Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 24/11

Οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις του Γ.Δ. στο Χ.Α.Α.
Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 24/11

από το Γ. Μπαρδόπουλο20090515_John_Bardopoulos
Oι αστρολογικές προβλέψεις για την ημερήσια Intraday κίνηση (+- 3 λεπτά)

24 11 2011

Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:52

Ανοδική Στροφή 11:00

Καθοδική Στροφή 11:06

Ανοδική Στροφή 11:16

Καθοδική Στροφή 11:27

Ανοδική Στροφή 11:43

Καθοδική Στροφή 11:56

Ανοδική Στροφή 12:07

Καθοδική Στροφή 12:12

Ανοδική Στροφή 12:29

Καθοδική Στροφή 12:31

Ανοδική Στροφή 13:04

Καθοδική Στροφή 13:16

Ανοδική Στροφή 13:29

Καθοδική Στροφή 14:15

Ανοδική Στροφή 14:20

Καθοδική Στροφή 15:09

Ανοδική Στροφή 15:14

Καθοδική Στροφή 15:25

Ανοδική Στροφή 15:33

Καθοδική Στροφή 15:45

Ανοδική Στροφή 16:11

Καθοδική Στροφή 16:18

Ανοδική Στροφή 16:24

Καθοδική Στροφή 16:29

Ανοδική Στροφή 16:45

Καθοδική Στροφή 16:47


Οι αστρολογικές προβλέψεις για τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις στις 17/11
Με κόκκινο τα λάθη μας

17 11 2011

XAA_INTRADAY_20111117

Καθοδικό άνοιγμα 10:30

Ανοδική Στροφή 10:44

Ανοδική Στροφή 11:28

Καθοδική Στροφή 11:34

Ανοδική Στροφή 11:38

Καθοδική Στροφή 11:54

Ανοδική Στροφή 12:08

Καθοδική Στροφή 12:24

Ανοδική Στροφή 12:35

Καθοδική Στροφή 12:43

Ανοδική Στροφή 12:56

Καθοδική Στροφή 13:10

Ανοδική Στροφή 13:32

Καθοδική Στροφή 13:47

Ανοδική Στροφή 13:51

Καθοδική Στροφή 14:43

Ανοδική Στροφή 14:52

Καθοδική Στροφή 15:22

Ανοδική Στροφή 15:42

Καθοδική Στροφή 15:58

Ανοδική Στροφή 16:01

Καθοδική Στροφή 16:24

Ανοδική Στροφή 16:27

Καθοδική Στροφή 16:46

Ανοδική Στροφή 16:52

Καθοδική Στροφή 16:57

©2011-2023 Astrology.gr - All rights reserved