Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 17/2

Οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις του Γ.Δ. στο Χ.Α.Α.
Παπασταύρου Λίντα
Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 17/2από το Γ. Μπαρδόπουλο20090515_John_Bardopoulos
Oι αστρολογικές προβλέψεις για την ημερήσια Intraday κίνηση (+- 3 λεπτά)
17 2 2012

Καθοδικό άνοιγμα 10:30

Ανοδική Στροφή 10:38

Καθοδική Στροφή 10:44

Ανοδική Στροφή 10:49

Καθοδική Στροφή 11:04

Ανοδική Στροφή 11:12

Καθοδική Στροφή 11:57

Ανοδική Στροφή 12:18

Καθοδική Στροφή 12:22

Ανοδική Στροφή 12:39

Καθοδική Στροφή 13:28

Ανοδική Στροφή 14:03

Καθοδική Στροφή 14:35

Ανοδική Στροφή 14:39

Καθοδική Στροφή 15:09

Ανοδική Στροφή 15:17

Καθοδική Στροφή 15:26

Ανοδική Στροφή 16:22

Καθοδική Στροφή 16:26

Ανοδική Στροφή 16:30

Ανοδική Στροφή 16:45Οι αστρολογικές προβλέψεις για τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις στις 10/2


Με κόκκινο τα λάθη μας

10 2 2012

XAA_INTRADAY_20120210

Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:59

Ανοδική Στροφή 11:15

Καθοδική Στροφή 11:30

Ανοδική Στροφή 11:49

Καθοδική Στροφή 12:24

Ανοδική Στροφή 12:39

Καθοδική Στροφή 12:39

Ανοδική Στροφή 12:42

Καθοδική Στροφή 12:49

Ανοδική Στροφή 13:11

Καθοδική Στροφή 13:30

Ανοδική Στροφή 13:38

Καθοδική Στροφή 13:56

Ανοδική Στροφή 14:30

Καθοδική Στροφή 14:32

Ανοδική Στροφή 14:32

Καθοδική Στροφή 15:03

Ανοδική Στροφή 15:05

Καθοδική Στροφή 15:27

Ανοδική Στροφή 15:47

Καθοδική Στροφή 16:01

Ανοδική Στροφή 16:22

Καθοδική Στροφή 16:43

Ανοδική Στροφή 16:57©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved