Τι είναι ο Ηλιόφωτος πλανήτης (Cazimi)

Πότε τον συναντάμε σε έναν ωριαίο χάρτη;

Τι είναι ο Ηλιόφωτος πλανήτης (Cazimi)

Ο όρος «Ηλιόφωτος πλανήτης» αναφέρεται σε έναν πλανήτη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση τόξου Ο'-17' από τη θέση του Ήλιου στην εκλειπτική και, συνεπώς, βρίσκεται σε στενή σύνοδο μαζί του. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει μόνο με όψη συνόδου. Συνεπώς, ένας πλανήτης δεν μπορεί να θεωρηθεί Ηλιόφωτος, όταν έχουμε αντίθεση ή τετράγωνο με ανοχή 17'.

Στην Ωριαία, όποιος πλανήτης βρεθεί σ' αυτήν τη θέση θεωρείται πολύ τυχερός, η δύναμή του ενισχύεται και βαθμολογείται με +5.

O πλανήτης που βρίσκεται συχνότερα στη θέση αυτή είναι ο Ερμής. Π.χ. Ήλιος στις 15° Ταύρου 30' και ο Ερμής στις 15° Ταύρου 25'. Εδώ, ο Ερμής ονομάζεται Ηλιόφωτος, θεωρείται ότι βρίσκεται στην καρδιά του Ήλιου και με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται.

Στο Astrologer's Guide (σε έναν από τους 146, και συγκεκριμένα στον κανόνα 112) ο Guido Bonati αναφέρεται στο φαινόμενο του Ηλιόφωτου πλανήτη με την ονομασία Zaminium. Πιστεύει ότι η θέση αυτή έχει τόσο μεγάλη σπουδαιότητα στο γενέθλιο ωροσκόπιο, ώστε εκείνος του οποίου η Αφροδίτη και ο Δίας είναι Ηλιόφωτοι και σε σύνοδο με τον Ωροσκόπο -όποιος κι αν είναι ο Ωροσκόπος- θα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μάντη και τα λόγια του θα γίνονται αποδεκτά ως προφητείες.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2023 Astrology.gr - All rights reserved