Υπάρχουν άνθρωποι που "διαβάζουν" το μυαλό των άλλων;

Τι είναι και πώς εκφράζεται η ενδοπροσωπική νοημοσύνη

Υπάρχουν άνθρωποι που "διαβάζουν" το μυαλό των άλλων;


Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν ενδείξεις ότι, ήδη από την ηλικία των δύο ετών, ένα παιδί μπορεί να παρατηρήσει τη συμπεριφορά κάποιου και να βγάλει συμπεράσματα σχετικά με το τι μπορεί να την προκάλεσε, πώς μπορεί να το επηρεάσει και, γενικότερα, να καταλάβει ποιες μπορεί να είναι οι προθέσεις του άλλου. Οι επιστήμονες διατείνονται ότι η ικανότητα αυτή είναι πλήρως ανεπτυγμένη στην ηλικία των τεσσάρων-πέντε ετών, ότι είναι ανεξάρτητη από το δείκτη νοημοσύνης (IQ) και ότι παιδιά και ενήλικες με αυτισμό παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα σ'αυτή την ικανότητα.

Η παραπάνω ικανότητα περιγράφηκε με τη «Θεωρία του Νου», η οποία διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1978 από τους David Premack και Guy Woodruff. Πρόκειται για μια έμφυτη ικανότητα να κατανοού­με ότι κάθε άνθρωπος έχει νου με διαφορετικές επιθυμίες, προθέσεις, πεποιθήσεις και νοητικές καταστάσεις, ενώ μπορεί ακόμα και να δια­τυπώνουμε θεωρίες, με κάποιο βαθμό ακρίβειας, σχετικά με το ποιες είναι αυτές οι επιθυμίες, οι προθέσεις, οι πεποιθήσεις και οι νοητικές καταστάσεις. Επιστημονικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί δεν μπόρεσαν να εντάξουν τα ζώα στη «Θεωρία του Νου», ωστόσο έχουν καταλήξει ότι οι χιμπαντζήδες έχουν τουλάχιστον ορισμένες συνιστώσες του.

Διαβάστε περισσότερα στο boro.gr

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved