Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 15/2

Οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις του Γ.Δ. στο Χ.Α.Α.
Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 15/2

από το Γ. Μπαρδόπουλο
20090515_John_Bardopoulos


Oι αστρολογικές προβλέψεις για την ημερήσια Intraday κίνηση (+- 3 λεπτά)

15 2 2012

Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:38

Ανοδική Στροφή 10:39

Καθοδική Στροφή 10:52

Ανοδική Στροφή 10:56

Καθοδική Στροφή 11:13

Ανοδική Στροφή 11:25

Καθοδική Στροφή 12:05

Ανοδική Στροφή 12:25

Καθοδική Στροφή 12:28

Ανοδική Στροφή 12:39

Καθοδική Στροφή 13:36

Ανοδική Στροφή 14:11

Καθοδική Στροφή 14:43

Ανοδική Στροφή 14:47

Καθοδική Στροφή 15:17

Ανοδική Στροφή 16:22

Καθοδική Στροφή 16:34

Ανοδική Στροφή 16:38

Καθοδική Στροφή 16:55


Οι αστρολογικές προβλέψεις για τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις στις 8/2


Με κόκκινο τα λάθη μας

8 2 2012

XAA_INTRADAY_20120208

Καθοδικό άνοιγμα 10:30

Ανοδική Στροφή 10:32

Καθοδική Στροφή 11:09

Ανοδική Στροφή 11:22

Καθοδική Στροφή 11:37

Ανοδική Στροφή 11:57

Καθοδική Στροφή 12:24

Ανοδική Στροφή 12:39

Καθοδική Στροφή 12:49

Ανοδική Στροφή 12:58

Καθοδική Στροφή 14:06

Ανοδική Στροφή 14:33

Καθοδική Στροφή 14:41

Ανοδική Στροφή 15:13

Καθοδική Στροφή 15:31

Ανοδική Στροφή 15:56

Καθοδική Στροφή 16:08

Ανοδική Στροφή 16:23

Καθοδική Στροφή 16:32


©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved