Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 8/7

Οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις του ΓΔ
Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 8/7

από το Γ. Μπαρδόπουλο
20090515_John_Bardopoulos


Oι αστρολογικές προβλέψεις για την ημερήσια Intraday κίνηση (+- 3 λεπτά)8 7 2011

Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 11:42

Ανοδική Στροφή 12:23

Ανοδική Στροφή 12:47

Καθοδική Στροφή 13:08

Ανοδική Στροφή 13:14

Καθοδική Στροφή 14:01

Ανοδική Στροφή 14:48

Καθοδική Στροφή 14:54

Ανοδική Στροφή 15:09

Καθοδική Στροφή 15:48

Ανοδική Στροφή 16:02

Καθοδική Στροφή 16:13

Ανοδική Στροφή 16:49

Οι αστρολογικές προβλέψεις για τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις την 1/7

Με κόκκινο τα λάθη μας

1 7 2011

Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30

XAA_INTRADAY_20110701

Καθοδική Στροφή 10:43

Ανοδική Στροφή 10:59

Καθοδική Στροφή 11:37

Ανοδική Στροφή 12:33

Καθοδική Στροφή 13:08

Ανοδική Στροφή 13:20

Καθοδική Στροφή 13:35

Ανοδική Στροφή 14:02

Καθοδική Στροφή 14:25

Ανοδική Στροφή 14:31

Καθοδική Στροφή 15:00

Ανοδική Στροφή 15:35

Καθοδική Στροφή 15:45

Ανοδική Στροφή 16:44

Καθοδική Στροφή 16:59


©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved