Οι εκδόσεις του Project Hindsight

Project Hindsight: Mια αναλυτική παρουσίαση των μέχρι τώρα εκ δοθέντων ελληνικών και λατινικών βιβλίων

Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Οι εκδόσεις του Project Hindsight

Κρίνοντας ότι είναι σημαντικό να ενηµερωθούν λεπτοµερέστερα όσοι ενδιαφέρονται για τις εκδόσεις του Project Hindsight, παρατίθεται εδώ µια αναλυτική παρουσίαση των μέχρι τώρα εκ δοθέντων ελληνικών και λατινικών βιβλίων, όπως αυτή παρουσιάζεται από τους ίδιους τούς εκδότες:

Ελληνική σειρά

Volume 1: Paulus Alexandrinus, Introductory Matters (ολοκληρωµένο), 378 µ.Χ. Ο Παύλος ο Αλεξανδρινός έγραψε το βιβλίο αυτό προκειμένου να γνωρίσει ο γιος του την αστρολογία. Το έργο του αντιπροσωπεύει τη βασική γραµµή της παράδοσης και αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να αποκτήσετε µια γενική άποψη των βασικών θεμάτων και εννοιών της αστρολογίας των ελληνιστικών χρόνων. Αντιμετωπίζει µε ιδιαίτερη ευαισθησία τα λεπτά νοήματα της γλώσσας της αστρολογίας.

Volume 2α: Anonymous, The Treatise on the Bright Fixed Stars, 379 π.Χ. Στο σηµαντικό µέρος που έχει διασωθεί από αυτή τη φιλόδοξη διατριβή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων λεπτομερείς γενέθλιες περιγραφές 30 απλανών αστέρων όταν βρίσκονται σε ακμές γωνιακών οίκων και σε όψη µε τους πλανήτες. Μοναδικό έργο στο είδος του.

Volume 2β: Antiochus of Athens, The Thesaurus, 2ος αι. µ.Χ. Η καλύτερη πηγή για την αποσαφήνιση της εξειδικευμένης αστρολογικής ορολογίας που αποδέχονταν και χρησιμοποιούσαν ο Κλαύδιος Πτολεμαίος και οι σύγχρονοί του.

Volume 3: Claudius Ptolemy, The Phases of the Fixed Stars, 150 µ.Χ. περίπου. Περιλαμβάνονται αστρολογικές μετεωρολογικές προβλέψεις µε βάση την ηλιακή ανατολή και τη δύση 30 απλανών αστέρων – προβλέψεις που δείχνουν να έχουν αποκοπεί από τη Μαθηματική Σύνταξη. Επίσης, υπάρχει πλήρες ηµερολόγιο προβλέψεων για κάθε ημέρα του αλεξανδρινού έτους, και γίνονται νύξεις για την ευρύτερη φιλοσοφική σημασία των φάσεων των ουράνιων σωμάτων.

Volume 4: Vettius Valens, The Anthology, Book I, 160 µ.Χ. Πρόκειται για την πληρέστερη συλλογή κειµένων της αρχαιότητας. Περιέχει µια οξυδερκή εκτίµηση της αστρολογικής σκέψης των προκατόχων του Valens, διασώζοντας έτσι µεγάλο µέρος της αρχαίας αστρολογίας για τους µεταγενέστερους ερευνητές.

Είναι σηµαντική για το ιδιαίτερα προσωπικό της ύφος και την έµφαση που δίνει στην εµπειρία µάλλον, παρά στη θεωρία. Περιλαµβάνει περιεκτικές αναλύσεις για τη φύση και τις επιδράσεις των πλανητών – χωριστά του καθενός, ανά δύο και ανά τρεις· επιπλέον, ολοκληρωµένες αναλύσεις των δώδεκα ζωδίων, καθώς επίσης πολλών άλλων θεµάτων.

Πάρε απαντήσεις σε ό,τι σε απασχολεί! Απόκτησε ΤΩΡΑ την Προσωπική σου Πρόβλεψη και μάθε τι θα συμβεί!

Volume 5: Claudius Ptolemy, Tetrabiblos, Book I, 150 µ.Χ. περίπου. Ένα αριστούργηµα λογοτεχνικής αρχιτεκτονικής – που, δυστυχώς, χρειάζεται επειγόντως καινούρια µετάφραση. Υποστηρίζει µε πειστικότητα τη χρησιµότητα και τις δυνατότητες της αστρολογίας, και στη συνέχεια παρουσιάζει το «επιστηµονικό» σύστηµα του Πτολεµαίου για την αστρολογία στο πλαίσιο της αριστοτέλειας φυσικής φιλοσοφίας. Πραγµατεύεται την ιδιαίτερη φύση των πλανητών, των ζωδίων και των όψεων· μάλιστα, η μέτρηση των θεµελιωδών δυνάμεων των πλανητών είναι βασισµένη στον τροπικό ζωδιακό.

Volume 6: Hephaistio of Thebes, Apotelesmatics, Book I, 380 µ.Χ. Πραγµατεύεται γενικές αρχές της αστρολογίας, συνδυάζοντας τις απόψεις του Πτολεµαίου µε εκείνες του Δωρόθεου της Σιδώνας και άλλων. Οι περιγραφές των δεκανών είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Το Apotelesmatics περιέχει ακόµα ένα εκτενές απόσπασµα από τους Νετσέψω και Πετοσίρης, µε λεπτοµερείς περιγραφές των εκλείψεων. Επίσης, διασώζει µια αρχαία αιγυπτιακή µέθοδο πρόβλεψης, που βασίζεται µόνο στον αστερισµό του Κυνός (Σείριος).

Volume 7: Vettius Valens, The Anthology, Book II, Part 1. Αναφέρεται γενικά στο θέµα της ευτυχίας και της καλής τύχης. Περιλαµβάνονται τριµηνιαίες κατά προσέγγιση προβλέψεις, βασισµένες στις όψεις τριγώνου των κυβερνητών πλανητών· επίσης, οίκοι, κλήροι και ένα σύστηµα οικοθεσίας που δεν υπολογίζεται µε βάση τον Ωροσκόπο, αλλά µε βάση τον κλήρο της τύχης, και δίνει έµφαση στο τοµέα των αποκτηµάτων. Επιπλέον, γίνεται περιγραφή των όψεων και αναφορά σε αναρίθµητα άλλα θέµατα. Το έργο είναι εικονογραφηµένο, µε πολλά παραδείγµατα χαρτών.

Volume 8: Vettius Valens, The Anthology, Book II (concl.) & Book III. Ο συγγραφέας ασχολείται εδώ µε το ζήτηµα της διάρκειας της ζωής. Στο έργο του περιλαµβάνονται ακόµα η µέθοδος των προοδευτικών ωροσκοπίων, µια αναφορά στον κυβερνήτη των ορίων, ο συνδυασµός ανάφορων χρόνων µε πλανητικές περιόδους, καθώς επίσης οι προγενέθλιες νέες σελήνες και πανσέληνοι. Υπάρχουν αναρίθµητα παραδείγµατα υπολογισµού της διάρκειας της ζωής µε βάση όλα αυτά τα στοιχεία· επιπλέον, µεγάλος αριθµός πυκνογραµµένου βοηθητικού υλικού για πολλές εναλλακτικές παραδόσεις.

Volume 9: Dorotheus, Orpheus, Anubio & Pseudo-Valens, Teachings on Transits. Πρόκειται για τα τέσσερα ελληνικά κείµενα που διασώζονται σχετικά µε την ερµηνεία των διελεύσεων, και τα οποία αποδίδονται στους ∆ωρόθεο, Ορφέα, Ανούβιο και Ψευδο-Valens. Κάποιες από τις ερµηνείες αποτελούν µεγάλη έκπληξη, αφού υπονοούν την ύπαρξη εντελώς διαφορετικών αστρολογικών αρχών. Περιλαµβάνονται υποδείξεις για το θέµα των διελεύσεων και τη χρήση τους, καθώς επίσης για το πότε πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.

Volume 10: The Astrological Record of the Early Sages in Greek. Όλο το υλικό που βρέθηκε στο Catalogus Codicum Astrologicum Graecorum (CCAG) από αστρολόγους προγενέστερους του ∆ωρόθεου της Σιδώνας, του Vettius Valens και του Κλαύδιου Πτολεµαίου, ή από αστρολόγους που δεν φαίνεται να έχουν κάποια σχέση µε αυτούς, όπως ο Ερµής ο Τρισµέγιστος, οι Νετσέψω και Πετοσίρης, ο Κριτόδηµος, ο Ζωροάστρης, ο Πυθαγόρας, ο Τίµαιος, ο Θράσυλλος, ο Βάλβιλλος και άλλοι πολλοί. Στο µεγαλύτερο µέρος του, το έργο περιέχει βασικές αρχές της ωριαίας αστρολογίας και της αστρολογίας επιλογής.

Volume 11: Vettius Valens, The Anthology, Book IV. Περιλαµβάνονται περισσότερα στοιχεία σχετικά µε την άφεση. Ο Valens πραγµατεύεται εδώ θέµατα όπως η κατανοµή ωρών, ο κλήρος της τύχης και οι περίοδοι της ζωής. Η εναλλαγή των περιόδων Χρονοκρατορίας. Ακόµα, υπάρχουν ποικίλες αναφορές στις λαϊκές παραδόσεις µε πολλά παραδείγµατα.

Volume 12: Claudius Ptolemy, Tetrabiblos, Book III. Αναφέρεται στη γενέθλια αστρολογία και σε προβλέψεις χαρακτηριστικών περιστατικών στη ζωή του ανθρώπου, µε τη χρήση κυρίως της µεθόδου που προτιµούσε ο Πτολεµαίος – αυτήν των σηµειοδοτών πλανητών. Το έργο περιέχει επίσης την περίφηµη δυσνόητη ανάλυση για τις πρωταρχικές κατευθύνσεις και τα περί διάρκειας της ζωής.

Volume 13: Vettius Valens, The Anthology, Books V & VI. Ένα έργο που πραγµατεύεται εκλείψεις, γενέθλιους χάρτες και το “κλιµακτηριακόν έτος”. Ακόµα, γίνεται αναφορά στον οίκο της “κακοτυχίας”. Στα δύο αυτά βιβλία περιλαµβάνονται περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τη διάρκεια της ζωής, εξηγήσεις για τη χρήση των προόδων και υλικό σχετικά µε την αστρολογία επιλογής· επιπλέον, µια φιλοσοφική “παρέµβαση” όσον αφορά τη φύση της πρόγνωσης και την εκπαίδευση της ψυχής.

Volume 14: Claudius Ptolemy, Tetrabiblos, Book IV. Αναφέρεται σε θέµατα σχετικά µε την περιουσία και τις κτήσεις, τις τιµές και τα υψηλά αξιώµατα, το επάγγελµα και την εργασία, το γάµο και τη σεξουαλική ένωση, τα παιδιά, τους φίλους και τους εχθρούς, τα ταξίδια στο εξωτερικό, τον τρόπο του θανάτου και την κατανοµή των περιόδων της ζωής. Περιέχει ακόµη αξιόλογα σχόλια για τις οµάδες πλανητών, τους πλανήτες που βρίσκονται ανατολικά ή δυτικά σε σχέση µε τον Ήλιο, τα ανατέλλοντα και δύοντα άστρα, τις φάσεις πλανητών και απλανών αστέρων, την κυριαρχία και την οικοδεσποτεία. “Φωτίζονται” επίσης κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τη µυστηριώδη και αινιγµατική πέµπτη θεµελιώδη δύναµη του Πτολεµαίου.

Volume 15: Hephaistio of Thebes, Apotelesmatics, Book II. Πρόκειται για µια πραγµατεία του Ηφαιστίωνα των Θηβών επάνω στα περιεχόµενα του 3ου και 4ου βιβλίου της Τετραβίβλου, όπου αναφέρεται τι είχαν να πουν ο Κλαύδιος Πτολεµαίος, ο ∆ωρόθεος της Σιδώνας και πολλοί άλλοι αστρολόγοι σχετικά µε αυτά τα θέµατα. Η ανάλυση του Ηφαιστίωνα για το έργο του Πτολεµαίου δείχνει εµφανώς τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν µε την Τετράβιβλο οι πρώτοι σχολιαστές. Επίσης, το βιβλίο αυτό περιέχει το µεγαλύτερο αριθµό διασωθέντων αποσπασµάτων από τον ∆ωρόθεο στα ελληνικά.

Μερικά από τα θέµατα που πραγµατεύεται είναι:

  • Μια ολοκληρωµένη µέθοδος διόρθωσης ωροσκοπίου της ελληνιστικής περιόδου που έχει διασωθεί µέχρι σήµερα (µε αναλυτικές αναφορές στη σχέση µεταξύ ωροσκοπίου της σύλληψης και γενέθλιου ωροσκοπίου).
  • Μια σύνοψη όλων των παραδοσιακών απόψεων επάνω στην εργασία του Κλαύδιου Πτολεµαίου για τη διάρκεια της ζωής (µε αναλυτική αναφορά στη µέθοδό του περί οικοθεσίας).
  • Μια συλλογή χαρτών των ελληνιστικών χρόνων, οι οποίοι προέρχονται από τη συλλογή του Αντίοχου της Νίκαιας. Οι χάρτες αυτοί είναι υπολογισµένοι µε µεγάλη ακρίβεια, πολύ διαφωτιστικοί και έχουν αναλυθεί εκτενώς.
  • Η µέθοδος του Ηφαιστίωνα των Θηβών για τους Χρονοκράτορες, που ονοµάζεται “∆εκαετείς” και συνοδεύεται από αναλυτικές περιγραφές.

Από το βιβλίο αυτό µπορούµε να διακρίνουµε µέχρι ποιου σηµείου στηριζόταν ο Κλαύδιος Πτολεµαίος σε προηγούµενα δεδοµένα, και πού καινοτόµησε. Έχουµε επίσης την ευκαιρία να συγκρίνουµε κάποια σηµεία της αραβικής έκδοσης του ∆ωρόθεου –όπως µεταφράστηκε από τον David Pingree– µε τα τελικά συµπεράσµατα του Ηφαιστίωνα και τα αυθεντικά ελληνικά εδάφια των ίδιων κειµένων. ∆ιαπιστώνουµε ότι υπάρχει ένα σηµαντικό µέρος του υλικού που είτε λείπει είτε είναι συµπληρωµένο ή αλλοιωµένο στην αραβική έκδοση.

Εδώ, πρέπει να επισηµάνουµε ότι όλες οι µεταφράσεις της ελληνικής σειράς του

Project Hindsight έχουν γίνει από τον Robert Schmidt.

Για τους Έλληνες, και γενικότερα για όσους θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο µε τη συγκεκριµένη γνώση, υπάρχει ένα πολύτιµο βιβλίο: ο τίτλος του είναι Companion to the Greek Track, έχει συνταχθεί από τους Robert Hand και Robert Schmidt, και διατίθεται δωρεάν στους συνδροµητές του Project Hindsight.

α) Το πρώτο µέρος του αναφέρεται στα ερµητικά και ελληνιστικά αστρολογικά κείµενα.

β) Το δεύτερο µέρος του είναι ένα γλωσσάρι της αστρολογικής ελληνικής ορολογίας (Glossary of Greek Astrological Terminology).

γ) Το τρίτο µέρος είναι ένας κατάλογος µε τους αρχαίους Έλληνες αστρολόγους, και διάφορες πληροφορίες γι’ αυτούς (The Greek Astrologers).

Λατινική σειρά

Volume 1: Al-Kindi, On the Stellar Rays. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα αραβικά κείµενα εξαιρετικής σηµασίας σχετικά µε την αστρολογία και τη µαγεία. Ο συγγραφέας, ένας από τους σηµαντικότερους φιλοσόφους του ισλάµ, επιχειρεί µια λογική εξήγηση των αστρολογικών επιρροών όσον αφορά τις “δονήσεις” των πλανητών. Επικαλείται επίσης τις γήινες “δονήσεις” ως ερµηνεία για την αποτελεσµατικότητα που έχουν τα φυλαχτά, οι επικλήσεις, οι κατάρες και η θυσία. Το βιβλίο αυτό επέδρασε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της επιστήµης, αλλά και του αποκρυφισµού στη ∆ύση. Δυστυχώς, δεν έχει διασωθεί στα αραβικά.

Volume 2: Hermes Trismegistus, Liber Hermetis, Part Ι. Αυτή η λατινική αστρολογική συλλογή περιέχει πιθανότατα υλικό από τα ερµητικά κείµενα του 2ου αιώνα π.Χ., αν και µεγάλο µέρος αυτού του υλικού συνδέεται µε τους Έλληνες αστρολόγους Vettius Valens και Ρητόριο της Αιγύπτου, και τον Λατίνο συγγραφέα Julius Firmicus Maternus. Περιγράφει εξαιρετικά σηµαντικές απόψεις των αρχαίων για τους δεκανούς. Επίσης, περιλαµβάνονται δύο κατάλογοι µε τους αστέρες και ένας “συστηµατικός” τρόπος ερµηνείας του χάρτη, µε ιδιαίτερη έµφαση στον Ήλιο και τη Σελήνη. Ακόµα, η συλλογή αυτή πραγµατεύεται µε τον καθιερωµένο τρόπο ερµηνείας τούς περισσότερους τοµείς της ζωής, και διασώζει πληθώρα παραδοσιακών γνώσεων µε πολλές λεπτοµέρειες.

Volume 3: Hermes Trismegistus, Liber Hermetis, Part ΙΙ.

Volume 4: Johannes Schoener, Opusculum Astrologicum. Η µελέτη αυτή αποτελεί µια εύχρηστη και καλά οργανωµένη επίτοµη αστρολογική συλλογή του τέλους του Μεσαίωνα, πριν από το έργο των αναθεωρητών της Αναγέννησης. Μεγάλο µέρος των στοιχείων έχει ταξινοµηθεί σε πίνακες για ευκολότερη χρήση. Περιλαµβάνει µια εισαγωγή σε αστρονοµικά θέµατα, πλήρη επισκόπηση των αρχών της αστρολογίας, µια σαφή ανάλυση της αστρολογίας επιλογής, καθώς επίσης µια αντιπροσωπευτική ερµηνευτική µέθοδο του γενέθλιου ωροσκοπίου.

Volume 5: Ramon Lull, Treatise on Astronomy, Book I. Παρουσιάζει την τέχνη της αστρολογίας σαν µια θεωρητική λογική, όπου η ερµηνεία περιορίζεται – τουλάχιστον κατά ένα µεγάλο µέρος– σε µία µέθοδο στηριγµένη σε υπολογισµούς και συνδυασµούς των γραµµάτων της αλφαβήτου. Πρόκειται για ένα καλό παράδειγµα της γενικής και συστηµατικής προσέγγισης του Lull όσον αφορά το σύνολο της γνώσης. Ο συγγραφέας δίνει ιδιαίτερη έµφαση στα τέσσερα πρωτογενή στοιχεία, όπως τα περιέγραψε ο Αριστοτέλης. Επιπλέον, προσφέρει εκπληκτικά γλαφυρές ερµηνείες των πλανητικών συνδυασµών, καθώς επίσης των συνδυασµών πλανητών–ζωδίων, αλλά και µία ερµηνεία των αστρολογικών λειτουργιών που αποδίδεται µε τους τυπικούς αριστοτελικούς όρους περί αιτιατού. Η συγκεκριµένη µετάφραση έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στους αστρολογικούς κύκλους, µια και το κείµενο προβλέπει – µέχρις ενός σηµείου– τα συµπεράσµατα των ερευνών του Γκoκελέν. Επιπλέον, είναι ένα έργο που έχει δώσει καινούρια πνοή στη σύγχρονη έρευνα σχετικά µε τη φύση των τριπλοτήτων των στοιχείων.

Volume 6: Ramon Lull, Treatise on Astronomy, Books II-V.

Volume 7: Guido Bonati, Liber Astronomiae, Unit Ι. Το βιβλίο αυτό είναι σε µέγεθος εγκυκλοπαίδειας (900 σελίδες πυκνογραµµένων λατινικών) και πρόκειται αναµφισβήτητα για το έργο που επηρέασε αποφασιστικά τους αστρολόγους του Μεσαίωνα στη λατινική ∆ύση. Γράφτηκε το 13ο αιώνα και συγκεντρώνει όλα τα παρακλάδια της αραβικής παράδοσης που ήταν γνωστή την εποχή του Bonati. Είναι σαφές, καλά οργανωµένο και εξαιρετικά περίτεχνο από φιλοσοφικής πλευράς.

Volume 8: Guido Bonati, Liber Astronomiae, Unit IΙ.

Volume 9α: Laurentius Bonincontrius, Treatise on Elections. Πρόκειται για µια λακωνική, ωστόσο λεπτοµερή ανάλυση των κανόνων της αστρολογίας επιλογής, γραµµένη στο ύφος του 15ου αιώνα.

Volume 9β: Masha’Allah, Book of Nativities. Το βιβλίο αυτό αποτελεί µια σύντοµη εισαγωγή στη γενέθλια αστρολογία. Περιλαµβάνει δώδεκα υποδείγµατα χαρτών, γραµµένα από έναν από τους πρώτους αστρολόγους που έγραφαν στα αραβικά – παρ’ ότι ο Masha’Allah ήταν Εβραίος. Είναι αντιπροσωπευτικό δείγµα της αστρολογίας αραβικού ύφους και υπάρχει µόνο σε λατινική µετάφραση.

Volume 10: Antonius de Montulmo, On the Judgement of Nativities, Part 1. Το έργο του De Montulmo είναι µια απαιτητική εκτίµηση των µεσαιωνικών µεθόδων διόρθωσης του ωροσκοπίου και υπολογισµού της διάρκειας της ζωής, καθώς και άλλων τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν το γενέθλιο ωροσκόπιο. Με το διαλεκτικό και ορθολογιστικό ύφος του, ο συγγραφέας επηρέασε τον Regiomontanus και τον Schoener. Ο De Montulmo έγραψε επίσης σχετικά µε τη µαγεία.

Volume 11: Guido Bonati, Liber Astronomiae, Unit III.

Volume 12: Antonius de Montulmo, On the Judgement of Nativities, Part ΙΙ. Volume 13: Guido Bonati, Liber Astronomiae, Unit ΙV.

Volume 14: Omar of Tiberias, Three Books on Nativities. Πρόκειται για µια σύνοψη των στοιχείων της όψιµης αραβικής και λατινικής αστρολογίας, που έχουν πιθανότατα περσική προέλευση. Στο βιβλίο αυτό αναφέρονται οι πηγές στις οποίες βασίστηκε η µετάφραση, καθώς επίσης οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν. Ακόµα, περιλαµβάνονται σηµεία µε πολύ µεγάλο τεχνικό ενδιαφέρον και εξειδικευµένα σχόλια.

Volume 15: Abu Ma’Shar, On Solar Revolutions, Part Ι. Πρόκειται για ένα σηµαντικότατο βιβλίο όσον αφορά στη µεσαιωνική αστρολογία, αφού περιέχει εκτεταµένες αναφορές και αναλύσεις για τα βασικά µεσαιωνικά συστήµατα των κυβερνητών της πλανητικής ώρας, αλλά και για τις πλανητικές περιόδους των Χρονοκρατόρων.

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved