Τα μυστικά της Ωριαίας Αστρολογίας: Κλήρος της Τύχης

Η προέλευση των κλήρων είναι ελληνική, αν και η πλειονότητα των μελετητών στο εξωτερικό τούς ονομάζει "αραβικούς"

Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Τα μυστικά της Ωριαίας Αστρολογίας: Κλήρος της Τύχης

Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η προέλευση των κλήρων* είναι ελληνική, άρα η σωστή ονομασία τους είναι ελληνικοί κλήροι, αν και η πλειονότητα των μελετητών στο εξωτερικό τούς ονομάζει "αραβικούς". Ο σημαντικότερος κλήρος, που χρησιμοποιείται στην αστρολογία από τα αρχαιότατα χρόνια, είναι ο Κλήρος της Τύχης, ο υπολογισμός του οποίου προέρχεται από την εξίσωση που έχει ως κύριους συντελεστές τις θέσεις του Ήλιου, της Σελήνης και του Ωροσκόπου επάνω στην εκλειπτική.

Προσοχή! Ο Κλήρος δεν κινείται. Είναι τα ουράνια σώματα που έρχονται να κάνουν όψεις μαζί του. Έτσι, αν, για παράδειγμα, ένας πλανήτης που ετοιμάζεται να κάνει όψη με τον Κλήρο, γυρίσει ανάδρομος, είναι λογικό να έχουμε το φαινόμενο της ματαίωσης. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι την ίδια βαρύτητα που δίνουμε στην πραγματοποίηση ή μη των όψεων των σημειοδοτών, θα πρέπει να δίνουμε και στις όψεις με τον Κλήρο.

Όπου και αν βρίσκεται ο Κλήρος της Τύχης στο χάρτη, όποιο θέμα και αν εξετάζουμε, μόνο καλό μπορεί να προκύψει. Είναι η φύση του τέτοια. Σ' έναν γενέθλιο χάρτη, τα ζητήματα του οίκου στον οποίο βρίσκεται ο Κλήρος της Τύχης θα έχουν ευμένεια. Γι' αυτό, άλλωστε, οι Έλληνες τον θεωρούσαν τόσο σημαντικό σημείο στο χάρτη, ισχυρό όσο και τα Φώτα, ενώ η παρουσία του σε καλότυχους οίκους "μετρούσε" πολύ. Αν, μάλιστα, συνδυαζόταν ευνοϊκά με τα δύο Φώτα, με όψη που γίνεται από καλές θέσεις, τον συνέδεαν πάντοτε με φήμη, τιμές και δόξα.

Υπενθυμίζεται, εδώ, ότι οι Έλληνες δεν αντέστρεφαν τον τύπο υπολογισμού του Κλήρου της Τύχης σύμφωνα με το φως του χάρτη - αναλόγως, δηλαδή, με το αν ο χάρτης ήταν ημερήσιος ή νυχτερινός.

- Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος, στην Τετράβιβλο, υιοθετώντας το σκεπτικό των αρχαίων Ελλήνων, απέδιδε στον Κλήρο της Τύχης μια εξουσία ισχυρή όσο και εκείνη του Ήλιου, της Σελήνης και του ωροσκόπου.

- Ο Μανίλιος, στο Astronomica, περιγράφει τον κύκλο των δώδεκα Άθλων, που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ο κύκλος των Άθλων ήταν ένα "σύστημα οικοθεσίας", σύμφωνα με το οποίο ως ωροσκόπος εκλαμβάνεται ολόκληρο το ζώδιο του Κλήρου της Τύχης. Με την τοποθέτηση του ζωδίου του Κλήρου της Τύχης στον ωροσκόπο, προκύπτει αυτομάτως ένα νέο ωροσκόπιο, με συνέπεια να αλλάζει και ο κυβερνήτης του ωροσκόπου, και, βέβαια, οι ακμές και οι κυβερνήτες των υπόλοιπων έντεκα οίκων.

* Το θέμα της προέλευσης, της λειτουργίας και των τρόπων υπολογισμού των κλήρων έχει αναπτυχθεi πλήρως στο βιβλίο Ωριαία Αστρολογία-Τα χαμένα κλειδιά, σελ. 211-218.

Ο Κλήρος της Τύχης στους ωριαίους χάρτες

-Αν ο ερωτών έχει οικονομικές δυσκολίες, ο Κλήρος της Τύχης στον 2ο οίκο αποτελεί ένδειξη ανάκαμψης των οικονομικών του.

-Αν ο συμβουλευόμενος διατυπώνει ερώτηση για την κατάσταση της υγείας του, η παρουσία του Κλήρου της Τύχης στον 6ο οίκο φανερώνει βελτίωση στο συγκεκριμένο τομέα.

-Αν ο Κλήρος της Τύχης (ή ο κυβερνήτης του) έχει κλειστή όψη με κάποιον από τους εμπλεκόμενους πλανήτες του χάρτη, πρέπει να τον λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, διότι η όψη αυτή υποδηλώνει ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση.

- Αν ο Κλήρος της Τύχης βρεθεί σε σύνοδο ιδιομοιρίας με τον Ήλιο, θεωρείται θετική συγκυρία, όπου και αν συμβεί - πολύ περισσότερο αν γίνεται σε γωνιακό οίκο, ιδιαίτερα δε στον 1ο ή τον 10ο. Τότε, η όψη του Κλήρου της Τύχης με τον Ήλιο καθίσταται ακόμα πιο ισχυρή. Αν, μάλιστα, η απάντηση αναμένεται να προέλθει από τον γωνιακό οίκο όπου λαμβάνει χώρα η σύνοδος ιδιομοιρίας, το αποτέλεσμα θα είναι άμεσα ευνοϊκό.

Το σφάλμα που γίνεται με τους κλήρους

Σε ωριαίες ερωτήσεις όπου απαιτείται η χρήση παράγωγων οίκων, πολλοί ερμηνευτές συνηθίζουν να εξετάζουν μόνο τον Κλήρο της Τύχης του ωριαίου χάρτη. Αυτό θεωρείται εσφαλμένη τακτική.

Η πιο ενδεδειγμένη ενέργεια είναι να εξεταστεί τόσο ο Κλήρος του ωριαίου χάρτη όσο και ο Κλήρος που θα προκύψει αν εκλάβουμε ως ωροσκόπο τον ερευνώμενο παράγωγο οίκο. Με αυτό τον τρόπο, θα διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο κλήρους εμπλέκεται περισσότερο στο θέμα της ερώτησης, και θα τον χρησιμοποιήσουμε στην ερμηνεία.

Παράδειγμα: "Θα πάρει η κόρη μου το πτυχίο της;"

Στο χάρτη που καταστρώνεται, ο Κλήρος της Τύχης βρίσκεται στον 9ο οίκο, ο οποίος θεωρείται άκρως ευνοϊκός ως προς τα θέματα σπουδών, πτυχίων κ.λπ. Όμως, στον υπολογισμό του κλήρου αυτού έχει συμπεριληφθεί ο ωροσκόπος, ο οποίος εκπροσωπεί τη μητέρα που ρωτά.

Πώς θα βρούμε, λοιπόν, τον Κλήρο της Τύχης που αντιστοιχεί στην κόρη της ερωτούσας; Για να τον υπολογίσουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε από την ακμή του 5ου οίκου, που είναι ο ωροσκόπος της κόρης. Με αυτό τον τρόπο, θα προκύψει ένας νέος Κλήρος της Τύχης, που "θα πέσει" σε άλλο σημείο του χάρτη. Έχοντας στη διάθεσή μας τόσο τον Κλήρο του ωριαίου χάρτη όσο και τον παράγωγο Κλήρο, ελέγχουμε ποιος από τους δύο ενεργοποιεί τα θέματα σπουδών της κόρης, τα οποία σημειοδοτούνται από τον 9ο παράγωγο οίκο της*.

Επισημαίνεται, εδώ, ότι η διαδικασία υπολογισμού του παράγωγου Κλήρου πρέπει να γίνεται "με το χέρι", διότι στα αστρολογικά προγράμματα που κυκλοφορούν δεν παρέχεται αυτή η δυνατότητα.

Όπως είναι ευνόητο, η ίδια πρακτική ακολουθείται και για όλους τους υπόλοιπους κλήρους, όχι μόνο για τον Κλήρο της Τύχης.

* Ο 9ος παράγωγος οίκος των σπουδών της κόρης είναι ο 1ος του ωριαίου χάρτη.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

*Απαγορεύεται η χρήση, αναδημοσίευση ή αντιγραφή πινάκων, καθώς υπόκεινται στον Νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας

*Οι φωτογραφίες έχουν δημιουργηθεί με AI

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved