Οι τρόποι προσανατολισμού σε έναν ωριαίο χάρτη

Πώς γίνεται;

Οι τρόποι προσανατολισμού σε έναν ωριαίο χάρτη

Στο σχήμα που ακολουθεί δίνεται ο προσανατολισμός, με άλλα λόγια οι κατευθύνσεις, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε για να εντοπίσουμε ένα χαμένο αντικείμενο ή ένα αγνοούμενο πρόσωπο, ανάλογα με το στοιχείο του ζωδίου και τον οίκο βρίσκεται τοποθετημένος ο σημειοδότης του ζητούμενου.

prosanatolismos

Μια απλή μέθοδος για να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το παραπάνω σχήμα, άρα και το θέμα του προσανατολισμού σε ένα ωροσκόπιο, είναι η εξής:
Τυπώνουμε ένα ωροσκόπιο σε μια διαφάνεια (προκειμένου να διακρίνουμε τις γραμμές του και από τις δύο πλευρές). Το πρώτο βήμα είναι να στρέψουμε τη διαφάνεια έτσι ώστε η επιφάνεια που βλέπαμε αρχικά να "κοιτάζει" τώρα προς τα κάτω. Επόμενο βήμα: κρατώντας τώρα τη διαφάνεια με τα δυο μας χέρια, τεντώνουμε τα χέρια μπροστά και στη συνέχεια πάνω από το κεφάλι μας και, τότε, κοιτάζοντας προς τα πάνω, μέσα από τη διαφάνεια, θα αναγνωρίσουμε τις φυσικές κατευθύνσεις.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τον προσανατολισμό που πρέπει να ακολουθήσουμε, ανάλογα με τα ζώδια και τους οίκους στους οποίους θα βρεθούν τοποθετημένοι οι σημειοδότες (C.A., βιβλίο 2ο, σελ. 364, 365):

prosanatolismos2

Ο πίνακας αυτός θα μπορούσε επίσης να παρουσιαστεί με την εξής μορφή:

prosanatolismos3

Μια άλλη μέθοδος προσανατολισμού, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, είναι η εξής: Παίρνουμε τον ωριαίο χάρτη και τον μετατρέπουμε σε τοποκεντρικό αστρογεωγραφικό χάρτη (local space). Στη συνέχεια, ανοίγουμε έναν απλό γεωγραφικό χάρτη μεγάλης κλίμακας της πόλης ή της χώρας που θέλουμε να ερευνήσουμε, και τοποθετούμε τον τοποκεντρικό αστρογεωγραφικό χάρτη πάνω στον γεωγραφικό, έτσι ώστε να κοιτάζουν προς τον πραγματικό βορρά, και πάνω στις γεωγραφικές συντεταγμένες στις οποίες βρισκόμασταν όταν συντάξαμε την ερώτησή μας. Έπειτα, ελέγχουμε τον προσανατολισμό των σημειοδοτών πλανητών του ζητούμενου και ανάλογα πράττουμε.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved