Πίνακας θεμελιωδών δυνάμεων

Σε κάθε ζώδιο οι πλανήτες ενδυναμώνονται με ποικίλους τρόπους

Πίνακας θεμελιωδών δυνάμεων

O Πτολεμαίος βαθμολογούσε τους πλανήτες σύμφωνα με τη δύναμη που συγκέντρωναν από τους θεμελιώδεις τίτλους τους. Ο πίνακας που ακολουθεί συντάχθηκε από τον ίδιο, υιοθετήθηκε από όλους τους μεταγενέστερους και είναι αυτός που χρησιμοποιείται σήμερα από την πλειονότητα των αστρολόγων, οι οποίοι ασκούν την Ωριαία αστρολογία.

Εδώ παρατίθεται και το αυθεντικό χειρόγραφο του πίνακα των θεμελιωδών δυνάμεων, στη μορφή που υπάρχει δημοσιευμένο στο C.A. (βιβλίο 1ο, σελ. 104).

Ο πίνακας αυτός δεν είναι δύσκολος στη χρήση του. Για τους αρχάριους όμως θα χρειαστούν κάποιες περαιτέρω εξηγήσεις. Όπως παρατηρούμε, σε κάθε ζώδιο οι πλανήτες ενδυναμώνονται με ποικίλους τρόπους.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το ζώδιο του Αιγόκερω: Βλέπουμε ότι ο Κρόνος κυβερνά το ζώδιο αυτό και ότι ο Άρης στον Αιγόκερω βρίσκεται σε έξαρση, ειδικότερα όμως στις 28° Αιγόκερω. Κατά τη διάρκεια της ημέρας -από την ανατολή μέχρι τη δύση- το ζώδιο του Αιγόκερω βρίσκεται στην τριπλότητα της Αφροδίτης και κατά τη διάρκεια της νύχτας -από τη δύση μέχρι την ανατολή- στην τριπλότητα της Σελήνης.

Από τη 0° έως τις 6° ο Αιγόκερως βρίσκεται στα όρια της Αφροδίτης, από τις 6 ° 01' έως τις 12° βρίσκεται στα όρια του Ερμή, από τις 12° 01 ' έως τις 19° βρίσκεται στα όρια του Δία, από τις 19° 01' μέχρι τις 25° βρίσκεται στα όρια του Άρη κ.ο.κ.

Όσον αφορά στα πρόσωπα, ένας πλανήτης στο ζώδιο του Αιγόκερω από τη 0 ° ως τις 10° βρίσκεται στο πρόσωπο του Δία, από τις 10°01' έως τις 20° στο πρόσωπο του Άρη και από τις 20° 01 ' στο πρόσωπο του Ήλιου. Αν, λοιπόν, βρούμε τον Κρόνο στον Αιγόκερω, σύμφωνα με τον πίνακα, ο Κρόνος είναι κυβερνήτης του ζωδίου. Αν βρούμε τον Άρη, θα πούμε ότι βρίσκεται στην έξαρσή του και θα βαθμολογηθεί διαφορετικά από τον Κρόνο. Σε ημερήσιο χάρτη, αν έχουμε Αφροδίτη στον Αιγόκερω λέμε ότι βρίσκεται στην τριπλότητά της. Επίσης, η Σελήνη είναι στην τριπλότητά της αν βρεθεί σε νυκτερινό χάρτη στον Αιγόκερω. Αν βρούμε τον Ερμή στις 7° του Αιγόκερω λέμε ότι βρίσκεται στα όριά του, αν βρούμε το Δία στις 18°, λέμε ότι βρίσκεται στα δικά του όρια. Αν βρούμε το Δία έως τις 10° Αιγόκερω λέμε ότι ο Δίας βρίσκεται στο δικό του πρόσωπο, όπως και ο Άρης, αν βρεθεί από τις 10° 01 ' έως τις 20° Αιγόκερω, λέμε ότι βρίσκεται στο δικό του πρόσωπο.

Ένα άλλο παράδειγμα ίσως κάνει πιο κατανοητά όλα τα ανωτέρω: Σε ένα χάρτη η Σελήνη βρίσκεται στις 14° του Καρκίνου. Πηγαίνουμε στον πίνακα και βρίσκουμε το ζώδιο του Καρκίνου. Βλέπουμε ότι η Σελήνη στις 14° Καρκίνου βρίσκεται σε κατοικία (στο ζώδιό της), στην έξαρση του Δία, στην τριπλότητα του Άρη και σε ημερήσιους και σε νυκτερινούς χάρτες, στα όρια του Ερμή και στο πρόσωπο του Ερμή. Με την ίδια μεθοδολογία θα εξετάσουμε τους θεμελιώδεις τίτλους των υπόλοιπων πλανητών μέσα στο χάρτη.

Συμπερασματικά, ένας πλανήτης είναι πολύ πιο δυνατός, όταν βρίσκεται στις δικές του θεμελιώδεις δυνάμεις. Αν βρεθεί σε θεμελιώδεις δυνάμεις άλλων πλανητών θα χρωματιστεί από τη φύση τους ή από αυτό που αντιπροσωπεύουν στην υπόθεση του χάρτη. Όσο πιο αδύνατος από θεμελιώδεις δυνάμεις είναι ένας πλανήτης μέσα στον χάρτη τόσο μικρότερη είναι η επιρροή του.

pinakas dynamewn

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved