Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 29/2

Οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις του Γ.Δ. στο Χ.Α.Α.
Παπασταύρου Λίντα
Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 29/2

από το Γ. Μπαρδόπουλο
20090515_John_Bardopoulos


Oι αστρολογικές προβλέψεις για την ημερήσια Intraday κίνηση (+- 3 λεπτά)

29 2 2012

Καθοδικό άνοιγμα 10:30

Ανοδική Στροφή 10:37

Καθοδική Στροφή 10:48

Ανοδική Στροφή 10:50

Καθοδική Στροφή 11:00

Ανοδική Στροφή 11:26

Καθοδική Στροφή 11:36

Ανοδική Στροφή 11:37

Καθοδική Στροφή 12:34

Ανοδική Στροφή 12:37

Καθοδική Στροφή 12:51

Ανοδική Στροφή 13:17

Καθοδική Στροφή 13:20

Ανοδική Στροφή 13:30

Καθοδική Στροφή 13:36

Ανοδική Στροφή 13:40

Καθοδική Στροφή 13:47

Ανοδική Στροφή 13:53

Καθοδική Στροφή 14:23

Ανοδική Στροφή 14:25

Καθοδική Στροφή 14:45

Ανοδική Στροφή 15:21

Καθοδική Στροφή 15:24

Ανοδική Στροφή 15:31

Καθοδική Στροφή 15:38

Ανοδική Στροφή 15:45

Καθοδική Στροφή 16:18

Ανοδική Στροφή 16:21

Καθοδική Στροφή 16:29

Ανοδική Στροφή 16:32

Καθοδική Στροφή 16:52


©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved