Η ταχύτητα των πλανητών

Όταν εξετάζουμε τους πλανήτες, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και την ταχύτητά τους

Η ταχύτητα των πλανητών

Στην Ωριαία αστρολογία, όταν εξετάζουμε τους πλανήτες, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και την ταχύτητά τους.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι γρήγοροι πλανήτες τείνουν σε όψη με τους αργούς. Για παράδειγμα, η Σελήνη, ως ταχύτερη, είναι αυτή που θα σχηματίσει όψη στον Ερμή. Δεν είναι ο Ερμής που θα σχηματίσει μια συγκλίνουσα όψη προς τη Σελήνη, εκτός αν την πλησιάζει με ανάδρομη πορεία.

Όσο πιο ταχύς είναι ένας πλανήτης, τόσο περισσότερες όψεις σχηματίζει. Όσο πιο αργός είναι τόσο περισσότερες όψεις δέχεται.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται η μέση ημερήσια ταχύτητα των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για τον καθένα απ' αυτούς, προκειμένου να διασχίσει ολόκληρο το ζωδιακό.

Όσοι πλανήτες έχουν ταχύτητα μεγαλύτερη από το μέσο όρο θεωρούνται γρήγοροι και αυτό στην Ωριαία σημαίνει ότι τα θέματα που αφορούν στο χάρτη εξελίσσονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας γρήγορος πλανήτης βαθμολογείται με +2. Όταν η ταχύτητά τους είναι μικρότερη από το μέσο όρο θεωρούνται αργοί και αυτό σημαίνει ότι τα θέματα που αφορούν το χάρτη αργούν να εξελιχθούν. Ένας αργός πλανήτης βαθμολογείται με -2.

taxuthta planitwn

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved