Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

Σύνταξη και καταγραφή αστρολο­γικών αποφθεγμάτων που αφορούν σε ποικίλους τομείς της ανθρώπινης ζωής

Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω από συγκεκριμένες αστρολογικές συνθήκες, κάθε φορά. Τα επαναλαμβανόμενα αυτά αποτελέσματα τους οδήγησαν στη σύνταξη και καταγραφή αστρολο­γικών αποφθεγμάτων που αφορούν σε ποικίλους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Έτσι, σήμερα, έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε και να θέσου­με σε εφαρμογή όλους αυτούς τους αστρολογικούς κανόνες που κληρονο­μήσαμε.

Η μακροχρόνια μελέτη και έρευνα της πλούσιας βιβλιογραφίας που έχουμε στη διάθεσή μας από τους αρχαίους αλλά και τους νεότερους ερευνητές, μας επέτρεψε να επιλέξουμε τα αστρολογικά πορίσματα που καλύπτουν τους σημαντικότερους και πιο ενδιαφέροντες τομείς της ζωής μας. Η επιλο­γή των αποφθεγμάτων αυτών έγινε με κριτήριο την αποδεδειγμένη αποτε­λεσματικότητά τους. Δεν ήταν πρακτικά δυνατό να μεταφερθεί το σύνολό τους σ' αυτές τις σελίδες γι' αυτό -στην περίπτωση που ο αναγνώστης δεν καλύπτεται- θα ήταν καλό να ανατρέξει και στα πρωτότυπα κείμενα. Αξίζει, πράγματι, να προσπαθήσει κάποιος να εφαρμόσει στην πράξη όσα ακο­λουθούν: θα μείνει κατάπληκτος με τη δυνατότητα προσαρμογής τους σε θέματα στης σημερινής εποχής.

Το κεφάλαιο, λοιπόν, που ακολουθεί, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει γίνει "πριν από σας, για σας", με την ελπίδα ότι τα θέματά του θα καλύψουν σε μεγάλο βαθμό τις αστρολογικές αναζητήσεις σας.

Αποφθέγματα για τις σχέσεις και το γάμο

apofeugmata gamos

Ο Ήλιος, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος είναι οι γενικοί και φυσικοί σημειοδότες των ανδρών. Ο Άρης δείχνει τους νεότερους σε ηλικία, ενώ ο Κρόνος τους πιο ηλικιωμένους. Η Σελήνη και η Αφροδίτη είναι γενικοί σημειοδότες των γυναικών.

Στις σελίδες 302-319 του C.A. υπάρχουν καταγραμμένοι οι κανόνες που αφορούν στο γάμο, τις σχέσεις και τα παιδιά, οι οποίοι προέρχονται από μια εργασία του ΑΙ Kindi.

Θα πραγματοποιηθεί ο γάμος; (C.A., βιβλίο 2ο, σελ. 303)

- Όταν ο κυβερνήτης του 1ου οίκου σχηματίζει συγκλίνουσα όψη με τον κυβερνήτη του 7ου ή, όταν ο κυβερνήτης του 7ου οίκου τείνει σε όψη με τον κυβερνήτη του 1ου, τότε ο γάμος θα πραγματοποιηθεί.

- Όταν η Σελήνη τείνει σε όψη με την Αφροδίτη και επιπλέον η Αφροδίτη και η Σελήνη είναι δυνατές, γρήγορες και με θεμελιώδεις τίτλους, ο γάμος θα πραγματοποιηθεί.

- Όταν η Αφροδίτη έχει όψη με τον Ήλιο και ο Ήλιος έχει θεμελιώδεις

τίτλους στον Ωροσκόπο ή σχηματίζει όψη με τον κυβερνήτη του οίκου στον οποίο είναι τοποθετημένος, είναι επίσης ένδειξη ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί.

- Όταν, όμως, οι σημειοδότες πλανήτες σχηματίζουν όψη μεταξύ τους από κατιόντες οίκους, ιδιαίτερα αν οι κυβερνήτες τους δεν βρίσκονται σε όψη, σημαίνει ότι αρχικά υπάρχουν ευοίωνες προοπτικές αλλά στο τέλος θα υπάρξουν προβλήματα και καθυστερήσεις που ίσως γίνουν αιτία ακύρωσης του γάμου.

- Όταν ο Ήλιος, η Σελήνη, η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης του 7ου οίκου και ο κυβερνήτης του 1ου είναι γωνιακοί και συνδέονται μεταξύ τους με οποιον­δήποτε τρόπο ή οι κυβερνήτες αυτών των πλανητών κάνουν όψη μεταξύ τους, σημαίνει ότι ο γάμος θα πραγ­ματοποιηθεί. Αν η όψη των πλανητών αυτών είναι τετράγωνο ή αντίθεση, σημαίνει ότι ο γάμος αρχικά θα αναβληθεί, αλλά στο τέλος θα ολοκληρωθεί, και μάλιστα με τη συναίνεση όλων των πλευρών.

Πώς βλέπουμε ποιος αγαπάει ποι­ον, πιο πολύ

(C.A., βιβλίο 2ο, σελ. 305)

- Αν ο κυβερνήτης του 7ου βρίσκεται τοποθετημένος στον 1ο, τότε αυτός που αντιπροσωπεύεται από τον 7ο οίκο αγαπά πιο πολύ τον άλλο. Το ίδιο ισχύει αν ο κυβερνήτης του 1ου βρεθεί τοθετημένος στον 7ο οίκο. Η ερμηνευτική εμπειρία που αποκτήθηκε από χάρτες σχετικούς με παρόμοιες περιπτώσεις δηλώνει πως, όταν ο σημειοδότης του 1ου οίκου (του ερωτώντος) βρίσκεται στον 7ο ή το αντίστροφο, μπορεί επιπλέον να σημαίνει ότι εκείνος που σημειοδοτείται από τον πλανήτη αυτόν προσκολλάται στο άλλο άτομο από ανασφάλεια.

-Αν ο κυβερνήτης του 7ου είναι μέσα στον 7ο, ιδίως αν βρίσκεται σε έξαρση ή στο δικό του ζώδιο, σημειοδοτεί έναν άνθρωπο που σκέπτεται μόνο τον εάυτό του, ελάχιστα τους άλλους και επιλέον δεν έχει καμιά διάθεση για γάμο

-Αν ο σημειοδότης του ατόμου το οποίο ποθεί ο ερωτών, δεν βρεθεί σε όψη με τον σημειοδότη του ερωτώντος, τότε το άτομο αυτό αγαπά κάποιον άλλον ή δεν επιθυμεί καθόλου να αποκτήσει σχέσεις με τον ερωτώντα.

Ακύρωση του γάμου

(C.A., βιβλίο 2ο, σελ. 305)

Όταν ένας δυσμενής πλανήτης παρεμβαίνει με το φαινόμενο της παρεμπόδισης ή της ματαίωσης στη συγκλίνουσα όψη μεταξύ των δύο σημειοδοτών, είναι μια σοβαρή ένδειξη ακύρωσης του γάμου.

-Αν η παρεμπόδιση γίνεται από το σημειοδότη του 2ου οίκου, τότε η ακύρωση του γάμου οφείλεται σε οικονομικούς λόγους.

-Αν γίνεται από το σημειοδότη του 3ου, σημαίνει ότι παρεμβαίνουν τα αδέλφια

και ακυρώνουν το γάμο ή χαλάνε τη σχέση. Το ίδιο μπορεί να συμβεί εξαιτίας κάποιων γειτόνων ή της μεσολάβησης ταξιδιών.

- Αν η παρεμπόδιση γίνεται από το σημειοδότη του 4ου οίκου, τότε κάποιος από τους γονείς ή δεν συμφωνεί με το γάμο ή δεν θα κληροδοτήσει κτήματα ή ακίνητη περιουσία.

-Αν γίνεται από το σημειοδότη του 5ου, τότε το εμπόδιο στο γάμο θα προέλθει από τα παιδιά ή ό,τι έχει σχέση με αυτά, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο θέμα με το οποίο συνδέεται ο οίκος αυτός. Αν υπάρχει πρόβλημα στειρότητας ή αν υπάρχουν ήδη παιδιά από άλλο γάμο, θα υπάρξει επίσης πρόβλημα. Εξάλλου, είναι πιθανό ο ένας από τους δύο συζύγους να είναι επιρρεπής στα γλέντια, τις διασκεδάσεις και την πολυτέλεια.

-Αν γίνεται από το σημειοδότη του 6ου, τότε πιθανώς θα προκύψουν προβλήματα από ασθένειες, από τους συγγενείς του πατέρα ή από κάποιους υπαλλήλους.

-Αν γίνεται από το σημειοδότη του 7ου, τότε κάποιος συνεργάτης, ένας φανερός εχθρός, ένας πρώην εραστής ή μια δικαστική διαμάχη θα είναι τα πιθανά εμπόδια.

- Αν η παρεμπόδιση γίνεται από το σημειοδότη του 8ου οίκου, τότε υπάρχουν φόβοι για θάνατο του ερωτώντας. Επίσης, εμπόδιο στο γάμο μπορεί να αποτελέσουν τα μη ικανοποιητικά περιουσιακά στοιχεία του ενός εκ των συζύγων.

-Αν γίνεται από το σημειοδότη του 9ου, τότε τα εμπόδια σε μια σχέση ή γάμο θα οφείλονται σε κάποιους συγγενείς ή σε θρησκευτικούς λόγους ή σε ένα μακρινό ταξίδι που πρέπει να κάνει ο ερωτών.

- Αν γίνεται από το σημειοδότη του 10ου, τότε το εμπόδιο θα προέλθει από τον πατέρα του ενός ή τη μητέρα του άλλου, ή από κάποιο σημαντικό πρόσωπο που διαθέτει εξουσία.

- Αν η παρεμπόδιση γίνεται από το σημειοδότη του 11ου οίκου, τότε αυτοί που θα φέρουν εμπόδια θα είναι κάποιοι φίλοι που δεν βλέπουν με "καλό μάτι" αυτό το δεσμό ή το γάμο και θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να τον ματαταιώσουν.

-Αν γίνεται από το σημειοδότη του 12ου, τότε υπάρχουν πολλές μυστικές ή υπόγειες ενέργειες που δημιουργούν προβλήματα και ποτέ δεν θα γίνει γνωστή η πραγματική αιτία που χάλασε η σχέση ή ο γάμος

Αγοραπωλησίες

(C.A., βιβλίο 2ο, σελ. 204-209)

apofeugmata agorapwlisia

Όπως γνωρίζουμε, ο ερωτών αντιπροσωπεύεται από τον Ωροσκόπο, τον κυβερνήτη του Ωροσκόπου και τη Σελήνη. Ο πλανήτης που τυχόν βρίσκεται στον 1ο οίκο βοηθά στην περιγραφή του ερωτώντος. Σε περιπτώσεις αγοραπωλησιών, όταν αγοραστής είναι ο ερωτών, ο πωλητής σημειοδοτείται από τον 7ο οίκο, από τον κυβερνήτη του, καθώς και από τον πλανήτη προς τον οποίο η Σελήνη τείνει σε όψη. Είναι ευνόητο πως όταν ο ερωτών είναι ο πωλητής θα αντιπροσωπεύεται από τον 1ο οίκο και ο αγοραστής από τον 7ο.

Η ακίνητη περιουσία σημειοδοτείται από τον 4ο οίκο και από όποιον πλανήτη βρίσκεται τοποθετημένος εκεί, καθώς και από τη Σελήνη και τον κυβερνήτη του 4ου οίκου, οι οποίοι πλανήτες που αντιπροσωπεύουν την, προς αγορά ή πώληση, ακίνητη περιουσία.

Η τιμή αγοράς ή πώλησης σημειοδοτείται πάντοτε από το 10ο οίκο και τον κυβερνήτη του, καθώς και από οποιονδήποτε πλανήτη βρεθεί τοποθετημένος εκεί. Οι πλανήτες αυτοί και η κατάστασή τους μέσα στο χάρτη θα δείξουν αν η τιμή θα είναι ακριβή ή φθηνή, ανεξάρτητα από την τιμή που ορίστηκε αρχικά.

-Αν ο κυβερνήτης του 1ου σχηματίζει αρμονική όψη με τον κυβερνήτη του

7ου και ειδικά αν ο κυβερνήτης του 7ου είναι αυτός που κάνει συγκλίνουσα όψη με τον κυβερνήτη του 1ου, τότε αυτός που αντιπροσωπεύεται από τον 7ο - αγοραστής ή πωλητής- έχει σοβαρές προθέσεις και σκοπεύει να ολοκλη­ρώσει την αγοραπωλησία διαπραγ­ματευόμενος με τον ερωτώντα.

- Αν οι σημειοδότες πλανήτες πραγματοποιούν συγκλίνουσα όψη μεταξύ τους ή έχουν μεταφορά φωτός ή όψη συνόδου και είναι δυνατοί από θεμελιώδεις δυνάμεις, τότε και οι δύο πλευρές θα ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις της αγοραπωλησίας με ελάχιστη προσπάθεια. Στην περίπτωση που η συγκλίνουσα όψη των δύο σημειοδοτών ή η μεταφορά φωτός γίνεται με τετράγωνο ή αντίθεση, οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν τελικά, αλλά αφού περάσει αρκετός χρόνος.

Ο αγοραστής

Αν ο ερωτών είναι ο υποψήφιος αγοραστής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αγορά ενός ακινήτου (οικόπεδο, σπίτι), θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

- Ο κυβερνήτης του 1ου ή η Σελήνη να σχηματίζει συγκλίνουσα όψη με τον κυβερνήτη του 4ου.

- Ο κυβερνήτης του 4ου ή η Σελήνη να σχηματίζει συγκλίνουσα όψη με τον κυβερνήτη του 1ου.

- Ο κυβερνήτης του 4ου να τείνει σε όψη προς τον κυβερνήτη του 1ου και να τον υποδέχεται σε έναν από τους θεμελιώδεις τίτλους τους.

- Ο κυβερνήτης του 4ου να βρίσκεται τοποθετημένος στον 1ο οίκο.

Ο πωλητής

- Αν ο ερωτών είναι ο πωλητής, τότε ο 7ος οίκος αντιπροσωπεύει τον αγορα­στή και η πώληση θα φανεί από τη σχέση που έχει ο 4ος με τον 7ο οίκο.

Η Σελήνη

Σε ερωτήσεις σχετικές με ακίνητη περιουσία, η Σελήνη δείχνει ποιος θα κερδίσει από την εμπορική συναλλαγή.

- Αν η Σελήνη βρεθεί τοποθετημένη στον 1ο οίκο, επωφελείται ο ερωτών.

- Αν η Σελήνη βρεθεί τοποθετημένη στον 7ο οίκο επωφελείται ο "άλλος", ανεξάρτητα αν είναι ο αγοραστής ή ο πωλητής.

Αν βρεθεί δυσμενής πλανήτης στον 7ο οίκο προσέξτε τα συμβόλαια.

- Αν ο ερωτών είναι ο πωλητής και η Σελήνη βρίσκεται στον 8ο οίκο, ο οποίος αντιπροσωπεύει τα χρήματα των άλλων, σημαίνει ότι οι υποψήφιοι αγοραστές είναι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που θα χειριστούν τα χρήματά τους και δύσκολα θα τα διαθέσουν στον πωλητή.

- Αν ο ερωτών είναι ο αγοραστής και η Σελήνη είναι τοποθετημένη στον 8ο οίκο, δείχνει άνεση πληρωμής του ερωτώντος προς τον πωλητή.

Γενικά, η Σελήνη δείχνει προς τα πού θα... πάνε τα χρήματα σε μια εμπορική συναλλαγή.

Πώς βλέπουμε αν η τιμή θα είναι ακριβή ή φθηνή

Η τιμή φαίνεται από τον κυβερνήτη 10ου.

  • Αν βρεθεί ο κυβερνήτης του 10ου γωνιακός ορθόδρομος και δυνατός, με θεμελιώδεις τίτλους, τότε η τιμή θα είναι ακριβή.
  • Αν ο κυβερνήτης του 10ου βρεθεί σε κατιόντα οίκο, ανάδρομος, αργός ή προσβεβλημένος, τότε η τιμή ‘’πέφτει’’.

Αποφθέγματα για αγοραπωλησίες τον Δωρόθεο της Σιδώνας

(Πεντάτευχος, ­βιβλίο 5ο, κεφ. 9, στίχοι 1-7, σελ. 268)

Ο Δωρόθεος στο 5o βιβλίο αναφέρεται στα θέματα που αφορούν αγορά ή πώληση κατοικίας, χτίσιμο κατοικίας, αγορά ή ενοικίαση γης, αγορά ζώων κ.ά. Εδώ, παρατίθεται μια μικρή επιλογή των αποφθεγμάτων αυτών.

  1. Αν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε κάτι, ελέγξτε την κίνηση της Σελήνης. Ο πλανήτης προς τον οποίο η Σελήνη τείνει σε όψη δείχνει τον αγοραστή και την τιμή, ενώ ο πλανήτης από τον οποίο η Σελήνη αποχωρίζεται δείχνει τον πωλητή. Η Σελήνη δηλώνει πού πωλείται ή αγοράζεται το προϊόν.
  2. Έτσι, εξετάζετε την κατάσταση της Σελήνης, τον πλανήτη από τον οποίο αποχωρίζεται και τον πλανήτη προς τον οποίο τείνει σε όψη.
  3. Αν βρείτε τους δυσμενείς Άρη και Κρόνο σε σύνοδο ή άλλη όψη με τη Σελήνη ή με τον πλανήτη προς τον οποίο η Σελήνη σχηματίζει συγκλίνουσα ή αποκλίνουσα όψη, τότε, το θέμα που χειρίζονται η Σελήνη και οι πλανήτες με τους οποίους έχει όψη θα συναντήσει εμπόδια και δυσκολίες στην πραγματοποίησή του.
  4. Αν οι ευνοϊκοί πλανήτες Αφροδίτη και Δίας σχετίζονται με τη Σελήνη με τον τρόπο που περιγράφηκε μόλις για τους δυσμενείς, τότε το θέμα της αγοραπωλησίας θα έχει επιτυχή κατάληξη.

Ο Δωρόθεος παραθέτει επίσης και μερικά αποφθέγματα που αφορούν στη διαμόρφωση της τιμής ενός αγαθού, σύμφωνα με την κατάσταση της Σελήνης:

  1. Αν η Σελήνη βρίσκεται στην περιοχή του Βόρειου Δεσμού και σε γέμιση, τότε η τιμή θα είναι ακριβή.
  2. Αν η Σελήνη είναι κοντά στο Νότιο Δεσμό, η τιμή θα είναι φθηνή.
  3. Από την πανσέληνο μέχρι το τρίτο τέταρτο ευνοείται ο αγοραστής.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved