Πότε ένας πλανήτης είναι επικυρίαρχος;

Πώς τον ερμηνεύουμε σε έναν ωριαίο χάρτη;

Πότε ένας πλανήτης είναι επικυρίαρχος;

Ο όρος "επικυρίαρχος" αναφέρεται στον πλανήτη με τις περισσότερες θεμελιώδεις δυνάμεις σε έναν οίκο, σε συγκεκριμένη μοίρα ενός ζωδίου, σε ολόκληρο ζώδιο ή και σε όλο το ωροσκόπιο (γενικός επικυρίαρχος).

Επικυρίαρχος οποιουδήποτε οίκου ονομάζεται ο πλανήτης που έχει τις περισσότερες θεμελιώδεις δυνάμεις στη μοίρα του ζωδίου της ακμής του οίκου αυτού. Επειδή τα ζώδια έχουν ημερήσιους και νυκτερινούς κυβερνήτες, οι επικυρίαρχοι για την ίδια μοίρα του ζωδιακού μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το αν ο χάρτης είναι ημερήσιος ή νυκτερινός.

Για παράδειγμα, αν σε ένα ημερήσιο ωροσκόπιο ανατέλλει η 5η μοίρα του Ζυγού, κοιτώντας τη βαθμολογία των πλανητών της συγκεκριμένης μοίρας στον πίνακα των θεμελιωδών δυνάμεων, παρατηρούμε τα εξής:

- Η Αφροδίτη βαθμολογείται με +5 ως κυβερνήτης του ζωδίου.

- Ο Κρόνος με +4 λόγω της έξαρσής του στο ζώδιο του Ζυγού.

- Ο Κρόνος με +3 ως κυβερνήτης της τριπλότητας (σε ένα νυκτερινό χάρτη, κυβερνήτης της τριπλότητας θα ήταν ο Ερμής).

- Ο Κρόνος με +2 επειδή βρίσκεται στα όριά του.

Έτσι, στο παράδειγμά μας, ο Κρόνος που βαθμολογείται με +9, καταλήγει να παίζει ρόλο αρχηγού, υπερνικώντας όλους τους άλλους πλανήτες, και να είναι ο επικυρίαρχος του Ωροσκόπου και του 1ου οίκου, ενώ η Αφροδίτη βαθμολογείται μόνο με +5.

Ο Johannes Schoener αναφέρει ότι προτιμάμε τον επικυρίαρχο ενός οίκου από τον κυβερνήτη του ζωδίου της ακμής του, όταν έχει ίση ή μεγαλύτερη δύναμη από αυτόν. Με άλλα λόγια, εάν υπάρχει ένας πλανήτης που μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικά στην υπόθεση και είναι δυνατότερος από τον κυβερνήτη του ζωδίου, καλό θα είναι να τον εξετάζουμε. Αν, όμως, ο επικυρίαρχος είναι πιο αδύνατος, θα είναι και λιγότερο αποτελεσματικός.

Ακολουθούν δύο παραδείγματα από το C.A., στα οποία γίνεται χρήση των επικυρίαρχων πλανητών:

  • Αναφέρεται σε χαμένα αντικείμενα και γράφει: "Κοιτάξτε τον κυβερνήτη του 2ου οίκου και τον επικυρίαρχο του 2oυ οίκου και όποιος έχει τους περισσότερους τίτλους —ανάλογα με το σημείο του χάρτη όπου βρίσκεται τοποθετημένος ο πλανήτης αυτός— θα μας δείξει πού βρίσκονται τα αντικείμενα” (σελ. 352).
  • "Για να δούμε αν ο ιδιοκτήτης υποψιάζεται τον κλέφτη ή όχι πρέπει να κοιτάξουμε αν η Σελήνη βρίσκεται σε σύνοδο ή αντίθεση με κάποιον πλανήτη του 7ου οίκου ή με τον επικυρίαρχο του. 7ου. Τότε ο ιδιοκτήτης έχει υποψίες για το ποιος είναι ο κλέφτης” (σελ. 360).

Ένας επικυρίαρχος μπορεί επίσης να κυβερνά οποιαδήποτε μοίρα του ζωδιακού και όχι μόνο τη μοίρα της ακμής ενός οίκου (παρόλο που αυτή είναι η πιο συχνή χρήση του στην Ωριαία). Επικυρίαρχος οποιασδήποτε μοίρας του ζωδιακού είναι ο πλανήτης που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό θεμελιωδών δυνάμεων σ' αυτήν τη μοίρα. Για παράδειγμα, ένας πλανήτης στις 24° Ιχθύων, έχει ως επικυρίαρχο τον Άρη μάλλον παρά το Δία. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Άρης κυριαρχεί σ' αυτή τη μοίρα από όρια και πρόσωπο και, επιπλέον, είναι ο κυβερνήτης της τριπλότητας του νερού, Ορισμένες μοίρες μπορεί να έχουν περισσότερους από έναν επικυρίαρχο. Αν, δηλαδή, δύο πλανήτες έχουν ισοδύναμες θεμελιώδεις δυνάμεις στη μοίρα αυτή, θεωρούνται και οι δύο επικυρίαρχοι.

Γενικός επικυρίαρχος του ωροσκοπίου ονομάζεται ο πλανήτης που κατέχει τις περισσότερες θεμελιώδεις και συμπτωματικές δυνάμεις σε έναν ωριαίο χάρτη. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπολογίζεται και στη γενέθλια αστρολογία ο γενικός επικυρίαρχος ενός ωροσκοπίου.

Ο Claude Dariot αναφέρει ότι έχει παρατηρήσει πως οι επικυρίαρχοι δίνουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες και ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με το θάνατο (Α Brief and Most Easy lntroduction to the Astrological Judgement of the Stars, κεφ. 15, σελ. 47-49). Αναφορές στους επικυρίαρχους βρίσκουμε επίσης στα εξής βιβλία:

Αναφορές στους επικυρίαρχους βρίσκουμε στα εξής βιβλία:

Astrologia Restorata (βιβλίο 2o, κεφ. ΧΛΙΙΙ, σελ. 111), The book of lnstruction in the Elements of the Αrt of Astrology (παραγρ. 495, σελ. 308), Opusculun Astrologicum (Vol. IV σελ. 62, Latin track, Project Hindsight).

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved