Εσωτερικοί και εξωτερικοί πλανήτες

Πώς γίνεται η διάκρισή τους;

Εσωτερικοί και εξωτερικοί πλανήτες

Η διάκριση των πλανητών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς εξαρτάται από την απόστασή τους από τον Ήλιο και γίνεται ευκολότερα κατανοητή από το σχήμα που ακολουθεί:

e3wterikoi eswterikoi planites

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved