Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 25/11

Οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις του Γ.Δ. στο Χ.Α.Α.
Παπασταύρου Λίντα
Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 25/11


από το Γ. Μπαρδόπουλο20090515_John_Bardopoulos
Oι αστρολογικές προβλέψεις για την ημερήσια Intraday κίνηση (+- 3 λεπτά)

25 11 2011

Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:53

Ανοδική Στροφή 10:56

Καθοδική Στροφή 11:02

Ανοδική Στροφή 11:14

Καθοδική Στροφή 11:23

Ανοδική Στροφή 11:40

Καθοδική Στροφή 11:52

Ανοδική Στροφή 11:54

Καθοδική Στροφή 12:08

Ανοδική Στροφή 12:12

Καθοδική Στροφή 12:29

Ανοδική Στροφή 13:00

Καθοδική Στροφή 13:12

Ανοδική Στροφή 13:25

Καθοδική Στροφή 14:11

Ανοδική Στροφή 14:17

Καθοδική Στροφή 15:06

Ανοδική Στροφή 15:10

Καθοδική Στροφή 15:26

Ανοδική Στροφή 15:29

Καθοδική Στροφή 15:43

Ανοδική Στροφή 16:09

Καθοδική Στροφή 16:14

Ανοδική Στροφή 16:20

Καθοδική Στροφή 16:25

Ανοδική Στροφή 16:29

Καθοδική Στροφή 16:37

Ανοδική Στροφή 16:42

Καθοδική Στροφή 16:45

Οι αστρολογικές προβλέψεις για τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις στις 18/11
Με κόκκινο τα λάθη μας

18 11 2011

XAA_INTRADAY_20111118

Καθοδικό άνοιγμα 10:30

Ανοδική Στροφή 10:42

Καθοδική Στροφή 10:47

Ανοδική Στροφή 10:51

Καθοδική Στροφή 11:30

Ανοδική Στροφή 11:38

Καθοδική Στροφή 11:50

Ανοδική Στροφή 12:04

Καθοδική Στροφή 12:20

Ανοδική Στροφή 12:31

Καθοδική Στροφή 12:39

Ανοδική Στροφή 12:52

Καθοδική Στροφή 13:07

Ανοδική Στροφή 13:28

Καθοδική Στροφή 13:42

Ανοδική Στροφή 13:43

Καθοδική Στροφή 14:39

Ανοδική Στροφή 14:47

Καθοδική Στροφή 15:23

Ανοδική Στροφή 15:38

Καθοδική Στροφή 15:56

Ανοδική Στροφή 15:57

Καθοδική Στροφή 16:21

Καθοδική Στροφή 16:27

Καθοδική Στροφή 16:42

Ανοδική Στροφή 16:48

Καθοδική Στροφή 16:55


©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved