Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 2/12

Οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις του Γ.Δ. στο Χ.Α.Α.
Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 2/12


από το Γ. Μπαρδόπουλο20090515_John_Bardopoulos
Oι αστρολογικές προβλέψεις για την ημερήσια Intraday κίνηση (+- 3 λεπτά)

2 12 2011

Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:34

Ανοδική Στροφή 10:59

Καθοδική Στροφή 11:01

Ανοδική Στροφή 11:15

Καθοδική Στροφή 11:25

Ανοδική Στροφή 11:35

Καθοδική Στροφή 11:38

Ανοδική Στροφή 11:59

Καθοδική Στροφή 12:14

Ανοδική Στροφή 12:33

Καθοδική Στροφή 12:41

Ανοδική Στροφή 13:23

Καθοδική Στροφή 13:44

Ανοδική Στροφή 13:46

Ανοδική Στροφή 14:08

Καθοδική Στροφή 14:38

Ανοδική Στροφή 15:01

Καθοδική Στροφή 15:07

Ανοδική Στροφή 15:29

Καθοδική Στροφή 15:32

Ανοδική Στροφή 15:42

Καθοδική Στροφή 15:46

Ανοδική Στροφή 15:52

Καθοδική Στροφή 15:55

Ανοδική Στροφή 16:15

Καθοδική Στροφή 16:30

Καθοδική Στροφή 16:53


Οι αστρολογικές προβλέψεις για τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις στις 25/11
Με κόκκινο τα λάθη μας

25 11 2011

XAA_INTRADAY_20111125

Ανοδικό 'Aνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:53

Ανοδική Στροφή 10:56

Καθοδική Στροφή 11:02

Ανοδική Στροφή 11:14

Καθοδική Στροφή 11:23

Ανοδική Στροφή 11:40

Καθοδική Στροφή 11:52

Ανοδική Στροφή 11:54

Καθοδική Στροφή 12:08

Ανοδική Στροφή 12:12

Καθοδική Στροφή 12:29

Ανοδική Στροφή 13:00

Καθοδική Στροφή 13:12

Ανοδική Στροφή 13:25

Καθοδική Στροφή 14:11

Ανοδική Στροφή 14:17

Καθοδική Στροφή 15:06

Ανοδική Στροφή 15:10

Καθοδική Στροφή 15:26

Ανοδική Στροφή 15:29

Καθοδική Στροφή 15:43

Ανοδική Στροφή 16:09


©2011-2023 Astrology.gr - All rights reserved