Πίνακες χρονοκρατόρων μικρών και μεγάλων περιόδων για όλα τα γενέθλια ωροσκόπια

Όλος ο 75ετής κύκλος της χρονοκρατορίας των πλανητών και των Δεσμών της Σελήνης

Πίνακες χρονοκρατόρων μικρών και μεγάλων περιόδων για όλα τα γενέθλια ωροσκόπια

Παρότι ο τρόπος υπολογισμού των Χρονοκρατόρων είναι βασικά απλός, παραθέτουμε παρακάτω έναν πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει όλον τον 75ετή κύκλο της χρονοκρατορίας των πλανητών και των Δεσμών της Σελήνης, και συνεχίζει μέχρι και την ηλικία των 100 ετών.

Στον πίνακα αυτό φαίνονται αναλυτικά οι ηλικίες στις οποίες κάθε υποπερίοδος τελειώνει και σε ημερήσια και σε νυκτερινά ωροσκόπια.

xronokratoras Pinakas

Στην πρώτη στήλη περιέχονται οι χρονοκράτορες της μεγάλης και της μικρής περιόδου.

Στη δεύτερη στήλη φαίνονται τα χρόνια που έχουν περάσει από τη γέννηση κάθε ατόμου στο τέλος της κάθε υποπεριόδου.

Στην τρίτη στήλη δίνεται ο αριθμός των ημερών, οι οποίες προστίθενται στα χρόνια της προηγούμενης στήλης.

xronokratoras Pinakas1
xronokratoras Pinakas2
xronokratoras Pinakas3

Σε όλες αυτές τις πηγές χρησιμοποιείται η ελληνική λέξη «Χρονοκράτωρ» που σημαίνει ο κυρίαρχος, ο κυβερνήτης του χρόνου. Η αντίστοιχη λέξη που χρησιμοποιήθηκε από τον Al-Biruni είναι η περσική λέξη Firdar ή Firdaria.

Δυστυχώς σήμερα στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία έχει επικρατήσει και χρησιμοποιείται κυρίως η περσική λέξη, με αποτέλεσμα η ελληνική λέξη Χρονοκράτωρ να έχει ξεχαστεί από πολλούς.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved