Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 24/2

Οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις του Γ.Δ. στο Χ.Α.Α.
Παπασταύρου Λίντα
Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 24/2από το Γ. Μπαρδόπουλο20090515_John_Bardopoulos
Oι αστρολογικές προβλέψεις για την ημερήσια Intraday κίνηση (+- 3 λεπτά)
24 2 2012

Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:35

Ανοδική Στροφή 10:40

Καθοδική Στροφή 10:44

Ανοδική Στροφή 10:46

Καθοδική Στροφή 11:27

Ανοδική Στροφή 11:35

Καθοδική Στροφή 11:55

Ανοδική Στροφή 11:55

Καθοδική Στροφή 12:33

Ανοδική Στροφή 12:38

Καθοδική Στροφή 12:56

Ανοδική Στροφή 13:29

Καθοδική Στροφή 13:37

Ανοδική Στροφή 14:12

Καθοδική Στροφή 14:43

Ανοδική Στροφή 14:46

Καθοδική Στροφή 15:08

Ανοδική Στροφή 15:19

Καθοδική Στροφή 15:24

Ανοδική Στροφή 16:04

Καθοδική Στροφή 16:08

Ανοδική Στροφή 16:12

Καθοδική Στροφή 16:17

Ανοδική Στροφή 16:21

Καθοδική Στροφή 16:39

Ανοδική Στροφή 16:50


©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved