Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 1/4

Οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις του ΓΔ
Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 1/4

από το Γ. Μπαρδόπουλο

20090515_John_Bardopoulos

Οι αστρολογικές προβλέψεις για την ημερήσια Intraday κίνηση (+- 3 λεπτά)

1 4 2011

Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:41

Ανοδική Στροφή 10:44

Καθοδική Στροφή 10:52

Ανοδική Στροφή 11:00

Καθοδική Στροφή 11:30

Ανοδική Στροφή 11:53

Καθοδική Στροφή 13:14

Ανοδική Στροφή 13:29

Καθοδική Στροφή 13:39

Ανοδική Στροφή 13:43

Καθοδική Στροφή 14:05

Ανοδική Στροφή 14:16

Καθοδική Στροφή 15:33

Ανοδική Στροφή 15:50

Καθοδική Στροφή 16:07

Ανοδική Στροφή 16:14

Καθοδική Στροφή 16:23

Ανοδική Στροφή 16:36

Καθοδική Στροφή 16:37

Ανοδική Στροφή 16:43

©2011-2023 Astrology.gr - All rights reserved