Επίτευξη του ζητούμενου σε έναν Ωριαίο χάρτη

Οι τρόποι με τους οποίους σε μία ωριαία ερώτηση πραγματοποιείται ή όχι το ζητούμενο

Επίτευξη του ζητούμενου σε έναν Ωριαίο χάρτη

(A key to the Whole Art of Astrology, βιβλίο 1ο, σελ. 94-96)

Ενδείξεις εκπλήρωσης του ζητούμενου σε έναν ωριαίου χάρτη (Perfection)

Υπάρχουν διάφοροι πλανητικοί σχηματισμοί, σύμφωνα με τους οποίους μπορεί κάποιος να ανακαλύψει, αν το θέμα με το οποίο σχετίζεται ένας χάρτης θα έλθει ή όχι εις πέρας, είτε η έκβασή του είναι θετική είτε αρνητική.

Αναλυτικότερα, οι τρόποι με τους οποίους σε μία ωριαία ερώτηση πραγματοποιείται ή όχι το ζητούμενο αναφέρονται παρακάτω:

Εκπλήρωση του ζητούμενου

Σύνοδος: Όταν ο κυβερνήτης του ωροσκόπου και o σημειοδότης του ζητούμενου τείνουν σε όψη συνόδου, χωρίς να μεσολαβούν τα φαινόμενα της παρεμπόδισης ή της υπαναχωρήσεις, στον ωροσκόπο ή σε οποιαδήποτε γωνία, τότε το ζητούμενο εύκολα θα πραγματοποιηθεί.

Τρίγωνο ή Εξάγωνο: Όταν οι δύο κύριοι σημειοδότες τείνουν σε τρίγωνο η εξάγωνο και προέρχονται από καλούς οίκους, έχουν θεμελιώδεις δυνάμεις και δεν σχηματίζουν όψεις με κακοποιούς, τότε το ζητούμενο θα εκπληρωθεί πολύ εύκολα.

Τετράγωνο: Ένα θέμα πιθανόν να εξελιχθεί ευνοϊκά, όταν ίδιο σημείοδότες σχηματίζουν συγκλίνουσα όψη τετραγώνου μεταξύ τους, αλλά μόνο εάν και οι δύο είναι πολύ ενισχυμένοι από θεμελιώδεις δυνάμεις και τοποθετημένοι σε ευνοϊκούς οίκους.

Αντίθεση: Σπανίως μπορεί να εκπληρωθεί το ζητούμενο όταν οι δύο σημειοδότες τείνουν σε όψη αντίθεσης. Η μόνη περίπτωση να επιτευχθεί ο σκοπός της ερώτησης με την όψη αυτή, είναι όταν οι δύο σημειοδότες έχουν αμοιβαία υποδοχή από ζώδιο ή βρίσκονται τοποθετημένοι σε ευμενείς οίκους και η Σελήνη απομακρύνεται άπο όψη με τον κυβερνήτη του ζητούμενου, τείνοντας άμεσα σε όψη με τον κυβερνήτη του ερωτώντος.

Μεταφορά φωτός: Ο πλανήτης που μεταφέρει το φως στους δύο σημειοδότες είναι αυτός που θα βοηθήσει στην αίσια έκβαση του ζητούμενου.

Συλλογή φωτός : όταν ο πλανήτης που συλλέγει το φως των δύο κύριων σημειοδοτών αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο που θα επιφέρει την τελική λύση στο αίτημα του χάρτη. Την περιγραφή του ατόμου αυτού, όσον αφορά στην εμφάνιση, το χαρακτήρα ή την ηλικία του, μας τη δίνει ο συλλέκτης πλανήτης.

Αμοιβαία υποδοχή: Όταν υπάρχει αμοιβαία υποδοχή μεταξύ των σημειοδοτών του ερωτώντας και του ζητούμενου, το θέμα στο οποίο αναφέρεται ο χάρτης εκπληρώνεται με άνεση, ευκολία και συνήθως απρόσμενα.

Μη εκπλήρωση του ζητούμενου

Ενδείξεις για άρνηση επίτευξης του ζητούμενου μέσα σε ένα χάρτη έχουμε όταν ισχύουν τα παρακάτω φαινόμενα:

Παρεμπόδιση: Ο πλανήτης που παρεμποδίζει την όψη των δύο σημειοδοτών, αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο ή την κατάσταση που θα εμποδίσει το ζητούμενο να εκπληρωθεί.

Υπαναχώρηση: Ο πλανήτης που υπαναχωρεί είναι αυτός που σημειοδοτεί την άρνηση εκπλήρωσης του ζητούμενου.

Ματαίωση: Ο πλανήτης που ευθύνεται για τη ματαίωση, αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο ή την κατάσταση που θα γίνει η αιτία της μη εκπλήρωσης του ζητούμενου.

Αποκλίνουσα όψη: Όταν υπάρχει αποκλίνουσα όψη μεταξύ των δύο σημειοδοτών δεν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί το ζητούμενο, αν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία μέσα στο χάρτη που να συνηγορούν στο αντίθετο.

Σελήνη κενή πορείας: Αν και η Σελήνη κενή πορείας δεν είναι αυτή καθαυτή μια ένδειξη μη επίτευξης του ζητούμενου, μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις και εμπόδια στο θέμα που αφορά ο χάρτης.

Καμένος πλανήτης: Το κάψιμο ενός πλανήτη είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στον ίδιο και σε ό,τι αντιπροσωπεύει μέσα στο χάρτη.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved