Η Μεγάλη Επίκληση

Η Μεγάλη Επίκληση είναι μια προσευχή, μια επίκληση που κατηχεί την ανθρωπότητα

Η Μεγάλη Επίκληση

Τον Απρίλιο του 1945, η Ιεραρχία παρέδωσε στον κόσμο μία από τις παλαιότερες προσευχές, που γνωρίσαμε ποτέ και που μέχρι τότε δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιείται από άλλους, εκτός από προηγμένα πνευματικά όντα.

epiklish

Η Μεγάλη Επίκληση είναι μια προσευχή, μια επίκληση που κατηχεί την ανθρωπότητα στον προορισμό και το Σχέδιο της Υδροχοικής εποχής. Με την απλότητα της μιλάει στις καρδιές των ανθρώπων και υπογεγραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο που θα καλείται να παίξει η ανθρωπότητα μέσα στο Θείο Σχέδιο.

Είναι ένας ρόλος που θα εκτελέσει η ανθρωπότητα, όταν θα αναλάβει την προορισμένη θέση της σαν πλήρες μέλος του πλανητικού Τριγώνου, που συμπεριλαμβάνει τη Σαμπάλλα, το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι γνωστή, και την Ιεραρχία, το πλανητικό κέντρο της καρδιάς και εστιακό σημείο ροής της Θείας Αγάπης. Στο κέντρο αυτού του μεγάλου Τριγώνου βρίσκεται ο Χριστός, ο Παγκόσμιος Διδάσκαλος, ο αναμενόμενος από ανθρώπους κάθε πίστης και γνώριμος με πολλά ονόματα.

Το Θείο σχέδιο έχει σαν σκοπό να διευρύνει τη συνείδηση της ανθρωπότητας και ασχολείται με τους επτά κλάδους της ανθρώπινης προσπάθειας, που είναι η θρησκεία, η πολιτική, η εκπαίδευση, η επιστήμη, η φιλοσοφία, η ψυχολογία και οι καλές Τέχνες.

Ο Χριστός είναι η Κεφαλή της πνευματικής Ιεραρχίας του πλανήτη μας:«Διδάσκαλος όλων των Διδασκάλων και Διδάσκαλος όμοια αγγέλων και ανθρώπων». Ο Χριστός ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα και εργάζεται για όλους τους ανθρώπους, άσχετα από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Η ονομασία Χριστός χρησιμοποιείται από την Ιεραρχία σαν τίτλος αξιώματος.

Τόσο η λέξη «Χριστός», από το Ελληνικό χρίω, όσο και «Mεσσίας» από το Εβραϊκό Μεσιέχχ, και οι δύο σημαίνουν «ο Κεχρισμένος», ο Ιερός, ο καθαγιασμένος.

Αυτή η ερμηνεία υποδηλώνει το ρόλο του Χριστού ως Αβατάρ, δηλαδή ενός θείου αγγελιοφόρου, που αντανακλά την κοσμική αρχή της αγάπης. Αβατάρ είναι κάποιος που έχει μια μοναδική ικανότητα να αναμεταδίδει ενέργεια ή θεία δύναμη. Επιδίωξη ενός Αβατάρ είναι η εγκατάσταση ενός πυρήνα σταθερής ενέργειας, αλλά το έργο του εξαρτάται από την ετοιμότητα της ανθρωπότητας να ανταποκριθεί. Συνήθως όμως αυτή η ανάγκη δεν εκδηλώνεται προτού οι άνθρωποι εξαντλήσουν κάθε άλλη επιλογή.

Η Μεγάλη Επίκληση μπορεί να χρησιμοποιείται από τους Χριστιανούς, τους Βουδιστές, τους Μουσουλμάνους, τους Ιουδαίους, τους Ινδουιστές ή ακόμα από ανθρώπους χωρίς θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Λέγεται ότι αυτή η Επίκληση αποτελεί τη νέα πλήρη κατήχηση από το Χριστό, αλλά και το εργαλείο που έχει δοθεί στην ανθρωπότητα για να την βοηθήσει στην προετοιμασία της για την επανεμφάνιση του Χριστού. Είναι τόση η δύναμη αυτής της προσευχής που όταν κάποιος τη χρησιμοποιεί τακτικά, για φώτιση και αγάπη, θα συμβούν ριζικές αλλαγές στη νοοτροπία, το σκοπό της ζωής, το χαρακτήρα και τις επιδιώξεις του.

Στη συνέχεια η ανάλυση της Μεγάλης Επίκλησης και ο τρόπος που εκφωνείται.

Πηγές: The science of meditation, Haroutin Tarkom Saraydaryan

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved