Αρσενικοί και θηλυκοί πλανήτες

Μια άλλη διάκριση των πλανητών είναι αυτή που γίνεται σε αρσενικούς και θηλυκούς

Αρσενικοί και θηλυκοί πλανήτες

(Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 12, σελ. 68-69)

Μια άλλη διάκριση των πλανητών είναι αυτή που γίνεται σε αρσενικούς και θηλυκούς

  • Αρσενικοί πλανήτες είναι ο Ήλιος, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος.
  • Θηλυκοί πλανήτες είναι η Σελήνη και η Αφροδίτη

Ο Ερμής είναι αρσενικός όταν είναι σε σύνοδο με τους Ήλιο, Άρη, Δία και Κρόνο ή μόνος του σε ζώδια της φωτιάς ή του αέρα.

Θηλυκός θεωρείται όταν βρίσκεται σε σύνοδο με τη Σελήνη και την Αφροδίτη ή μόνος του σε ζώδια της γης και του νερού.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved