Ο κανόνας των 5 μοιρών

Ο κανόνας αυτός τηρείται από όσους ασκούν την ωραία αστρολογία

Ο κανόνας των 5 μοιρών

(Τετράβιβλος, βιβλίο 3ο, κεφ.10,σελ. 272-273)

Πριν αναφερθούμε αναλυτικά στην ερμηνεία των οίκων από την παραδοσιακή αστρολογία, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον κανόνα του Πτολεμαίου, σύμφωνα με τον οποίο οι πλανήτες που πλησιάζουν την ακμή ενός οίκου θεωρούνται ένοικοι του οίκου αυτού, αν απέχουν 5° από την ακμή του.

Έτσι, αν για παράδειγμα, η ακμή του 10ου οίκου βρεθεί στις 15° 46’ Τοξότη, ο οίκος αυτός θα ξεκινά από τις 10° 41’ Τοξότη (15° 46’-5°).

Ο κανόνας αυτός του Πτολεμαίου, ο επονομαζόμενος και κανόνας των πέντε μοιρών, τηρείται πάντοτε από τους αστρολόγους, οι οποίοι ασκούν την ωραία αστρολογία.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved