Φόνος ή θάνατος αγνοουμένων προσώπων

Ενδείξεις θανάτου

Φόνος ή θάνατος αγνοουμένων προσώπων

(C.A., σελ. 151-152 & 404-412

(Doctrίne of Horary Questions, σελ. 244-245).

Για να δοθεί ουσιαστική λύση σ' αυτό το είδος των ερωτήσεων πρέπει πρώτα να έχει κατανοηθεί σε βάθος η σχέση του ερωτώντας με το αγνοούμενο πρόσωπο, έτσι ώστε να γίνει η σωστή επιλογή των οίκων. Για παράδειγμα, εάν ο αγνοούμενος είναι ο αδελφός του ερωτώντας, ως σημειοδότη του θα πάρουμε τον κυβερνήτη του 3ου οίκου· αν είναι το παιδί του, τον κυβερνήτη του 5ου· αν είναι υπάλληλός του, τον κυβερνήτη του 6ου, κ.ο.κ.

Μοναδική εξαίρεση είναι όταν ο ερωτών δεν γνωρίζει καθόλου τον αγνοούμενο, οπότε ο τελευταίος τοποθετείται αυτόματα στον 1ο οίκο.

Από το C.A. επιλέχθηκαν κάποια από τα αστρολογικά αποφθέγματα που σημειοδοτούν θάνατο ή μη ενός αγνοούμενου ατόμου:

- Ο κυβερνήτης του Ωροσκόπου θεωρείται σημαντικότερος της Σελήνης, καθώς αντιπροσωπεύει τη ζωή και το σώμα του ενδιαφερόμενου.

Όταν η ερώτηση είναι γενική και αναφέρεται σε αγνοούμενο που δεν γνωρίζουμε προσωπικά, τότε αυτός αντιπροσωπεύεται από τον πρώτο οίκο και τον κυβερνήτη του, με συγκυβερνήτη του την Σελήνη.

- Αν ο κυβερνήτης του 1ου κάνει όψη με τον κυβερνήτη του 8ου και υπάρχει αμοιβαία υποδοχή μεταξύ τους, είναι ένδειξη θανάτου.

- Οι γωνιακοί σημείοδότες δεν δηλώνουν θάνατο, αλλά δείχνουν κράση δυνατή και μακροζωία, ενώ οι σημειοδότες σε κατιόντες οίκους είναι σημαντική ένδειξη θανάτου.

- Όταν ο κυβερνήτης του ωροσκόπου σχηματίζει όψη με τον κυβερνήτη του 8ου ή καίγεται από τον Ήλιο, έχουμε τις σημαντικότερες ενδείξεις θανάτου. Εάν η Σελήνη προσβάλλεται, αλλά ο κυβερνήτης του ωροσκόπου είναι δυνατός, είναι απίθανο να υπάρξει θάνατος.

- Ο τρόπος του θανάτου κρίνεται από τον κυβερνήτη του όγδοου ή από έναν πλανήτη στην ακμή του όγδοου ή από τον πλανήτη που προσβάλλει τον ωροσκόπο ή από κάποιο πλανήτη που έχει θεμελιώδης τίτλους στον 8ο. Οι ευμενείς πλανήτες σημειοδοτούν έναν ήπιο και ήσυχο θάνατο, ενώ οι δυσμενείς βίαιο θάνατο ή από αρρώστια. Το ζώδιο που βρίσκεται ο πλανήτης δείχνει το μέρος του σώματος που θα νοσήσει, ενώ η φύση του πλανήτη, το είδος της αρρώστιας.

- Αν ο κυβερνήτης του 1ου, η Σελήνη, ο κυβερνήτης του 8ου ή ένας πλανήτης μέσα στον 8ο συνδέονται με στενή σύνοδο ή άλλη όψη μεταξύ τους, είναι ενδείξεις ότι το αγνοούμενο πρόσωπο έχει πεθάνει, είναι ετοιμοθάνατο ή πολύ άρρωστο.

-Αν η Σελήνη, ο κυβερνήτης του 1ου και ο κυβερνήτης του 8ου βρίσκονται σε αντίθεση, στους άξονες 2ου-8ου ή 6ου-12ου οίκου, είναι επίσης ενδείξεις ότι το αγνοούμενο πρόσωπο είναι πεθαμένο είτε είναι πολύ άρρωστο, σχεδόν ετοιμοθάνατο.

- Αν υπάρχει μεταφορά φωτός από τον κυβερνήτη του 1ου στον κυβερνήτη του 8ου οίκου, είναι ένδειξη θανάτου.

- Αν υπάρχει μεταφορά φωτός από τον κυβερνήτη του 8ου στον 1ο, αυτό σημαίνει επίσης θάνατο.

- Ο κυβερνήτης του 8ου τοποθετημένος στον 1ο ή ο κυβερνήτης του 1ου και η Σελήνη στον 4ο, είναι σοβαρές ενδείξεις ότι το αγνοούμενο πρόσωπο είναι νεκρό.

- Αν ο κυβερνήτης του 1ου σχηματίζει δυσμενή αποκλίνουσα όψη με τον κυβερνήτη του 6ου, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι το απόν πρόσωπο πρόσφατα ήταν πολύ άρρωστο.

- Αν ο κυβερνήτης του 1ου σχηματίζει αποχωρίζουσα κακή όψη με τον κυβερνήτη του 8ου, το απόν πρόσωπο κινδύνεψε πρόσφατα να πεθάνει ή είναι νεκρό.

- Αν ο κυβερνήτης του 1ου αποχωρίζεται με κακή όψη από τον κυβερνήτη του 12ου, σημαίνει ότι ο αγνοούμενος έχει ψυχολογικά προβλήματα και διακατέχεται από το φόβο σύλληψης και φυλάκισης.

- Αν ο κυβερνήτης του 2ου αποχωρί­ζεται από τον κυβερνήτη του 8ου, ο αγνοούμενος έχει οικονομικά προβλήματα.

- Αν ο κυβερνήτης του 1ου αποχωρίζεται από τον κυβερνήτη του 7ου, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο αγνοούμενος έχει εμπλακεί σε καβγάδες, λογομαχίες και αντιθέσεις.

- Αν ο σημειοδότης του αγνοουμένου αποχωρίζεται από τον κυβερνήτη του 3ου ή του 9ου οίκου, έχουν βρεθεί εμπόδια κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Αν πρόκειται για θαλάσσια ταξίδια, τα προβλήματα πιθανόν προέρχονται από θαλασσοταραχή και κακές καιρικές συνθήκες. Σε ταξίδια διά ξηράς θα παρουσιαστούν προβλήματα από κακοποιούς, κλέφτες κ.λπ.

- Αν η Σελήνη ή ο σημειοδότης του αγνοουμένου βρίσκεται στο 12o παράγωγό του οίκο σε σύνοδο με κακοποιό πλανήτη, καθώς επίσης αν ο κυβερνήτης του αγνοουμένου βρίσκεται στον αρχικό 12o οίκο σε όψη τετραγώνου ή αντίθεσης με δυσμενή πλανήτη ή, ακόμη, αν τα φώτα προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, σημαίνει ότι ο αγνοούμενος έχει πεθάνει.

- Αν διαπιστωθεί ότι ο αγνοούμενος είναι ζωντανός και περιμένετε νέα του, ψάξτε στην αστρολογική εφημερίδα και βρείτε πότε ο κυβερνήτης του 11ου και του 1ου θα έλθουν σε όψη τριγώνου ή εξαγώνου και τότε, γύρω απ' αυτήν την περίοδο, αν όχι την ίδια μέρα, θα μάθετε νέα του. Επίσης, κοιτάξτε, αν η Σελήνη σχηματίζει συγκλίνουσα όψη τριγώνου ή εξαγώνου με τον κυβερνήτη του 1ου οίκου. Αν ισχύει αυτό, δείτε πόσες μοίρες χρειάζονται για να γίνει ακριβής η όψη. Για κάθε μοίρα σε παρορμητικά ζώδια δώστε μία μέρα, σε μεταβλητά, μια εβδομάδα και σε σταθερά, ένα μήνα.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved