Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 27/9

Οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις του Γ.Δ. στο Χ.Α.Α.
Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 27/9

από το Γ. Μπαρδόπουλο20090515_John_Bardopoulos

Oι αστρολογικές προβλέψεις για την ημερήσια Intraday κίνηση (+- 3 λεπτά)

27 9 2011

Καθοδικό άνοιγμα 10:30

Ανοδική Στροφή 11:20

Καθοδική Στροφή 12:14

Ανοδική Στροφή 12:18

Καθοδική Στροφή 12:25

Ανοδική Στροφή 13:12

Καθοδική Στροφή 13:35

Ανοδική Στροφή 13:58

Καθοδική Στροφή 15:01

Ανοδική Στροφή 15:04

Καθοδική Στροφή 15:12

Ανοδική Στροφή 15:53

Καθοδική Στροφή 16:01


Οι αστρολογικές προβλέψεις για τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις στις 20/9


Με κόκκινο τα λάθη μας

20 9 2011

XAA_INTRADAY_20110920

Καθοδικό άνοιγμα 10:30

Ανοδική Στροφή 10:48

Καθοδική Στροφή 10:58

Ανοδική Στροφή 11:26

Καθοδική Στροφή 11:33

Ανοδική Στροφή 11:40

Καθοδική Στροφή 11:46

Ανοδική Στροφή 11:56

Καθοδική Στροφή 12:37

Ανοδική Στροφή 12:42

Καθοδική Στροφή 12:45

Ανοδική Στροφή 12:52

Καθοδική Στροφή 13:09

Ανοδική Στροφή 13:18

Καθοδική Στροφή 13:24

Ανοδική Στροφή 13:32

Καθοδική Στροφή 13:39

Ανοδική Στροφή 13:51

Καθοδική Στροφή 14:04

Ανοδική Στροφή 14:16

Καθοδική Στροφή 14:19

Ανοδική Στροφή 14:33

Καθοδική Στροφή 15:23

Ανοδική Στροφή 15:39

Καθοδική Στροφή 15:40

Ανοδική Στροφή 15:46

Καθοδική Στροφή 15:57

Ανοδική Στροφή 16:28

Καθοδική Στροφή 16:46

©2011-2023 Astrology.gr - All rights reserved