Κανόνες από την Αστρολογία επιλογής: Αγορά κατοικίας

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να αγοράσεις ένα ακίνητο;

Κανόνες από την Αστρολογία επιλογής: Αγορά κατοικίας

Astrologia Restorata, σελ. 146-147

agora spitiou

- Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος είναι ο αγοραστής, αντιπροσωπεύεται από τον Ωροσκόπο, τον κυβερνήτη του και την Σελήνη. Στον Ωροσκόπο πρέπει να τοποθετηθεί σταθερό ζώδιο.

- Ο 7ος οίκος αντιπροσωπεύει τον πωλητή. Ο κυβερνήτης του 7ου και ο πρώτος πλανήτης με τον οποίο η Σελήνη σχηματίζει συγκλίνουσα όψη αντιπροσωπεύουν επίσης τον πωλητή. Ο κυβερνήτης του 7ου πρέπει να κάνει συγκλίνουσα όψη ή να βρίσκεται σε υποδοχή με τον κυβερνήτη του ωροσκόπου. Αν υπάρχουν κακοποιοί ή αδύνατοι πλανήτες στον 7ο οίκο, μπορεί να υπάρξουν απογοητεύσεις ή κακές προθέσεις από τα άτομα που εκπροσωπούνται από αυτόν τον οίκο.

- Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ο πωλητής σημειοδοτείται από τον 1ο οίκο και τη Σελήνη και ο αγοραστής από τον 7ο οίκο.

- Ο 4ος οίκος και ο κυβερνήτης του αντιπροσωπεύουν την γη ή το οίκημα που είναι προς αγορά ή πώληση. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πλανήτες μέσα στον 4ο οίκο και τη Σελήνη.

Πρέπει οπωσδήποτε να ενδυναμωθεί ο 4ος οίκος, ο κυβερνήτης του και οι πλανήτες μέσα σ' αυτόν. Προτείνεται η ακμή του 4ου οίκου να είναι στον Ταύρο, το Λέοντα ή τον Υδροχόο. Επίσης, να προσεχθεί ο κυβερνήτης του 4ου να μην καίγεται και να βρίσκεται ανατολικά του Ήλιου.

- Θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας δυνατός Δίας ή Αφροδίτη στον Ωροσκόπο ή τον 4ο οίκο, ενώ τα φώτα θα πρέπει να σχηματίζουν εξάγωνο ή τρίγωνο με τον Ωροσκόπο και τον 4ο οίκο ή τουλάχιστον με τον έναν από αυτούς ή και με τον κυβερνήτη του Ωροσκόπου, αν βέβαια αυτό είναι δυνατό.

- Οι πύρινοι πλανήτες (Ήλιος, Άρης) δεν πρέπει να υπάρχουν στον 4ο οίκο ή να τον κυβερνούν, ιδιαίτερα όταν δεν έχουν καθόλου όψεις με ευμενείς.

- Αν ο κυβερνήτης του 4ου βρεθεί σε υδάτινο ζώδιο ή σε ζώδιο με κρύα και υγρή φύση, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να μη δέχεται όψη από τον Κρόνο, διότι θα προκύψουν προβλήματα κρύου ή υγρασίας στο σπίτι ή το οικόπεδο.

- Σε θέματα που αφορούν γη ή κτήμα (σπίτι, χωράφι, οικόπεδο), η Αφροδίτη, ο Δίας, ο κυβερνήτης και το ζώδιο του 4ου οίκου ή κάποιος άλλος πλανήτης που έχει θεμελιώδεις δυνάμεις στον 4ο σημειοδοτούν πρόσφορο και γόνιμο έδαφος και πολύ καλό οίκημα.

- Ο 10ος, ο κυβερνήτης του και οι πλανήτες μέσα σ' αυτόν αντιπροσωπεύουν, όπως γνωρίζουμε, την τιμή και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ιδιοκτησία.

- Πρέπει να είναι σίγουρο ότι δεν προσβάλλεται ο κυβερνήτης του 10ου με κακές όψεις και ότι δεν στερείται θεμελιωδών δυνάμεων.

-Αν είναι δυνατόν, η Σελήνη πρέπει να τοποθετηθεί στον Καρκίνο ή τον Ταύρο, σε ευνοϊκό οίκο, και με καλές όψεις προς τον Ωροσκόπο και τους κυβερνήτες του 4ου και του 2ου οίκου.

- Ο Κλήρος της Τύχης, ο 4ος οίκος, η Σελήνη και οι πλανήτες που τους εξουσιάζουν πρέπει να είναι ενδυναμωμένοι. Βεβαιωθείτε ότι δεν προσβάλλονται και δεν κάνουν όψεις με τους δυσμενείς -ιδιαίτερα με τον Άρη- ότι δεν είναι ανάδρομοι, σε αδυναμία ή πτώση, κατά περίπτωση. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις ότι σύντομα θα υπάρξει οριστική απώλεια του ακινήτου ή της γης.

- Οι κυβερνήτες των γωνιακών οίκων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ανάδρομοι, όπως επίσης και οι κυβερνήτες του 9ου και του 11ου. Να δοθεί μεγάλη προσοχή, ώστε να μην τοποθετηθούν ο Άρης, ο Κρόνος ή αδύνατοι πλανήτες στους γωνιακούς οίκους, διότι φέρνουν προβλήματα και δυσκολίες.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved