Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 10/2

Οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις του Γ.Δ. στο Χ.Α.Α.
Παπασταύρου Λίντα
Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 10/2από το Γ. Μπαρδόπουλο20090515_John_Bardopoulos
Oι αστρολογικές προβλέψεις για την ημερήσια Intraday κίνηση (+- 3 λεπτά)
10 2 2012

Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:59

Ανοδική Στροφή 11:15

Καθοδική Στροφή 11:30

Ανοδική Στροφή 11:49

Καθοδική Στροφή 12:24

Ανοδική Στροφή 12:39

Καθοδική Στροφή 12:39

Ανοδική Στροφή 12:42

Καθοδική Στροφή 12:49

Ανοδική Στροφή 13:11

Καθοδική Στροφή 13:30

Ανοδική Στροφή 13:38

Καθοδική Στροφή 13:56

Ανοδική Στροφή 14:30

Καθοδική Στροφή 14:32

Ανοδική Στροφή 14:32

Καθοδική Στροφή 15:03

Ανοδική Στροφή 15:05

Καθοδική Στροφή 15:27

Ανοδική Στροφή 15:47

Καθοδική Στροφή 16:01

Ανοδική Στροφή 16:22

Καθοδική Στροφή 16:43

Ανοδική Στροφή 16:57Οι αστρολογικές προβλέψεις για τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις στις 3/2


Με κόκκινο τα λάθη μας

3 2 2012

XAA_INTRADAY_20120203

Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:38

Ανοδική Στροφή 10:59

Καθοδική Στροφή 11:31

Ανοδική Στροφή 11:41

Καθοδική Στροφή 11:54

Ανοδική Στροφή 12:16

Καθοδική Στροφή 12:20

Ανοδική Στροφή 12:27

Καθοδική Στροφή 12:50

Ανοδική Στροφή 13:06

Καθοδική Στροφή 13:11

Ανοδική Στροφή 13:19

Καθοδική Στροφή 14:27

Ανοδική Στροφή 14:34

Καθοδική Στροφή 14:35

Ανοδική Στροφή 14:57

Καθοδική Στροφή 15:04

Ανοδική Στροφή 15:12

Καθοδική Στροφή 15:19

Ανοδική Στροφή 15:32

Καθοδική Στροφή 16:03

Ανοδική Στροφή 16:14

Καθοδική Στροφή 16:27

Ανοδική Στροφή 16:59©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved