Abu Mashar: Περὶ των ιδιοτήτων των αστέρων

Απόσπασμα κειμένου που αναφέρεται στις ιδιότητες των αστέρων

Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Abu Mashar: Περὶ των ιδιοτήτων των αστέρων

Πρόκειται για τη συνέχεια του άρθρου Abu Mashar: Περὶ κακώσεως αστέρων. Το παρόν κείμενο αναφέρεται στις ιδιότητες των αστέρων, όπως τους περιγράφει ο ίδιος.

Περί του Κρόνου

Περί του Διός

Περί του Άρεως

Περί του Ηλίου

Περί της Αφροδίτης

Περί του Ερμού

Περί της Σελήνης νʹ.

Περὶ τῶν ἰδιοτήτων τῶν ἀστέρων

(20t)

Τοῦ Κρόνου ἡ κρᾶσίς ἐστιν καὶ ἡ ἰδιότης ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ (22)

μελαγχολώδης καὶ σκοτεινὴ καὶ τραχεινὴ καὶ βαρεῖα καὶ δυσώδης.

ποιεῖ δὲ καὶ πολυφάγους καὶ φυλάττοντας φιλίας ἀνθρώπους.

σημαίνει δὲ καὶ τὰ γεωργικὰ καὶ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ἀκινήτων (25)

ὑποστάσεων καὶ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν γεωπονικῶν καὶ τῶν οἰκο-

δομημάτων καὶ τῶν ὑδάτων, τῶν τε πηγῶν καὶ τῶν ποταμῶν, καὶ

τοῦ μερισμοῦ τῶν ἐγγαίων καὶ τοῦ πλούτου καὶ τῆς ἐπικτήσεως

καὶ τῶν προαστείων. κεκακωμένος δὲ ὢν ὁ Κρόνος σημαίνει κνι-

(179.) πείαν καὶ πενιτείας δεινὰς καὶ πένητας καὶ ἀποδημίας διὰ θαλάσ-

σης καὶ ἀποδημίας μακρὰς καὶ ἀνωφελεῖς. σημαίνει δὲ καὶ φυγά-

δας καὶ πονηροὺς καὶ μνησικάκους καὶ δολίους καὶ ἀπατεῶνας

καὶ βλάπτας καὶ τὸ φιλέρημον καὶ τὸ μισεῖν τὴν τῶν ἀνθρώπων

ὁμιλίαν. ἔτι δὲ ποιεῖ κενοδοξίας καὶ ἐπάρσεις. σημαίνει δὲ ἀνθρώ- (5)

πους, οἵτινες εἰσὶ κακὰ ὄργανα πρός τε βασιλεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας,

καὶ τοὺς συκοφάντας. σημαίνει δὲ καὶ δεσμοὺς καὶ φυλακὰς καὶ

βίας. σημαίνει δέ ποτε καὶ ἀλήθειαν ἐν τῷ λόγῳ καὶ ἐμπειρίας καὶ

πολυνοίας καὶ πείσματα καὶ βάθος καὶ ἐνδομυχίαν. ποιεῖ δὲ τοὺς

ἀνθρώπους ἐν τῇ αὐτῶν βιοτῇ ἐμμένοντας καὶ μὴ ταχέως θυμουμέ- (10)

νους· ὅτε δὲ θυμωθῶσιν, οὐ δύνανται κυριεῦσαι ἑαυτῶν, οἵτινες

οὐδὲ θέλουσιν ἀγαθὸν εἴς τινα. σημαίνει δὲ καὶ γέροντας καὶ βαρυ-

ψύχους καὶ φόβους καὶ ἀνάγκας καὶ φροντίδας καὶ λύπας καὶ στυγ-

νασίας καὶ ἀπορίας περὶ τοῦ τί ὀφείλει ποιῆσαι, καὶ στενοχωρίας.

σημαίνει δὲ καὶ τοὺς νεκροὺς καὶ τὰς κληρονομίας καὶ τοὺς θρήνους (15)

καὶ τὰς ὀρφανίας καὶ τὰ παλαιὰ τῶν πραγμάτων καὶ τοὺς προ-

πάππους καὶ γονεῖς καὶ τοὺς μείζοντας ἀδελφούς, ἔτι δὲ καὶ τοὺς

δούλους καὶ ἀνθρώπους παρὰ πάντων λοιδορουμένους καί τινας

πομπευομένους καὶ λῃστὰς καὶ ὀρυκτὰς τάφων, ἔτι δὲ καὶ ἀνασκάπ-

τας. σημαίνει δὲ καὶ τὰ δένδρα καὶ τοὺς δημογέροντας καὶ τὸν χυ- (20)

δαῖον λαὸν καὶ τοὺς εὐνούχους καὶ τοὺ ὀλιγοσυντύχους καὶ τοὺς

ἐρευνῶντας τὰ κρύφια καὶ τὰ μυστηριώδη τῶν μαθημάτων. σημαί-

νει δὲ καὶ ἀσκητὰς καὶ μοναχοὺς καὶ ἐρημίτας.

ναʹ. Περὶ τοῦ Διός. Ἡ τοῦ Διὸς κρᾶσίς ἐστι θερμὴ καὶ

ὑγρὰ καὶ ἀερώδης καὶ σύμμετρος. σημαίνει δὲ καὶ τὰς θρεπτικὰς (25)

δυνάμεις, ἔτι δὲ καὶ τὰς ζωτικὰς καὶ αὐτὰ τὰ σώματα καὶ τὰ τέκνα,

καὶ τοὺς ἐκγόνους καὶ τὰ ἐπέκεινα τούτων ἔκγονα, ἔτι δὲ καὶ τοὺς

λογίους ἄνδρας καὶ τοὺς ῥήτορας καὶ τοὺς νομικοὺς καὶ τοὺς κριτὰς

καὶ πάντας τοὺς ἀντεχομένους τῆς δικαιοσύνης, ἔτι δὲ καὶ ἐχέφρο-

νας καὶ τοὺς νοητικοὺς καὶ τοὺς σοφοὺς καὶ τοὺς ὀνειροκρίτας (30)

καὶ τοὺς ἀληθινοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἀντεχομένους τῆς οἰκείας

(180.) θρησκείας καὶ τοὺς ἐπιεικεῖς καὶ τοὺς ὁσίους καὶ τοὺς περὶ πίστεως

διαλεγομένους καὶ τοὺς δογματικούς, ἔτι δὲ καὶ τοὺς παρὰ πάντων

ἐπαινουμένους καὶ μὴ παρά τινος ψεγομένους. σημαίνει δὲ καὶ

τοὺς ὑπονοητικοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς ζηλωτὰς τοῦ δικαίου. πολλάκις

δὲ σημαίνει καὶ ἀνθρώπους σπουδαστικοὺς καὶ ῥιψοκινδύνους· ση- (5)

μαίνει δὲ καὶ προκοπὰς καὶ νίκας καὶ τρόπαια κατὰ πάντων τῶν

ἀντικειμένων. σημαίνει δὲ καὶ τιμὰς καὶ ἀρχὴν ἐξουσιαστικὴν καὶ

βασιλεῖς καὶ εὐγενεῖς καὶ μεγιστάνους καὶ λαμπρὰς τύχας καὶ

εὐφυΐας καὶ κέρδη καὶ πλούτου συναγωγὴν καὶ καλὰ ἤθη καὶ καυ-

χήματα καὶ πρὸς τοὺς φίλους φιλίαν εἰλικρινῆ καὶ ἐπικράτειαν κατὰ (10)

τὴν .... ἐν ἰδίῳ οἴκῳ καὶ φιλίαν πρὸς ὑπερέχοντα πρόσωπα καὶ

συμμαχίας καὶ συνεργείας πολλῶν. σημαίνει δὲ καὶ ὄρεξιν οἰκούν-

των καὶ οἰκημάτων λαμπρῶν καὶ στερεῶν καὶ κατανόησιν ἀληθῆ

τῶν πραγμάτων καὶ τὸ ἀνταμείβεσθαι τοῖς φίλοις, ὑπὲρ ὧν προευ-

ηργέτησαν, ἔτι δὲ καὶ συγγνώμας καὶ συμπαθείας καὶ λαμπρότητας (15)

καὶ καλλωπισμοὺς καὶ εὐφροσύνας. καὶ γέλωτας καὶ τὰς μικρὰς

ὁμιλίας καὶ φιλαγάθους γνώμας καὶ μῖσος πρὸς τὰς κακίας. ἔτι δὲ

σημαίνει καὶ γλώσσας εὐτρανεῖς καὶ εὐτυχίας τῶν ὁμιλούντων πρὸς

αὐτόν. σημαίνει δὲ καὶ πολυγάμους καὶ ἀκρατεῖς πρὸς ταῦτα

γνώμας καὶ χαρὰς καὶ εὐφροσύνας καὶ μεσιτείας μεταξὺ τῶν ἐρι- (20)

ζόντων πρὸς ἀλλήλους ὥστε εἰρηνεύειν αὐτούς. σημαίνει καὶ

ἀνθρώπους προστρέχοντας ἐπὶ τὸ ἀγαθόν, ἀποτρέποντας δὲ ἐπὶ

τὸ χεῖρον.

νβʹ. Περὶ τοἌρεως. Ὁ δὲ Ἄρης ἐστὶ τῇ κράσει

θερμὸς καὶ ξηρὸς καὶ πυρώδης. ἄρχει δὲ τῆς ξανθῆς χολῆς καὶ τῶν (25)

πικρῶν ἐδεσμάτων, σημαίνει δὲ τὴν νέαν ἡλικίαν καὶ τὴν δύναμιν

καὶ τὴν εὐφυΐαν καὶ τὰς θερμὰς δυσκρασίας καὶ τὸ πῦρ καὶ τοὺς

ἐμπρησμοὺς καὶ πάντα τὰ ἄφνω γινόμενα, ἔτι δὲ καὶ τοὺς τυραννι-

κοὺς βασιλεῖς καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς στρατιώτας καὶ τὰς

βιαίας πράξεις καὶ τοὺς πολέμους καὶ τοὺς φόνους καὶ τὰς ἀν- (30)

δρείας καὶ τὰς ὑπομονὰς καὶ τὰς φιλοδοξίας καὶ τὰς ἐπιθυμίας

(181.) τοῦ καταδυναστεύειν καὶ τὰς μνησικακίας καὶ τὰς ὑποστάσεις

καὶ τὰς καταρχὰς καὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τοὺς χωρισμοὺς καὶ τὰς

λῃστείας καὶ τὰς διωρυχίας καὶ τὰς κλεψίας καὶ τὰ στρατοκοπίας

καὶ τοὺς ῥιψοκινδύνους καὶ τὰς ἀναιδείας καὶ τοὺς θυμοὺς καὶ τὰ

ἀθέμιστα τῶν πράξεων καὶ τοὺς βασανισμοὺς καὶ τὰ δεσμὰ καὶ (5)

τοὺς ἐτασμοὺς καὶ τὰς φυλακὰς καὶ τὰς στενοχωρίας καὶ τὰς αἰχ-

μαλωσίας καὶ τοὺς φόρους καὶ τὰς φιλονεικίας καὶ τὰς ἀδικίας

καὶ ὀξυθυμίας καὶ τὰς σκληροκαρδίας καὶ τὰς ὕβρεις καὶ τὰ πείσ-

ματα καὶ τὰς ἀφιλίας καὶ τὰ αἰσχρὰ τῶν ὕβρεων καὶ τὰς ἀκολάστους

γλώσσας καὶ τὰ ὑποκρίσεις καὶ τὰς περὶ τοὺς λόγους ἐπιτηδεύ- (10)

σεις καὶ τὰς προχείρους ἀπολογίας καὶ τὰς δυσπιστίας καὶ τὰ

ψεύδη καὶ τὰς συκοφαντίας καὶ τὰς ἀσωτίας καὶ τὰς πορνείας

καὶ τὰς ψευδομοσίας καὶ τὰς ἀπάτας καὶ τοὺς δόλους καὶ τὰ

κακὰ ἔργα καὶ τὴν ἐρήμωσιν τῶν ἀγαθῶν ἔργων καὶ τὰς ἔχθρας καὶ

τὸ μεταπίπτειν ἀπὸ λογισμοῦ εἰς λογισμὸν συντόμως καὶ τὰς ἀν- (15)

αισχυντίας καὶ τοὺς πολλοὺς κόπους καὶ τὰς ἀποδημίας καὶ τὰς

ξενιτείας καὶ τὰς κακὰς γυμνάσεις καὶ τὰς μοιχείας καὶ τὰς

ταχυκινησίας καὶ τοὺς ἐκτρωσμούς. σημαίνει δὲ καὶ τοὺς μέ-

σους ἀδελφοὺς καὶ τοὺς στράτορας καὶ τοὺς βοσκοὺς καὶ τραυ-

ματισμοὺς καὶ τοὺς κωμοδρομικούς, ἔτι δὲ καὶ τοὺς ἀνεσκαμ- (20)

μένους.

νγʹ. Περὶ τοἩλίου. Ἡ τοῦ Ἡλίου κρᾶσίς ἐστι θερμὴ

καὶ ξηρά, ἄρχει δὲ τῆς ζωτικῆς δυνάμεως καὶ τοῦ φωτὸς καὶ τῶν

λύχνων καὶ τῆς φρονήσεως καὶ τῆς γνώσεως καὶ τῆς διανοήσεως

καὶ τῶν μέσων τῆς ζωῆς ἐτῶν. σημαίνει δὲ καὶ τοὺς βασιλεῖς καὶ (25)

τὰς ἀρχὰς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς συνε-

τοὺς καὶ τοὺς εὐγενεῖς καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐπιθυμίας καὶ τὰς

λαμπρότητας καὶ τὴν δόξαν καὶ τὸ φιλόδοξον καὶ τὸ ὑπερήφανον

καὶ τὸ ἀκατάδεκτον καὶ τὸ παρὰ πολλῶν ἐπαινούμενον καὶ τὸ

τῆς δόξης ἐπιθυμεῖν καὶ τὸ τοῦ πλούτου καὶ τὸ φιλόχρυσον καὶ τὸ (30)

πολυσύντυχον καὶ τὸ σπαστικὸν καὶ τὸ ἀποδοῦναι κακὸν ἀντὶ

κακοῦ καὶ τὸ μισεῖν μὲν τὸ ἔγγιον, τῶν δὲ πόρρωθεν ἀντέχεσθαι.

καὶ ποτὲ μὲν ὠφελεῖ ὁ Ἥλιος, ποτὲ δὲ βλάπτει, καὶ ποτὲ μὲν ἀνα-

(182.) βιβάζει, ποτὲ δὲ καταβιβάζει. σημαίνει δὲ καὶ τὰ τῆς πίστεως καὶ

τὰ περὶ κρίσεων καὶ τὰ περὶ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ μέσων. ση-

μαίνει δὲ καὶ τὰς ξηρότητας καὶ τὰς ὠχρότητας καὶ τὰς πολυκοι-

νίας τε, ἔχων δύναμιν κατὰ τῶν ἐχθρῶν καὶ κατὰ τῶν ἀδικητῶν.

νδʹ. Περὶ τῆς Ἀφροδίτης. Ἡ τῆς Ἀφροδίτης κρᾶ- (5)

σίς ἐστι ὑγρὰ καὶ φλεγματική, πλὴν σύμμετρος κατὰ τὴν ὑγρό-

τητα· ἔστι δὲ καὶ ἀγαθοποιός. σημαίνει δὲ καὶ τὰς γυναῖκας καὶ

τὰς μητέρας καὶ τὰς μικρὰς ἀδελφὰς καὶ τὴν σπάστραν καὶ τὸν

καλλωπισμὸν καὶ τὰ κόσμια τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὴν ὀρθὴν

πρὸς τοὺς φίλους διάθεσιν, ἔτι δὲ καὶ τὰς ὑπεροψίας καὶ τὰς (10)

ὑπερηφανίας καὶ τὰς τροφὰς καὶ τὰς ἡδονὰς καὶ τὴν τῶν μουσικῶν

ὀργάνων ἐκφώνησιν καὶ τὰς παιδιὰς καὶ τοὺς γέλωτας καὶ τὰς

χαρὰς καὶ τὰς εὐφροσύνας καὶ τὰς ὀρχήσεις καὶ τὰς ζαμάρας καὶ

τὰς τῶν μουσικῶν ὀργάνων κινήσεις καὶ τοὺς γάμους καὶ τὰς

μελῳδίας καὶ τὰς ἐμμελεῖς φωνὰς τὰς θελγούσας τοὺς ἀκροατὰς (15)

καὶ τὰ διὰ τῶν ταυλίων παίγνια, ἔτι δὲ τὸ ζατρίκιον καὶ τὰς ἀρ-

γίας καὶ τὰς νωχελίας καὶ τοὺς πολιτικοὺς λόγους, ἔτι δὲ καὶ τὰς

πόρνας καὶ τοὺς μοιχοὺς καὶ τοὺς πόρνους καὶ τοὺς πολλοὺς

ὅρκους καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ μέλι καὶ τὰ σίκερα καὶ τὰς πολυγα-

μίας καὶ τὰς παιδεραστίας καὶ τὰς τριβάδας γυναῖκας καὶ τὸ φιλό- (20)

φιλον καὶ τὸ καταπιστεύεσθαι παντὶ ἀνθρώπῳ καὶ τὸ εὐμετάδοτον

καὶ τὸ εὐεργετικὸν καὶ τὸ καλόηθες καὶ τὴν ὡραιότητα καὶ τὰς

ἡδείας διαλέξεις καὶ τοὺς ἔρωτας καὶ τὴν τοῦ σώματος δύναμιν,

ἀδυναμίαν δὲ ψυχῆς, καὶ τὸ πρὸς πάντας ὀρεκτικὸν καὶ ἐπιθυμη-

τικόν. σημαίνει δὲ καὶ τὰς τέχνας τὰς καθαράς, οἷον τὴν χρυσο- (25)

χοικὴν καὶ τὴν ζωγραφικὴν καὶ ῥαπτικήν, ἔτι δὲ καὶ τὴν δικαιοσύ-

νην καὶ τὴν ἐμπορευτικὴν καὶ τὴν μυρεψικήν.

(183.) νεʹ. Περὶ τοἙρμοῦ. Ἡ κρᾶσις τοῦ Ἑρμοῦ τοιαύτη

γίνεται, οἷά ἐστιν ἡ τοῦ ἀστέρος τοῦ συνάπτοντος αὐτῷ. σημαίνει

δὲ τὴν νέαν ἠλικίαν καὶ τοὺς μικροὺς ἀδελφούς. σημαίνει δὲ καὶ

τὴν ἔφεσιν μαθημάτων καὶ τῆς προγνώσεως τῶν μελλόντων καὶ

τὰς λογικὰς ἐπιστήμας καὶ τὴν γνῶσιν καὶ τὴν εὐφυΐαν καὶ τὴν (5)

κατάληψιν τῶν ὄντων καὶ τὴν παίδευσιν καὶ τὴν φιλοσοφίαν καὶ

τὴν γεωμετρίαν καὶ τὴν ἀστρονομίαν καὶ τὴν ἱερατικὴν τέχνην,

ἔτι δὲ καὶ τὴν οἰωνοσκοπικὴν καὶ τὰς κρυφίους τέχνας, τὸ ἡδὺ

ἐν τοῖς λόγοις καὶ ταχέως ἀποδεικνύειν τὰ προκείμενα καὶ τὴν

τῆς γυμνασίας ὄρεξιν, ἔτι δὲ καὶ τὰς στιχοπλοκίας καὶ τὰ ψεύδη (10)

καὶ τὰς πλαστογραφίας καὶ τὸ γινώσκειν τὰ μυστήρια. σημαίνει

δὲ ὀλίγας τὰς εὐφροσύνας καὶ πολλὰς τὰς ἐξόδους. σημαίνει δὲ καὶ

τὰ τῆς ἐμπορίας καὶ τὰ τῆς πράξεως καὶ ἀγορασίας καὶ τὰς δόσεις

καὶ τὰς λήψεις καὶ τοὺς δόλους καὶ τὰς πλοκὰς καὶ τὰς πονηρίας

καὶ τὰς ὑποκρίσεις. σημαίνει δὲ καὶ παλαιστὰς καὶ φόβους παρὰ (15)

ἐχθρῶν καὶ δούλων καὶ ὑπηρετῶν καὶ τὸ σπεύδειν περὶ τὰ πρακτέα

καὶ τὰ ἤθη τὰ ποικίλα καὶ τὴν σπάστραν καὶ τὸ ἐν τοῖς λόγοις ἱ-

λαρὸν καὶ ἐφελκτικὸν τῶν ἀκουόντων καὶ τὸ συνεργὸν καὶ τὸ

ὑπομνηστικὸν καὶ τὸ ἐλεῆμον καὶ τὸ συγκαταβατικὸν καὶ τὸ λα-

τρευτικόν, καὶ τὸ ὑπακούειν τῷ Θεῷ καὶ τὸ τῶν φίλων ὑπερμα- (20)

χικὸν καὶ τῆς φιλίας ἀντιποιητικόν, ἔτι δὲ καὶ τὴν καλλιφωνίαν

καὶ τὴν ἐπιτηδειότητα καὶ τὰ μουσικὰ μέλη καὶ τὸ ἐπιτήδειον

πρὸς πάσας τὰς τέχνας καὶ τὸ θαυμαστικὸν πασῶν τῶν ἀρίστων

τεχνῶν. σημαίνει δὲ καὶ συκιαστὰς (?) καὶ τὰς κτενάδας (?) καὶ

παιδοτρίβας καὶ λύπας διὰ τὰ ζῷα. (25)

νϛʹ. Περὶ τῆς Σελήνης. Ἡ δὲ Σελήνη ἐστὶ φωστὴρ

τῆς νυκτός, ἔστι δὲ ἡ κρᾶσις αὐτῆς ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ καὶ φλεγματώ-

δης. σημαίνει δὲ ἐπικτήτους θερμασίας διὰ τὸ φῶς, ὃ δέχεται παρὰ

τοῦ Ἡλίου. ἔστι δὲ κούφη καὶ εὐκίνητος. σημαίνει δὲ ἀνθρώπους

φιληδόνους καὶ εὐειδεῖς καὶ φιλεπαίνους, σημαίνει δὲ καὶ τὰς (30)

καταρχὰς τῶν πραγμάτων καὶ τοὺς βασιλεῖς καὶ τοὺς εὐγενεῖς καὶ

τὰς περὶ τὸν βίον τύχας καὶ εὐτυχίας καὶ τὴν ἐπιτυχίαν τῶν ἐλ-

πιζομένων καὶ τὰς δογματικὰς διαλέξεις καὶ τὴν τῶν μετεώρων

γνῶσιν καὶ τὰς θαυματοποιοὺς τέχνας καὶ τὰς μαγείας καὶ τὰς

(184.) πολυφροντισίας καὶ τὰς γεωμετρίας καὶ τὴν ἐπιστήμην τῶν ἐγ-

γαίων καὶ τῶν ὑδάτων, ἔτι δὲ καὶ τὰς ψηφοφορίας. σημαίνει δὲ

καὶ εὐγενεῖς γυναῖκας καὶ τὰ γαμήλια καὶ τὰς ἐγκύους γυναῖκας

καὶ τὰς ἀνατροφὰς καὶ τὰς μητέρας καὶ θείας καὶ τοὺς μείζονας

ἀδελφοὺς καὶ τοὺς πρέσβεις καὶ τὰ κοῦντρα καὶ τὰς φήμας καὶ τοὺς (5)

φυγάδας καὶ τὰ ψεύδη καὶ τὰς συκοφαντίας. ποιεῖ δὲ ἀνθρώπους

μετὰ μὲν βασιλέων βασιλεογνώμονας, μετὰ δὲ δούλων δουλογνώ-

μονας, καὶ μετὰ παντὸς ἀνθρώπου συμφερομένους κατὰ τὴν γνώ-

μην ἑκάστου. σημαίνει δὲ καὶ ἐπιλήσμονα καὶ δειλὸν καὶ καρδίαν

ἔχοντα καθαρὰν καὶ ἁπλοικῶς πρὸς πάντα φερομένους καὶ παρὰ (10)

πάντων τιμωμένους καὶ μὴ κρύπτοντας τὸ ἴδιον μυστήριον. σημαί-

νει δὲ καὶ πλῆθος νόσων καὶ τὴν περὶ τὰς τροφὰς ἡδυπάθειαν. ποιεῖ

δὲ καὶ ὀλιγοκινήτους περὶ τὰ ἀφροδίσια.

Πηγή: T.L.G.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved