Προβλέψεις για την εβδομάδα 10 - 14/1/2011

Προβλέψεις για την εβδομάδα 10 - 14/1/2011
Προβλέψεις για την εβδομάδα 10 - 14/1/2011

από το Γ. Μπαρδόπουλο

20090515_John_Bardopoulos

201101-GD_03_07

Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα «προεκτάθηκαν» οι πράσινες γραμμές εμπορικότητας μετοχών. Η κάτω πράσινη και στήριξης «διορθώθηκε» στην κλήση της ώστε να φανεί και «οπτικά» η ίδια συμπεριφορά που έφερε τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 1452 μονάδες. Τις μονάδες αυτές ο υποφαινόμενος τις είχε αναφέρει στα τέλη του Οκτωβρίου 2010. Στην κλίση της κάτω Γραμμής είναι πια εμφανές ότι οι ανάγκες για ανοδική κίνηση είναι πλέον απαιτητές, ειδάλλως, η πορεία είναι γνωστή και έχει αναφερθεί στο πρώτο δελτίο μας για το 2011. Δεν πραγματοποιήθηκε σύγκλιση της άνω πράσινης γραμμής αντίστασης για να μην «στενέψει» και άλλο το περιθώριο ανοδικής αντίδρασης. Αν ποτέ πραγματοποιηθεί, είναι θεμιτό να ξέρουμε όλοι το μέχρι που μπορεί να ανέβουν οι τιμές του ΓΔ. Και ο κάθε επενδύτης σύμφωνα με την εμπειρία του και το όριο ρίσκου στην περιούσια του, οριοθετημένο από τον ίδιο, πράττει και ανάλογα, ώστε να μεγιστοποιήσει τα τυχών κέρδη του.

Υ.Γ. Η προέκταση που πραγματοποιήθηκε συγκλίνει χρονικά, κατά σύμπτωση βέβαια, με τις εκλείψεις του καλοκαιριού.

Οι Intraday τάσεις για την εβδομάδα 10 - 14/1ου/2011 (Όριο -+ 3 λεπτά)

10 1 2011

Καθοδικό άνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:54

Ανοδική Στροφή 11:02

Καθοδική Στροφή 11:59

Ανοδική Στροφή 12:12

Καθοδική Στροφή 12:20

Ανοδική Στροφή 12:32

Καθοδική Στροφή 14:03

Ανοδική Στροφή 14:16

Καθοδική Στροφή 14:26

Ανοδική Στροφή 14:58

Καθοδική Στροφή 15:22

Ανοδική Στροφή 15:36

Καθοδική Στροφή 15:55

Ανοδική Στροφή 16:09

Καθοδική Στροφή 16:54

11 1 2011

Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:50

Ανοδική Στροφή 10:58

Καθοδική Στροφή 11:55

Ανοδική Στροφή 12:08

Καθοδική Στροφή 12:16

Ανοδική Στροφή 12:32

Καθοδική Στροφή 14:01

Ανοδική Στροφή 14:16

Καθοδική Στροφή 14:22

Ανοδική Στροφή 14:35

Καθοδική Στροφή 15:18

Ανοδική Στροφή 16:16

Καθοδική Στροφή 16:54

12 1 2011

Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:47

Ανοδική Στροφή 10:54

Καθοδική Στροφή 11:51

Ανοδική Στροφή 12:05

Καθοδική Στροφή 12:12

Ανοδική Στροφή 12:29

Καθοδική Στροφή 13:57

Ανοδική Στροφή 14:16

Καθοδική Στροφή 14:18

Ανοδική Στροφή 14:35

Καθοδική Στροφή 15:14

Ανοδική Στροφή 16:01

Καθοδική Στροφή 16:54

13 1 2011

Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:43

Ανοδική Στροφή 12:01

Καθοδική Στροφή 12:09

Ανοδική Στροφή 12:33

Καθοδική Στροφή 13:53

Ανοδική Στροφή 14:35

Καθοδική Στροφή 15:10

Ανοδική Στροφή 15:57

Καθοδική Στροφή 16:54

14 1 2011

Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 10:39

Ανοδική Στροφή 10:45

Καθοδική Στροφή 11:43

Ανοδική Στροφή 11:57

Καθοδική Στροφή 12:05

Ανοδική Στροφή 12:34

Καθοδική Στροφή 13:49

Ανοδική Στροφή 14:17

Καθοδική Στροφή 15:26

Ανοδική Στροφή 15:53

Καθοδική Στροφή 16:55


Ήμασταν σωστοί ;

Με κόκκινο τα λάθη μας

Οι προβλέψεις για την εβδομάδα 3-7/1/2011 (όριο -+ 3 λεπτά)

3 1 2011

XAA_INTRADAY_20110103

Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 11:20

Ανοδική Στροφή 11:29

Καθοδική Στροφή 12:21

Ανοδική Στροφή 12:29

Καθοδική Στροφή 12:47

Ανοδική Στροφή 13:01

Καθοδική Στροφή 14:06

Ανοδική Στροφή 14:15

Καθοδική Στροφή 14:31

Ανοδική Στροφή 15:04

Ανοδική Στροφή 15:27

Καθοδική Στροφή 15:33

Ανοδική Στροφή 15:52

Καθοδική Στροφή 16:02

Ανοδική Στροφή 16:30

4 1 2011

XAA_INTRADAY_20110104

Καθοδικό Άνοιγμα 10:33

Ηλιακή έκλειψη 11:02

Καθοδική Στροφή 11:17

Ανοδική Στροφή 11:25

Καθοδική Στροφή 12:21

Ανοδική Στροφή 12:29

Καθοδική Στροφή 12:43

Ανοδική Στροφή 13:01

Καθοδική Στροφή 14:05

Ανοδική Στροφή 14:15

Καθοδική Στροφή 14:28

Ανοδική Στροφή 14:35

Καθοδική Στροφή 14:50

Ανοδική Στροφή 14:52

Καθοδική Στροφή 15:26

Ανοδική Στροφή 15:39

Καθοδική Στροφή 15:45

Ανοδική Στροφή 15:48

Καθοδική Στροφή 16:01

Ανοδική Στροφή 16:30

Καθοδική Στροφή 16:58

5 1 2011

XAA_INTRADAY_20110105

Ανοδικό Άνοιγμα 10:29

Καθοδική Στροφή 11:13

Ανοδική Στροφή 11:17

Καθοδική Στροφή 12:18

Ανοδική Στροφή 12:30

Καθοδική Στροφή 12:39

Ανοδική Στροφή 13:00

Καθοδική Στροφή 14:04

Ανοδική Στροφή 14:15

Καθοδική Στροφή 14:24

Ανοδική Στροφή 14:35

Καθοδική Στροφή 14:46

Ανοδική Στροφή 15:03

Καθοδική Στροφή 15:26

Ανοδική Στροφή 15:44

Καθοδική Στροφή 16:00

Καθοδική Στροφή 16:57

7 1 2011

XAA_INTRADAY_20110107

Ανοδικό Άνοιγμα 10:30

Καθοδική Στροφή 11:06

Ανοδική Στροφή 11:14

Καθοδική Στροφή 12:10

Ανοδική Στροφή 12:24

Καθοδική Στροφή 12:31

Ανοδική Στροφή 12:59

Καθοδική Στροφή 14:03

Καθοδική Στροφή 14:16

Ανοδική Στροφή 15:01

Καθοδική Στροφή 15:26

Ανοδική Στροφή 15:36

Καθοδική Στροφή 15:58

Ανοδική Στροφή 16:21

Καθοδική Στροφή 16:55
©2011-2023 Astrology.gr - All rights reserved