Παρεμφερή συστήματα Ωριαίας αστρολογίας

Πόσα συστήματα υπάρχουν;

Παρεμφερή συστήματα Ωριαίας αστρολογίας

Απαραίτητη κρίνεται μία διευκρίνηση για τον τρόπο που λειτουργεί η Ωριαία αστρολογία.

Υπάρχουν τρία παρεμφερή συστήματα, με παραπλήσιες τεχνικές.

Ωριαία αστρολογία (Horary Astrology): απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις

Αστρολογία του γεγονότος (event astrology): περιγράφει το ίδιο το γεγονός και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα.

Αστρολογία επιλογής (Electional Astrology): μετά από μελέτη, επιλέγει την καλύτερη χρονική στιγμή και συμβουλεύει πότε να γίνει ένα γεγονός.

Στη χώρα μας, ο όρος "Ωριαία αστρολογία" χρησιμοποιείται συχνά και για τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες. Αυτό όμως είναι λανθασμένο, αφού οι κανόνες εφαρμογής τους είναι διαφορετικοί. Οι τεχνικές της Ωριαίας απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως:

-Που είναι τα χαμένα μου κοσμήματα; Θα τα βρω;

-Θα πάρω σύντομα αύξηση;

-Θα αγοράσω το διαμέρισμα που είδα προχθές και μου άρεσε;

-Θα κερδίσω την δίκη;

Η τεχνική της Αστρολογίας Επιιλογής είναι η δυσκολότερη από τις τρεις. Πρόκειται για μία από τις πιο συναρπαστικές μορφές της αστρολογίας και, όταν εφαρμοστεί σωστά, θεωρείται θαυμάσιο και πολύτιμο εργαλείο.

Συνοπτικά – για όσους δεν γνωρίζουν καθόλου τι είναι η Αστρολογία Επιλογής – είναι η αστρολογική μέθοδος που επιλέγει την πιο κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει και να εξελιχθεί ευνοϊκά ένα ζήτημα όπως αγοραπωλησία, γάμος, διαζύγιο, σύλληψη παιδιού, δικαστικές υποθέσεις.

Ο καλύτερος τρόπος χειρισμού ενός χάρτη επιλογής, είναι να μελετήσει σύμφωνα με τους κανόνες της Ωριαίας, ώστε να αποφασιστούν οι κατάλληλες κινήσεις που πρέπει να γίνουν.

Η βασική διαφορά ανάμεσα στην Ωριαία και την Αστρολογία Επιλογής είναι ότι η μεν Ωριαία απαντά στην ερώτηση που έχει τεθεί, ενώ αυτή της Επιλογής παίρνει το όλο θέμα στα χέρια της. Καταστρώνεται ένας χάρτης που θα επιστρέψει στον αστρολόγο να τον χειριστή και να τον προσαρμόσει με τέτοιον τρόπο, ώστε οι υποθέσεις του ενδιαφερόμενου να διεκπεραιωθούν με τον καλύτερο τρόπο.

Μία από τις κυριότερες πηγές πληροφοριών σχετικά με την Αστρολογία Επιλογής είναι το Μικροπάναστρον ή Vade Mecum ( John Patridge, 1979). Το βιβλίο αυτό περιέχει περίπου 80 ειδικούς κανόνες που αφορούν τα ωροσκόπια επιλογής. Πολλοί κανόνες υπάρχουν επίσης στο βιβλίο A brief and most Easy Introduction to the Astrological Judgment of the Stars (Claudius Dariot, 1583) όπως και στο Astrologia Restorata ή Astrology Restored (William Ramesey, 1653).

Η Αστρολογία του Γεγονότος περιγράφει γεγονότα με βάση τη στιγμή που συνέβησαν. Για παράδειγμα την ώρα που έπεσε ένα αεροπλάνο, την ώρα που έγινε ένα τροχαίο ατύχημα, την ώρα που έγινε αντιληπτό ότι εξαφανίστηκε ένα πρόσωπο, την ώρα που βούλιαξε ένα πλοίο, την ώρα που μπαίνουν υπογραφές μίας συμφωνίας και τόσα άλλα.

Σε ωροσκόπια προσωπικών σχέσεων θα χρησιμοποιηθεί η στιγμή που δύο άνθρωποι πρωτοσυναντιούνται και ανταλλάσσουν χειραψία. Κρατώντας την ακριβή ώρα αυτής της συνάντησης, γίνεται αργότερα ένας χάρτης που είναι σε θέση να περιγράψει ακριβώς την χρονική διάρκεια που θα έχει αυτή η σχέση – είτε πρόκειται για προσωπική είτε επαγγελματική – τις προοπτικές της, καθώς και την ποιότητά της.

Στην κατηγορία αυτή ανήκει, επίσης, και το λεγόμενο ωροσκόπιο κατάκλισης (decambiture).

Το ωροσκόπιο αυτό είναι ένας χάρτης γεγονότος που καταστρώνεται για τη στιγμή που ο άρρωστος έχει εξαντληθεί τόσο από την ασθένεια, ώστε αποσύρεται στο κρεβάτι του.

Ο Ωροσκόπος και ο 1ος οίκος σημειοδοτούν τον ασθενή. Ο 8ος οίκος και όποιοι πλανήτες βρεθούν στον 8ο ή εντός 5 μοιρών πριν την ακμή του, δείχνουν τον θάνατο του ασθενή.

Ωροσκόπιο κατάκλισης

1ος οίκος: Η υγεία του ενδιαφερόμενου και η ζωτικότητα του

6ος οίκος: Το είδος της ασθένειας

7ος οίκος: Ο γιατρός

8ος οίκος: Ο θάνατος του ασθενή

10ος οίκος: Το φάρμακο και ο τρόπος θεραπείας.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΩΡΙΑΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

©2011-2024 Astrology.gr - All rights reserved