Αστρολογία και Στατιστική Έρευνα – Οι περίφημες έρευνες του Gauquelin B’ Μέρος

Συνεχίζοντας αυτή την έρευνα προσπάθησε

Αστρολογία και Στατιστική Έρευνα – Οι περίφημες έρευνες του Gauquelin B’ Μέρος

από το Β. Παπαδολιά

Vassilis_new

Στo δεύτερο μέρος της παρουσίασης των ερευνών του Gaugelin θα μιλήσουμε για τους κληρονομικούς παράγοντες και την έρευνα που διεξήγαγε ο Gaugelin σε σχέση με τις αστρολογικές θέσεις και το πώς κληρονομούνται – αν κληρονομούνται – μεταξύ των μελών μίας οικογενείας.

Υπενθυμίζουμε από το πρώτο μέρος ότι ο Gaugelin επικέντρωσε την προσοχή του σε συγκεκριμένες περιοχές γύρω από τον Ωροσκόπο και το Μεσουράνημα, που τις ονόμασε plus zones αλλά και στις αντίθετες τους περιοχές γύρω από το Ναδίρ και το Κατερχόμενο που τις ονόμασε minus zones.

Στις πρώτες περιοχές όταν έβρισκε κάποιον από τους πλανήτες Σελήνη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Αφροδίτη ( ο Ερμής και ο Ήλιος καθώς και οι εξωκρόνιοι δεν έδειξαν να παίζουν ρόλο ) το άτομο που είχε το συγκεκριμένο χάρτη έδειχνε να παρουσιάζει ψυχολογικά χαρακτηριστικά αυτού του πλανήτη, αλλά και να έχει ένα σχετικό επάγγελμα.

Αντίθετα στις περιοχές minus, όταν βρισκόταν κάποιος από αυτούς τους πλανήτες έδειχνε τις αντίθετες ιδιότητες.

Συνεχίζοντας αυτή την έρευνα προσπάθησε να δει αν αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι και κληρονομικά. Δηλαδή, αν μπορεί να βρίσκονται και στους χάρτες των παιδιών μίας οικογένειας. Αν για παράδειγμα ένας γονέας έχει Άρη στο Μεσουράνημα, πόσο πιθανό είναι να έχει και ένα από τα παιδιά το ίδιο στοιχείο και να επιδεικνύει τα ίδια ψυχολογικά χαρακτηριστικά.

Μελετώντας πάνω από 35.000 περιπτώσεις βρήκε ότι υπάρχει όντως μία τέτοια συνάφεια, η οποία μάλιστα ακολουθεί και τους γενετικούς νόμους. Δηλαδή, αν και οι δύο γονείς έχουν ένα πλανήτη στο Μεσουράνημα, είναι πολύ περισσότερο πιθανόν να τον έχει και ο απόγονος τους, παρά, αν μόνο ο ένας από τους δύο γονείς έχει τέτοια θέση.

Επίσης μεταξύ αδελφών υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μοιράζονται την τοποθέτηση ενός πλανήτη σε μία θέση στις ζώνες συν ή πλην παρά μεταξύ δύο παιδιών από διαφορετική οικογένεια.

Αυτό που έδειξε λοιπόν αυτή η μελέτη ήταν ότι η παρουσία κάποιων από τους παραπάνω πλανήτες στις θέσεις συν ή πλην στην ουσία αποτελεί ένδειξη ύπαρξης ενός κληρονομικού παράγοντα.

Θα πρέπει να πούμε πάντως για να είμαστε και επαρκώς κριτικοί απέναντι σε αυτή την έρευνα ότι το ποσοστό απόκλισης από τον αναμενόμενο μέσο όρο δεν ήταν πολύ. Όπως και στην 1η έρευνα, που η απόκλιση ήταν πολύ περιορισμένη ( της τάξης του 0.04 ) έτσι και στην έρευνα των κληρονομικών παραγόντων η απόκλιση ήταν της τάξης του 0.02.

Κριτικοί της έρευνας ισχυρίζονται μάλιστα ότι στις κοινωνικές τάξεις των απλών ανθρώπων η απόκλιση αυτή ήταν μηδενική, που σημαίνει ότι ίσως υπήρχε ήδη μία προδιάθεση των ανώτερων τάξεων προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση (π.χ. μπορεί κάποιοι από αυτούς να ασχολούνταν ήδη με την αστρολογία και να γνώριζαν το χάρτη τους).

Επιπλέον ο παράγοντας απόκλισης ήταν πολύ περιορισμένος σε πρόσφατες γεννήσεις.

Τα παραπάνω σηματοδοτούν την πιθανότητα οι αποκλίσεις που βρέθηκαν από τον Gaugelin να έχουν κάποιου είδους άλλες αιτίες που δεν τις γνωρίζουμε. Αστρονομικά για παράδειγμα πόσοι ξέρουμε ότι ο Άρης μένει περισσότερο χρόνο σε σύνοδο με τον Ήλιο παρά σε αντίθεση;

Από κοινωνικής πλευράς τι ρόλο παίζει η επιθυμία των γονέων να αποφύγουν κάποιες μέρες που θεωρούνται δεισιδαιμονικές (π.χ. Παρασκευή και 13 ή οι σύγχρονες καισαρικές που επιλέγονται από αστρολόγους) ή κάποιες ώρες που είναι δύσκολο να γίνει η καταγραφή της γέννας; (αν γεννηθεί κάποιος στις 12:00 τη νύχτα σε ποια μέρα θα καταχωρηθεί την προηγούμενη ή την επόμενη;)

Βεβαίως η δική μου προσωπική θέση είναι οι παραπάνω παράγοντες θα μπορούσαν να αντιστραφούν. Εάν το ωροσκόπιο του καθενός υποδηλώνει τη συμπεριφορά του, τι πιο λογικό, από το να βρίσκεται σε μέγιστη κατάσταση εξωτερίκευσης ακριβώς τη στιγμή που υπάρχει μία ανάλογη διέλευση από το χάρτη του. Ωστόσο, οι αποκλίσεις που αναφέρει ο Gaugelin είναι όντως πολύ μικρές ποσοτικά, έτσι ώστε, να μας κάνουν να προβληματιζόμαστε.

Είναι τελικά έρευνες οι συγκεκριμένες έρευνες, ναι ή όχι; Κι αν δεν είναι τελικά οι πλανητικοί παράγοντες που δημιουργούν αυτές τις συνάφειες τότε τι είναι; Ζητήματα που μελετώνται επισταμένως εδώ και αρκετά χρόνια από πολλούς μελετητές με άλλους να παίρνουν άλλοτε τη μία θέση κι άλλοτε την άλλη.

Στην επόμενη δημοσίευση μας θα μιλήσουμε και για την τρίτη από τις πιο γνωστές έρευνες του Gaugelin, αυτή της συσχέτισης της ώρας γέννησης με κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Πηγές:

- Wikipedia – Michel Gaugelin

- Mayo School of Astrology Diploma Notes

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved