Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 14/2

Οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις του Γ.Δ. στο Χ.Α.Α.
Παπασταύρου Λίντα
Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 14/2
από το Γ. Μπαρδόπουλο20090515_John_Bardopoulos
Oι αστρολογικές προβλέψεις για την ημερήσια Intraday κίνηση (+- 3 λεπτά)14 2 2012

Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:42

Ανοδική Στροφή 11:00

Καθοδική Στροφή 11:17

Ανοδική Στροφή 11:28

Καθοδική Στροφή 12:09

Ανοδική Στροφή 12:28

Καθοδική Στροφή 12:34

Ανοδική Στροφή 12:39

Καθοδική Στροφή 13:40

Ανοδική Στροφή 14:15

Καθοδική Στροφή 14:47

Ανοδική Στροφή 14:50

Καθοδική Στροφή 15:21

Ανοδική Στροφή 15:30

Καθοδική Στροφή 15:45

Ανοδική Στροφή 16:22

Καθοδική Στροφή 16:26

Ανοδική Στροφή 16:42

Οι αστρολογικές προβλέψεις για τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις στις 7/2
Με κόκκινο τα λάθη μας

7 2 2012

XAA_INTRADAY_20120207

Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 11:13

Ανοδική Στροφή 11:21

Καθοδική Στροφή 11:24

Ανοδική Στροφή 11:26

Καθοδική Στροφή 11:40

Ανοδική Στροφή 12:01

Καθοδική Στροφή 12:23

Ανοδική Στροφή 12:39

Καθοδική Στροφή 12:53

Ανοδική Στροφή 13:02

Καθοδική Στροφή 14:10

Ανοδική Στροφή 14:33

Καθοδική Στροφή 14:34

Ανοδική Στροφή 14:42

Καθοδική Στροφή 14:46

Ανοδική Στροφή 15:13

Καθοδική Στροφή 15:15

Ανοδική Στροφή 15:17

Ανοδική Στροφή 15:28

Ανοδική Στροφή 15:29

Καθοδική Στροφή 15:48

Ανοδική Στροφή 16:23

Καθοδική Στροφή 16:36


©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved