Ο ρόλος των αξόνων στην Αστρολογία

Οι άξονες είναι ένα πολύ χρήσιμο κομμάτι στην Αστρολογία και αποτελεί το θεμέλιο στην κατανόηση αλλά και λειτουργία των οίκων αλλά και των ιδιοτήτων που προκύπτουν μέσα από αυτούς.

Ο ρόλος των αξόνων στην Αστρολογία

Ο ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: Αποτελείται από τους οίκους 1ο και 7ο. Προσέξτε δεν έχει να κάνει με την επικοινωνία με τους άλλους, αλλά με την αμοιβαία ανταλλαγή των δικών μας εντυπώσεων με τους άλλους (7ος οίκος είναι και ΕΓΩ μέσα από τα Μάτια των άλλων) και των άλλων με εμάς.

Ο Ωροσκόπος δηλώνει επίσης και το φυσικό μας σώμα ενώ ο 7ος οίκος δείχνει πώς βλέπουν αυτό το σώμα οι άλλοι.

Ο ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ: Αποτελείται από τους οίκους 2ο και 8ο. Ο 2ος οίκος είναι ουσιαστικά ο δείκτης της σωστής κατανομής σε υλικό, ψυχικό και συναισθηματικό επίπεδο. Όπου υπάρχει άνιση κατανομή αυτών των τριών παραγόντων, υπάρχει και πρόβλημα. Διότι τι να τα κανείς τα λεφτά αν είσαι ψυχικά άρρωστος ή τι να τον κάνεις τον έρωτα αν δεν μπορείς να επιβιώσεις στοιχειωδώς κ.ο.κ. Ο 8ος είναι άρρητα συσχετισμένος με τα βαθύτερα πιστεύω, την λίμπιντο, το θάνατο αλλά και την αναγέννηση.

Αν κοιτάμε τον 2ο για τα οικονομικά μας, τον 8ο τον κοιτάμε για τα οικονομικά μέσω των άλλων (δάνεια, κληρονομιές, τυχερά παιχνίδια, διατροφές κλπ). Δείχνει επίσης τις ασθένειες που κληρονομούμε από τις ρίζες μας και που, ενδεχομένως, κληρονομούν τα παιδιά από εμάς.

Ο ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ: Αποτελείται από τους οίκους 3ο και 9ο. Ο Τρίτος δείχνει την Μάθηση ενώ ο Ένατος την Ανώτερη Νόηση. Για Πανεπιστημιακά θέματα είναι ο 9ος, ενώ μέχρι και το Λύκειο υπεύθυνος είναι ο Τρίτος. Ο 3ος υποδεικνύει την ικανότητα της επικοινωνίας αλλά και την αντίληψη που έχει ένα άτομο, ενώ ο 9ος είναι πιο "φιλοσοφικός"’ οίκος. Ο 3ος αντικατοπτρίζει προς τον 9ο την μελέτη, την ικανότητα και την αντίληψη, ενώ ο 9ος προς τον 3ο δίνει τις ιδέες, αλλά και το φιλοσοφικό υπόβαθρο για να επικοινωνήσει όχι μόνο με το κοντινό του περιβάλλον αλλά με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ο ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ: Αποτελείται από τους οίκους 4ο και 10ο. Δείχνει από πού ξεκινάμε και που μπορούμε να φτάσουμε. Γνωρίζουμε με βάση την Ψυχολογία αλλά και την Κοινωνιολογία πως οι ρίζες (μητέρα, πατέρας), το περιβάλλον αλλά και οι συνθήκες διαπαιδαγώγησης σε συνάρτηση με το βιολογικό-ψυχολογικό υπόβαθρο συνθέτουν την προσωπικότητα και μέσα από αυτή και τις ευκαιρίες. Ο 4ος οίκος λειτουργεί ως μέσο προβολής και μεταφοράς των εμπειριών και των καταβολών που έχουμε και τις προωθεί απέναντι στον 10ο οίκο, ο οποίος, με την σειρά του, τις θέτει σε εφαρμογή σε πρακτικό επίπεδο. Ο Τέταρτος οίκος δείχνει την συναισθηματική ανασφάλεια και οποιαδήποτε διαταραχή συναισθηματικής υφής, ενώ ο Δέκατος μάς δείχνει τις δυσκολίες της κοινωνικής ένταξης και αποδοχής αλλά και την έλλειψη προσαρμοστικότητας.

Ο ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ: Αποτελείται από τους οίκους 5ο και 11ο. Ο 5ος είναι η γόνιμη δημιουργικότητα, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το φλερτ, την τεκνοποίηση, την καλλιτεχνία. Ο 11ος είναι πιο πνευματικός, μιας και η δημιουργία έχει να κάνει με τις προσωπικές επιδιώξεις και στόχους αλλά και με τους φίλους. Στην πραγματικότητα ο 11ος είναι ο ηθικός αυτουργός ενώ ο 5ος το εκτελεστικό όργανο (ίσως όχι και τόσο αδόκιμος ο όρος). Με άλλα λόγια, ο 11ος είναι η ιδέα ενώ ο 5ος η εκτέλεση.

Ο ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ: Αποτελείται από τον 6ο και τον 12ο. Δείχνει την συσχέτιση της σωματικής και της ψυχικής υγείας. Εδώ ανιχνεύονται οι εργασιακές δυνατότητες αλλά και πως αυτές θα μετουσιωθούν σε καρπό μέσα από το αντικατοπτρισμό τους προς τον 12ο. Δηλαδή το άτομο έχει και τη διάθεση και τα ψυχικά αποθέματα να συνειδητοποιήσει τι θέλει αλλά κυρίως τι μπορεί!!!

Στον τομέα υγεία, μέσα από τον 6ο φαίνεται η παθολογία, ενώ στον 12ο τα ψυχολογικά κυρίως αίτια.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved