Απάνθισμα των απλανών αστέρων

Σε ποιες περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη τους στην ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη;

Απάνθισμα των απλανών αστέρων

(Τετράβιβλος βιβλίο 1ο, κεφ 9, σελίδα 46-59)

Οι απλανείς αστρέρες, προκειμένου να επηρεάσουν την εξέλιξη της υπόθεσης ενός χάρτη, μέχρι και το αποτέλεσμά του, πρέπει να βρίσκονται σε σύνοδο με ακμές οίκων ή πλανήτες, πράγμα το οποίο μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ή επιχειρήματα για την υπόθεση. Αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δε λαμβάνονται καθόλου υπόψη στην ερμηνεία.

Ο Πτολεμαίος στην Τετράβιβλο αναφέρεται στους απλανείς στο κεφάλαιο Περί την των απλανών αστέρων δυνάμεως, περιγράφοντας ταυτόχρονα και τη φύση τους. Ο Henry Coley αναφέρει ότι η φύση των απλανών που συνδέονται με σημειοδότες, μέσα στον χάρτη, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Και αυτό εξηγείται με το γεγονός ότι, αν αυτοί οι απλανείς είναι της ίδιας φύσης με τους σημειοδότες, θα βοηθήσουν αποτελεσματικά τόσο στην ερμηνεία, όσο και στην διεκπεραίωση της υπόθεσης του χάρτη. Αν όμως είναι αντίθετης φύσης προς τους σημειοδότες, ο αστρολόγος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην εκτίμησή του, διότι η σχέση αυτή του απλανούς με τον σημειοδότη είναι πολύ πιθανό να αλλοιώσει την ερμηνεία.

Οι απλανείς αστέρες προχωρούν στις θέσεις τους στο ζωδιακό περίπου 50,23'' τον χρόνο, 8' και 23'' κάθε δέκα χρόνια ή περίπου 1o κάθε 72 χρόνια. Για να ληφθεί υπόψη η σύνοδος ενός πλανήτη με έναν απλανή, κατά την εκτίμηση ενός χάρτη, απαιτείται πολύ μεγάλη ακρίβεια στην όψη τους. υπολογίζουμε ανοχή από 0ο έως 0ο 59'.

Οι θέσεις που δίνονται στον παρακάτω πίνακα είναι υπολογισμένες για το έτος 2000. Ο Lilly χρησιμοποιούσε 50 απλανείς και, όσοι απ' αυτούς υπάρχουν στον πίνακα, σημειώνονται με το όνομά τους. Αναφέρεται επίσης η "συγγένεια" της φύσης του απλανούς με τους πλανήτες. Λέξεις "κλειδιά" περιγράφουν τις επιδράσεις των απλανών αστέρων. Η ονομασία των αστέρων δίνεται στην αγγλική, προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Έτσι, παρατίθεται η ονομασία ή οι ονομασίες του απλανούς, με τις οποίες συναντάται συχνότερα στην ξένη βιβλιογραφία, αλλά και στα περισσότερα αστρολογικά προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

apan8isma 2
apan8isma 3
apan8isma 4
apan8isma 5
apan8isma 6

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved