Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 16/9

Οι ανοδικές και καθοδικές τάσεις του Γ.Δ. στο Χ.Α.Α.
Προβλέψεις για το Χρηματιστήριο 16/9

από το Γ. Μπαρδόπουλο


20090515_John_Bardopoulos


Oι αστρολογικές προβλέψεις για την ημερήσια Intraday κίνηση (+- 3 λεπτά)

16 9 2011

Καθοδικό άνοιγμα 10:30

Ανοδική Στροφή 10:44

Καθοδική Στροφή 11:14

Ανοδική Στροφή 11:27

Καθοδική Στροφή 11:49

Ανοδική Στροφή 12:12

Καθοδική Στροφή 12:43

Ανοδική Στροφή 12:56

Καθοδική Στροφή 13:01

Ανοδική Στροφή 13:20

Καθοδική Στροφή 13:26

Ανοδική Στροφή 13:51

Καθοδική Στροφή 13:55

Ανοδική Στροφή 14:07

Καθοδική Στροφή 14:35

Ανοδική Στροφή 14:47

Καθοδική Στροφή 15:27

Ανοδική Στροφή 15:32

Καθοδική Στροφή 15:47

Ανοδική Στροφή 15:55

Καθοδική Στροφή 16:08

Ανοδική Στροφή 16:25

Καθοδική Στροφή 16:54


Οι αστρολογικές προβλέψεις για τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις στις 9/9


Με κόκκινο τα λάθη μας

9 9 2011

XAA_INTRADAY_20110909

Καθοδικό άνοιγμα 10:30

Ανοδική Στροφή 10:35

Καθοδική Στροφή 10:40

Ανοδική Στροφή 11:27

Καθοδική Στροφή 11:35

Ανοδική Στροφή 11:40

Καθοδική Στροφή 11:42

Ανοδική Στροφή 11:53

Καθοδική Στροφή 12:17

Ανοδική Στροφή 12:22

Καθοδική Στροφή 12:25

Ανοδική Στροφή 12:39

Καθοδική Στροφή 12:55

Ανοδική Στροφή 12:59

Καθοδική Στροφή 13:33

Ανοδική Στροφή 13:46

Καθοδική Στροφή 13:54

Ανοδική Στροφή 14:13

Καθοδική Στροφή 14:24

Ανοδική Στροφή 14:34

Καθοδική Στροφή 14:49

Ανοδική Στροφή 15:11

Καθοδική Στροφή 15:41

Ανοδική Στροφή 16:00

Καθοδική Στροφή 16:09

Ανοδική Στροφή 16:22

Καθοδική Στροφή 16:35

Ανοδική Στροφή 16:52


©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved