενο είτε να εναλλάσσονται στην... πρωθυπουργία είτε να λειτουργούν ενιαία.

Ο Ωροσκόπος, που δεν είναι παρά η ακμή του 1ου οίκου, σχετίζεται άμεσα με τη φυσική παρουσία (την εμφάνιση και τη συμπεριφορά) του ατόμου αλλά και με την υγεία του. Γι' αυτό μας ενδιαφέρουν πάντα και οι όψεις που τυχόν σχηματίζει με τα Φώτα ή τους πλανήτες. Ο Ωροσκόπος, όπως και το Μεσουράνημα είναι ένας δείκτης των γενικότερων κατευθύνσεων του ατόμου, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής.

*Φτιάξε δωρεάν τον αστρολογικό σου χάρτη εδώ*

Ο αστρικός Ωροσκόπος δεν αναφέρεται σε στοιχεία του χαρακτήρα, αλλά αν έχει κύριες όψεις με κάποιον πλανήτη, τότε δίνει πληροφορίες για την εξωτερική εμφάνιση, την υγεία, τις επαγγελματικές επιλογές και τον τύπο των σχέσεων του ατόμου. Αστρονομικά, ο ωροσκόπος είναι το σημείο που ανατέλλει στον ορίζοντα τη στιγμή της γέννησης. Αστρολογικά, ο Ωροσκόπος συγκροτεί μαζί με τον Ήλιο η τη Σελήνη τα θεωρούμενα ως βασικά δίπολα, που δίνουν στοιχεία τόσο για τον χαρακτήρα και τις βασικές επιλογές του ατόμου, όσο και για κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά του.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το ζώδιο και τη μοίρα ενός ωροσκόπου αν δεν έχουμε μια ακριβή ώρα γέννησης και τις γεωγραφικές συντεταγμένες του τόπου γέννησης. Η γενική αρχή είναι ότι τη στιγμή της ανατολής του Ήλιου ο ωροσκόπος βρίσκεται στο ίδιο ακριβώς σημείο με αυτόν. Από εκεί και ύστερα ο ωροσκόπος αλλάζει ζώδιο κάθε δύο ώρες περίπου. Αυτό το «περίπου» όμως είναι που ...μπερδεύει όσους προσπαθούν να τον εντοπίσουν χωρίς μαθηματικούς υπολογισμούς. Κι αυτό γιατί σε κάποια ζώδια, όπως οι Ιχθύες και ο Κριός (για το Βόρειο Ημισφαίριο) ο Ωροσκόπος «τρέχει» πιο γρήγορα (shortascention) ενώ σε άλλα (Παρθένο και Ζυγό) πάει με το ...πάσο του (longascention). Στο Ν. Ημισφαίριο τα ζώδια αντιστρέφονται. Έτσι το «δίωρο» μπορεί κατά περίπτωση να είναι ...τρίωρο η αντίθετα να προσεγγίζει τη μια ώρα. Για τον ακριβή προσδιορισμό του, λοιπόν, θα πρέπει να καταφεύγετε είτε στα υπολογιστικά προγράμματα είτε στους απαιτούμενους αριθμητικούς υπολογισμούς με τη χρήση του «αστρικού χρόνου».

Σε ένα μεγάλο βαθμό ο Ωροσκόπος, ο Ήλιος και η Σελήνη συνθέτουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της προσωπικότητας του ατόμου. Ο τρόπος που μπορεί να συνδυάζονται, να συγκρούονται και να ισορροπούν μεταξύ τους δίνει και το βασικό περίγραμμα των επιλογών και του χαρακτήρα του ατόμου.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved