Τα μυστικά της Ωριαίας Αστρολογίας: Αύξουσες και φθίνουσες όψεις

Ποια είναι η σημασία τους στον ωριαίο χάρτη;

Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Τα μυστικά της Ωριαίας Αστρολογίας: Αύξουσες και φθίνουσες όψεις

Γνωρίζουμε ότι μια όψη χαρακτηρίζεται αύξουσα ή φθίνουσα ανάλογα με το πώς σχηματίζεται - δηλαδή, σύμφωνα ή αντίθετα με τη φορά των ζωδίων. Ο τρόπος δημιουργίας των όψεων είχε κυρίαρχη σημασία στην παραδοσιακή αστρολογία, παρ' ότι στα σύγχρονα κείμενα σχεδόν αγνοείται. Είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε και να συμπεριλάβουμε στην ερμηνεία μας το σχηματισμό μιας αύξουσας ή φθίνουσας όψης. Οι όροι αυτοί θα πρέπει, στο εξής, να εντάσσονται στα εργαλεία που χρησιμοποιούμε αναλύοντας έναν ωριαίο χάρτη.

Η ερμηνεία των όρων "αύξουσα και φθίνουσα όψη" συνδέεται με την πυθαγόρεια φιλοσοφία και βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο "βλέπουν" τα ζώδια το ένα το άλλο. Ο τρόπος που "βλέπονται" ακολουθεί την ημερήσια κίνηση του ουράνιου θόλου*, έτσι ώστε η αύξουσα όψη να περιγράφει μια φυσική θέαση "προς τα εμπρός", ενώ η φθίνουσα, μια ξεθωριασμένη θέαση "προς τα πίσω".
Προκειμένου να εξηγήσει το σχηματισμό της αύξουσας όψης, ο Μανίλιος γράφει:

" ... Όταν ανατέλλει ένα ζώδιο, το βλέμμα του κατευθύνεται προς τα ζώδια που ανέτειλαν πριν από αυτό, και όχι σ' εκείνα που ανατέλλουν μετά. Έτσι, ο Κριός κοιτάζει μπροστά προς τον Υδροχόο με εξάγωνο, προς τον Αιγόκερω με τετράγωνο και προς τον Τοξότη με τρίγωνο".

Φαίνεται, λοιπόν, ότι μια αύξουσα όψη έχει πιο άμεση και ισχυρή επίδραση από τη φθίνουσα, και, άρα, περισσότερες πιθανότητες να επηρεάσει σαφώς τις εξελίξεις, χωρίς περιπλοκές. Από την άλλη, μια φθίνουσα όψη, επειδή είναι αντίθετη προς τη φυσική κίνηση του ουράνιου θόλου, εφόσον "κοιτάζει προς τα πίσω", έχει ασθενέστερη ή κατά κάποιον τρόπο εξασθενημένη επίδραση.

* Ο Πτολεμαίος, στη Μαθηματική Σύνταξη, αναφέρεται στην πρωταρχική κίνηση που πραγματοποιεί ένας αστέρας από τα ανατολικά προς τα δυτικά, στο κεφάλαιο 1.8, απ' όπου παρατίθεται και το παρακάτω απόσπασμα: "Ότι δύο διαφοραi τώv πρώτων κινήσεών είσιv έν τω ούρανώ, μία μέv ύφ' ής φέρεται πάντα άπό άvατολώv έπί δυσμάς άεί ώσαύτως και ίσοταχώς ποιουμένης την περιαγωγήv κατά παραλλήλων άλλήλοις κύκλων τών γραφομέvωv δηλοvότι τοίς ταύτης τής πάντα όμαλώς περιαγούσης σφαίρας πόλοις, ώv ό μέγιστος κύκλος ίσημερινός καλείται δια τό μόνον αύτόv ύπό μεγίστου όντος τού όρίζοντος δίχα πάντοτε διαιρείσθαι και τήv κατ' αύτόv γιγvομένηv τού ήλίου περιστροφήv ίσημερίαν προς αίσθησιν πανταχού ποιείν, ή δέ έτέρα, καθ' ην αί τών άστέρων σφαίραι κατά τά έναvτία τή, προειρημέvη φορά ποιούνται τινας μετακινήσεις περί πόλους έτέρους και ού τους αύτούς τοίς τής πρώτης περιαγωγής".

Αξιολόγηση δύναμης των όψεων

Ας μην ξεχνάμε ότι η δυναμική των όψεων είναι πολύ σημαντική κατά την ερμηνεία ενός χάρτη, ιδιαίτερα στην ωριαία και την παραδοσιακή αστρολογία.

Στον ακόλουθο πίνακα, οι πέντε παραδοσιακές όψεις (σύνοδος, εξάγωνο, τετράγωνο, τρίγωνο, αντίθεση) ταξινομούνται ανάλογα με τη δυναμική τους, ξεκινώντας από τη σύνοδο, που είναι η πιο ισχυρή.

Σύνοδος
Αντίθεση
Τετράγωνο που σχηματίζεται από αύξουσα όψη
Τετράγωνο που σχηματίζεται από φθiνουσα όψη
Τρίγωνο που σχηματίζεται από αύξουσα όψη
Τρίγωνο που σχηματίζεται από φθiνουσα όψη
Εξάγωνο που σχηματίζεται από αύξουσα όψη
Εξάγωνο που σχηματίζεται από φθίνουσα όψη

Όπως παρατηρούμε, στη σειρά αξιολόγησης έχει ληφθεί υπόψη κατά πόσον ο σχηματισμός των όψεων γίνεται σύμφωνα ή αντίθετα με τη φορά των ζωδίων. (Βλ. Ωριαία αστρολογία-Τα χαμένα κλειδιά σελ. 134-136)

Επιπλέον, πρέπει να θυμόμαστε ότι, στην ελληνική αστρολογία, η θετική ή αρνητική επιρροή μιας όψης καθορίζεται από την κατάσταση των πλανητών που τη διαμορφώνουν, και όχι από το είδος της γωνίας την οποία σχηματίζουν. Έτσι, μια όψη τετραγώνου, που σχηματίζεται από ευμενή και ισχυρό πλανήτη, μπορεί να προωθήσει τη λύση της υπόθεσης, ενώ ένα τρίγωνο, που σχηματίζεται από προσβαλλόμενο πλανήτη, ενδέχεται να φέρει δυσμενείς εξελίξεις. Το ίδιο συμβαίνει, βέβαια, και με τις συνόδους. Όλα εξαρτώνται από τις θεμελιώδεις δυνάμεις που έχουν να παρουσιάσουν οι εμπλεκόμενοι στην όψη πλανήτες.

Τετράγωνο με Κρόνο από τον Αιγόκερω = καλό
Τρίγωνο με Δία από την Παρθένο = κακό
Τετράγωνο με Άρη από το Σκορπιό = καλό
Σύνοδος με ισχυρό πλανήτη = καλό
Σύνοδος με προσβαλλόμενο πλανήτη = κακό

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

*Απαγορεύεται η χρήση, αναδημοσίευση ή αντιγραφή πινάκων, καθώς υπόκεινται στον Νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved