Ο Δικαστής

Από τι αντιπροσωπεύεται σε έναν ωριαίο χάρτη

Ο Δικαστής

(C.A., βιβλίο 2ο, σελ. 374)

dikastis

Ο δικαστής αντιπροσωπεύεται από το 10ο οίκο.

- Αν βρεθεί ο σημειοδότης του 10ου να είναι ορθόδρομος και να έχει όψη με τους σημειοδότες του μηνυτή και του μηνυόμενου, σημαίνει ότι ο δικαστής θα προχωρήσει σύμφωνα με το νόμο και θα προσπαθήσει να δώσει σύντομα λύση και απόφαση. Αν, όμως, ο κυβερνήτης του δικαστή είναι ανάδρομος, είναι ένδειξη ότι δεν θα προχωρήσει σύμφωνα με το νόμο, θα καθυστερήσει τη δίκη και θα την παρατείνει διαρκώς. Το ίδιο θα συμβεί αν ο κυβερνήτης του 1ου αποχωρίζεται από όψη με τον κυβερνήτη του 7ου ή ο κυβερνήτης του 7ου αποχωρίζεται από τον κυβερνήτη του 1ου.

- Αν ένας από τους σημειοδότες είναι σε σύνοδο με τον Ήλιο, τότε "καίγεται", εκτός αν βρίσκεται στην καρδιά του Ήλιου, οπότε είναι πολύ δυνατός.

- Αν ο κυβερνήτης του 1ου έχει καλή όψη με τον κυβερνήτη του 10ου, ο μηνυτής θα προσπαθήσει να πλησιάσει το δικαστή για να τον επηρεάσει ή να τον δωροδοκήσει, προκειμένου να αποφανθεί υπέρ αυτού. Αν όμως ο κυβερνήτης του 10ου είναι ελαφρύτερος και κάνει συγκλίνουσα όψη με τον κυβερνήτη του 1ου, τότε ο δικαστής θα αποφανθεί σαφώς υπέρ του μηνυτή, αν και δεν θα έχει προηγηθεί καμία συνεννόηση μεταξύ τους. Το ίδιο θα συμβεί με το μηνυόμενο, αν ο κυβερνήτης του 10ου σχηματίζει συγκλίνουσα όψη με τον κυβερνήτη του 7ου.

- Αν ο κυβερνήτης του 10ου έχει υποδοχή με τον κυβερνήτη του 2ου, τότε ο δικαστής έχει δεχτεί την "προσφορά" του μηνυτή. Αν όμως η υποδοχή συμβαίνει με τον κυβερνήτη του 8ου, τότε ο δικαστής έχει "επηρεαστεί" από το μηνυόμενο.

- Αν ο κυβερνήτης του 10ου είναι στο10ο και στο δικό του ζώδιο, ο δικαστής θα κρίνει δίκαια και έντιμα, εκτός κι αν ο πλανήτης που τον αντιπροσωπεύει είναι ο Κρόνος.

- Αν ο κυβερνήτης του 10ου βρίσκεται μόνο στα δικά του όρια ή τη δική του τριπλότητα, χωρίς άλλες θεμελιώδεις δυνάμεις, ο δικαστής θα δικάσει την υπόθεση χωρίς να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το αποτέλεσμα.

- Εάν ένας πλανήτης είναι τοποθετημένος στο 10ο οίκο, χωρίς θεμελιώδεις δυνάμεις ή χωρίς καμία υποδοχή με τον κυβερνήτη του 10ου, σημαίνει ότι οι δύο πλευρές δεν θα μείνουν ευχαριστημένες από το αποτέλεσμα· και οι δύο αντίδικοι θα φοβούνται τον δικαστή και θα προτιμούσαν να υπήρχε άλλος στη θέση του, από τον οποίο θα έμεναν περισσότερο ικανοποιημένοι.

- Εάν ο δικαστής σημειοδοτείται από τον Κρόνο, τότε αυτός δεν θα κρίνει σωστά, όπως θα όφειλε· και αν παράλληλα ο Δίας, η Αφροδίτη, ο Ήλιος, ο Ερμής ή η Σελήνη κάνουν οποιαδήποτε όψη με τον Κρόνο -εκτός από αντίθεση- ο δικαστής θα κατηγορηθεί για κακοδικία, αλλά σύντομα όλα θα ξεκαθαρισθούν και θα δικαιωθεί για την κρίση του.

- Η δυσφήμηση του δικαστή θα είναι χειρότερη εάν ο Άρης τείνει σε αντίθεση με τον Κρόνο, εκτός αν ο Άρης βρίσκεται σε σύνοδο με τον Κρόνο στον Αιγόκερω, οπότε το σκάνδαλο και η δυσφήμηση δεν θα πάρουν μεγάλες διαστάσεις.

Αγωγές κατά τον Henry Coley

( A key to the Whole Art of Astrology, βιβλίο 2ο, σελ. 205 )

  • Ο δυνατότερος από τους σημειοδότες κερδίζει τη δίκη.
  • Αν οι σημειοδότες και των δύο αντιδίκων κάνουν όψεις με ευμενείς πλανήτες, οι διαφορές τους μπορεί να λυθούν με τη μεσολάβηση φίλων.
  • Αν οι δύο σημειοδότες τείνουν σε εξάγωνο ή τρίγωνο ή έχουν αμοιβαία υποδοχή μεταξύ τους, είναι ισχυρή ένδειξη ότι οι αντίδικοι θα συμφωνήσουν χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων.

- Αν ο κυβερνήτης του 10ου κάνει καλή όψη με τον κυβερνήτη του 1ου, σημαίνει ότι ο δικαστής θα διατίθεται ευμενώς προς τον μηνυτή.

- Αν η Σελήνη είναι τοποθετημένη στον 11ο οίκο ή τον κυβερνά και σχηματίζει τρίγωνο ή εξάγωνο με τον κυβερνήτη του 1ου, σημαίνει ότι οι ένορκοι διατίθενται ευμενώς προς τον μηνυτή.

- Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τον κυβερνήτη του 7ου οίκου.

- Αν ο κυβερνήτης του 2ου είναι δυνατότερος από τον κυβερνήτη του 8ου, σημαίνει ότι ο μηνυτής είναι πιο εύπορος από το μηνυόμενο ή είναι αυτός που θα έχει το μεγαλύτερο κέρδος από τη δίκη.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved