Η μυστική σχέση μεταξύ Σωκράτη και Ομήρου

Ο Όμηρος δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο ζωής μας, αφού σύμφωνα με τη διδασκαλία του, ο βασικός μας στόχος και ο σκοπός της ζωής μας, θα πρέπει να είναι η επιστροφή μας στην Ιθάκη, την πνευματική μας πατρίδα!

Η μυστική σχέση μεταξύ Σωκράτη και Ομήρου

Συνεχίζοντας την εξέταση του δέκατου βιβλίου της Πολιτείας του Πλάτωνα, στο οποίο αναλύεται ο μέγιστος και ηγεμονικός ρόλος που έπαιξε ο Όμηρος στην Ανθρωπότητα, μας περιμένει μία πραγματικά μεγαλειώδης αποκάλυψη:

οἳ ἐκεῖνον ἠγάπων ἐπὶ [b.] συνουσίᾳ

Αυτοί οι Μύστες που ακολούθησαν τις Ομηρικές διδασκαλίες, λάτρευαν τον Όμηρο μέχρι του σημείου να βιώνουν κατά γράμμα την διδασκαλία του, δηλαδή να συνυπάρχουν μαζί του,

καὶ τοῖς ὑστέροις ὁδόν τινα παρέδοσαν βίου ῾Ομηρικήν,

και όλοι αυτοί οι Μύστες, έχουν παραδώσει στους μεταγενέστερους, έναν ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ που θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε «Ομηρικό».

Δηλαδή κάποιος που μπορεί να αποκωδικοποιήσει τον Όμηρο και να κατανοήσει την μυητικές γνώσεις του, θα διαπιστώσει ότι ο Όμηρος δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο ζωής μας, αφού σύμφωνα με τη διδασκαλία του, ο βασικός μας στόχος και ο σκοπός της ζωής μας, θα πρέπει να είναι η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, την Πνευματική μας πατρίδα!

ὥσπερ Πυθαγόρας αὐτός τε διαφερόντως ἐπὶ τούτῳ ἠγαπήθη,

Αυτό συνέβη και με τον Πυθαγόρα, ο οποίος, αν και διαφοροποιήθηκε εν μέρει από το Ομηρικό υπόδειγμα, λατρεύτηκε από τους μαθητές του ως ΠΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΜΥΗΣΗΣ.

Η μυστική διδασκαλία λοιπόν των Πυθαγορείων, αφορούσε στην αποκωδικοποίηση και στην πρακτική εφαρμογή των επών του Ομήρου!

Η διαφοροποίηση του Πυθαγόρα σε σχέση με τον Όμηρο, ήταν βεβαίως στο ότι ο Πυθαγόρας ίδρυσε την προσωπική του σχολή, το περίφημο «Ομακοείον».

Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και το ότι ο Πυθαγόρας δεν άφησε τίποτα γραπτό, αφού σύμφωνα με τον Σωκράτη, μυεί τους μαθητές του επάνω στα ήδη υπάρχοντα έπη του Ομήρου.

Με άλλα λόγια, αυτό που προκύπτει από αυτήν την καταπληκτική αποκάλυψη του Σωκράτη, είναι κάτι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός που δεν έχει ειπωθεί ποτέ μέχρι τώρα:

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΌΜΗΡΟ!

καὶ οἱ ὕστεροι ἔτι καὶ νῦν Πυθαγόρειον τρόπον

Ακόμα και οι μεταγενέστεροι Πυθαγόρειοι, μέχρι και σήμερα αυτήν την ΟΜΗΡΙΚΗ ΜΥΗΣΗ, την ονομάζουν ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ!

ἐπονομάζοντες τοῦ βίου διαφανεῖς πῃ δοκοῦσιν εἶναι ἐν τοῖς ἄλλοις;

Όμως αυτός ο Πυθαγόρειος τρόπος ζωής, δηλαδή το πώς πότε και σε ποιες περιπτώσεις, ένας Πυθαγόρειος εφαρμόζει την διδασκαλία του Πυθαγόρα ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΥΗΤΟΥΣ;

Οὐδ’ αὖ, ἔφη, τοιοῦτον οὐδὲν λέγεται.

Θα μπορούσαμε να πούμε και πάλι, ότι αυτόν τον χαρακτηρισμό του Πυθαγορείου τρόπου ζωής ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ, ούτε και τον αποκαλύπτει κανένας Πυθαγόρειος.

Δηλαδή, αν κάποιος διέθετε την Πυθαγόρεια μύηση, ήταν έναν μυστικό γεγονός που δεν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό από κανέναν, αφού ο τρόπος της δράσης και της ζωής αυτού του Ανθρώπου δεν είναι «διαφανής» στην κοινωνία.

Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα δεν μπορεί να καταλάβει κανένας τον Όμηρο, αλλά και το σύνολο των μυητικών κειμένων, αφού υπάρχει η απαραίτητη ανάγκη από ειδική μυητική ερμηνεία.

ὁ γὰρ Κρεώφυλος, ὦ Σώκρατες, ἴσως, ὁ τοῦ ῾Ομήρου ἑταῖρος,

Ακόμα και ο Κρεώφυλος που πιθανώς να ήταν ο αποκλειστικός σύντροφος του Ομήρου,

τοῦ ὀνόματος ἂν γελοιότερος ἔτι πρὸς παιδείαν φανείη,

μολονότι φαίνεται ότι γελοιοποίησε το όνομά του, παρόλα αυτά είναι φανερό ότι είχε αποκτήσει την σωστή παιδεία λόγω συνάφειας με τον Όμηρο,

εἰ τὰ λεγόμενα περὶ ῾Ομήρου ἀληθῆ.

εφόσον αυτά που διαδίδονται σχετικά με τον Όμηρο, είναι αληθινά.

λέγεται γὰρ ὡς πολλή τις ἀμέλεια περὶ [c.] αὐτὸν ἦν ἐπ’ αὐτοῦ ἐκείνου, ὅτε ἔζη.

Καθότι διαδίδεται ότι υπήρξε φοβερά αδιάφορος στις διδασκαλίες του Ομήρου και δεν εφάρμοζε τον Ομηρικό τρόπο ζωής.

Λέγεται γὰρ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ.

πολλοί μάλιστα σήμερα πιστεύουν, ότι σε μια προηγούμενη ζωή, ΗΜΟΥΝ ΕΓΩ Ο ΌΜΗΡΟΣ!

Στο σημείο αυτό υπάρχει μία συγκλονιστική αποκάλυψη.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΕΜΜΕΣΟ, ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΣΑΦΗ ΤΡΟΠΟ, ΟΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ, ΗΤΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΌΜΗΡΟΣ!

Η παραδοχή αυτή, εξηγεί θαυμάσια το γεγονός ότι ο Σωκράτης γνωρίζει όλες αυτές τις καταπληκτικές λεπτομέρειες για την ζωή του Ομήρου…

ἀλλ’ οἴει, ὦ Γλαύκων, εἰ τῷ ὄντι οἷός τ’ ἦν παιδεύειν ἀνθρώπους καὶ βελτίους ἀπεργάζεσθαι ῞Ομηρος,

Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει, αγαπητέ Γλαύκωνα, εφόσον και ο Όμηρος ήταν πράγματι μεγάλος διδάσκαλος των Ανθρώπων, που τους οδηγούσε στην βελτίωση της ποιότητας της Ψυχής τους,

ἅτε περὶ τούτων οὐ μιμεῖσθαι ἀλλὰ γιγνώσκειν δυνάμενος,

και για αυτά τα θέματα δεν επαναλαμβάνω την γνώμη κάποιου άλλου, αλλά ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ.

Θα πρέπει λοιπόν να συμπεράνουμε ότι ο Σωκράτης, έχει θυμηθεί τις προηγούμενες ζωές του, όπως γνωρίζουμε άλλωστε ότι έχει συμβεί και στον Πυθαγόρα και γνωρίζει πολύ καλά ότι στο παρελθόν υπήρξε ο Όμηρος και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που μας λέει ότι γνωρίζει τα πάντα σχετικά με τον τρόπο ζωής του Ομήρου, από μόνος του!

οὐκ ἄρ’ ἂν πολλοὺς ἑταίρους ἐποιήσατο καὶ ἐτιμᾶτο καὶ ἠγαπᾶτο ὑπ’ αὐτῶν,

Έτσι λοιπόν, μολονότι ο Όμηρος δεν είχε πολλούς συντρόφους που να τον τιμούν και να τον αγαπούν,

ἀλλὰ Πρωταγόρας μὲν ἄρα ὁ ᾿Αβδηρίτης καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος καὶ ἄλλοι πάμπολλοι

όπως αποκαλύπτουν ο Πρωταγόρας ο Αβδηρίδης καθώς και ο Πρόδικος ο Κείος και πάρα πολλοί άλλοι φιλόσοφοι,

δύνανται τοῖς ἐφ’ ἑαυτῶν παριστάναι ἰδίᾳ συγγιγνό[d.]μενοι

αν θα μπορούσαν κάποτε να συναντηθούν όλοι αυτοί μαζί, τότε θα συμφωνούσαν ότι (αν δεν υπήρχε ο Όμηρος)

ὡς οὔτε οἰκίαν οὔτε πόλιν τὴν αὑτῶν διοικεῖν οἷοί τ’ ἔσονται,

δεν θα μπορούσαν ποτέ να διοικήσουν ούτε το σπίτι τους ούτε την πόλη τους, ούτε και να γίνουν οι Φιλόσοφοι που έγιναν,

ἐὰν μὴ σφεῖς αὐτῶν ἐπιστατήσωσιν τῆς παιδείας,

στην περίπτωση που αυτοί δεν είχαν γνωρίσει την Ομηρική διδασκαλία,

καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ σοφίᾳ οὕτω σφόδρα φιλοῦνται,

και καθότι αυτήν την διδασκαλία, έχουν τόσο πολύ εκτιμήσει,

ὥστε μόνον οὐκ ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς περιφέρουσιν αὐτοὺς οἱ ἑταῖροι· ῞

ώστε σαν συμπέρασμα, να μπορούμε να πούμε ότι οι σύντροφοί τους δεν θα τους είχαν «κορώνα στο κεφάλι τους»

Ομηρον δ’ ἄρα οἱ ἐπ’ ἐκείνου,

Σαν συμπέρασμα, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι όλοι αυτοί που επωφελήθηκαν από την διδασκαλία του Ομήρου,

εἴπερ οἷός τ’ ἦν πρὸς ἀρετὴν ὀνῆσαι ἀνθρώπους,

πίστευαν ότι με τα εφόδια που τους πρόσφερε, μπόρεσαν να εξαγοράσουν όλες τις αρετές.

Διαβάστε επίσης:

-Όμηρος: Ο Οικουμενικός Διδάσκαλος

-Οι άγνωστες πτυχές της Πολιτείας του Πλάτωνα

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved