Πλανήτες ανατολικά ή δυτικά του Ηλίου (Oriental & Occidental)

Στην Ωριαία αστρολογία ένας πλανήτης ανατολικά ή δυτικά του Ηλίου βαθμολογείται είτε θετικά είτε αρνητικά

Πλανήτες ανατολικά ή δυτικά του Ηλίου (Oriental & Occidental)

(C.A., βιβλίο 1ο, σελ. 114 / Α Key to the Whole Αrt of Astrology, σελ. 96)

Για να κατανοηθεί ο όρος "πλανήτης ανατολικά ή δυτικά του Ηλίου” παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:

Ένας πλανήτης βρίσκεται ανατολικά του Ηλίου από τη στιγμή που σχηματίζει σύνοδο μαζί του, έως ότου έλθει σε αντίθεση με αυτόν. Αφού η αντίθεση ολοκληρωθεί και ενώ προχωρά ξανά για σύνοδο με τον Ήλιο, λέμε ότι ο πλανήτης βρίσκεται δυτικά του Ηλίου. Το ότι ένας πλανήτης βρίσκεται ανατολικά ή δυτικά του Ηλίου σημαίνει, λοιπόν, απλώς ότι ανατέλλει ή δύει πριν από τον Ήλιο. Με άλλα λόγια, μπορεί να γίνει ορατός πριν από την ανατολή του ήλιου ή μετά τη δύση του, αντίστοιχα.

Ένας απλός τρόπος για να κατανοηθεί πότε ένας πλανήτης βρίσκεται ανατολικά ή δυτικά του Ηλίου είναι να "γυρίσουμε” το χάρτη που έχουμε στα χέρια μας, ώστε η μοίρα που βρίσκεται o Ήλιος να μετατραπεί σε Ωροσκόπο. Οι πλανήτες που θα βρεθούν πάνω από τον ορίζοντα είναι ανατολικά του Ηλίου (oriental) και ονομάζονται ανατολικοί. Όσοι βρεθούν κάτω από τον ορίζοντα είναι δυτικά του Ηλίου (occidental) και ονομάζονται δυτικοί.

Στην Ωριαία αστρολογία ένας πλανήτης ανατολικά ή δυτικά του Ηλίου βαθμολογείται είτε θετικά είτε αρνητικά, και αυτό εξαρτάται από τη φύση του πλανήτη, ο οποίος θα βρεθεί να είναι ανατολικός ή δυτικός. Συνοπτικά έχουμε:

Ο Κρόνος, ο Δίας και ο Άρης όταν είναι ανατολικά του Ηλίου βαθμολογούνται με +2.

Η Σελήνη, ο Ερμής και η Αφροδίτη όταν είναι δυτικά του Ηλίου βαθμολογούνται με +2.

Ο Κρόνος, o Δίας και ο Άρης όταν είναι δυτικά του Ηλίου βαθμολογούνται

Η Αφροδίτη και ο Ερμής όταν είναι ανατολικά του Ηλίου βαθμολογούνται με -2.

Οι όροι ανατολικά και δυτικά του Ηλίου συναντώνται και στην Τετράβιβλο (σελ. 210), με τη διαφορά ότι ο Πτολεμαίος στη συγκεκριμένη σελίδα αναφέρεται στους απλανείς αστέρες.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved