Ο Τοξότης και τα ποσοστά του με βάση τα χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά του!